e-registrar DBs
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนที่สุด)

กลุ่มที่ 1: ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาบัณฑิต

Click.. รายละเอียดประกาศและคู่มือการฝึกซ้อม

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055-968-324   วันที่ประกาศ   27 ตุลาคม 2559
 2.ประกาศย้ายห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ(QS) เนื่องจากจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560(ด่วนที่สุด)
 • ย้ายห้องเรียน วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 (เรียงตามห้องเรียน)
 • ย้ายห้องเรียน วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559(เรียงตามห้องเรียน)
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2559
   3.ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
 • ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาค ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2559 และหยุดการเรียนการสอนวันพระราชทานปริญญาบัตร
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2559
   4.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ 2559(ด่วนที่สุด)

  กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิตระดับปริญญาโท–เอก ประจำปีการศึกษา 2559
  ในวัน เสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2559

  ** นิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรฐศาสตร์และการสื่อสารระดับปริญญาโท - เอก ทุกสาขาวิชา ให้รายงานตัวในช่วงเวลา 08.30 - 09.30 น.


  นิสิตระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการพิเศษ และระบบ admission 2559

  • บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติ <<< click here.. >>>
   print เอกสารระเบียนระวัติ แบบฟอร์มขอทำบัตรนิสิต(ธ.กรุงไทย) แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงค์ระบุผู้รับเงินช่วยเหลือ แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย จากระบบบันทึกระเบียนประวัติ
  • ตรวจสอบบ้านเลขที่แจ้งย้ายทะเบียนบ้าน
   (สามารถตรวจสอบได้ในระบบบันทึกระเบียนประวัติ)
  • จองหอพัก <<< click here.. >>>
   (สามารถตรวจสอบรหัสนิสิตได้ในระบบบันทึกระเบียนประวัติ)
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2559
   5.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
   6.วารสารมหาวิทยาลัย
  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย โทร 055968840   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2558
   7.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
   8.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
  ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
   9.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา