e-registrar DBs
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.เลื่อนกำหนดการลงทะเบียน(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ tel.055968324   วันที่ประกาศ   24 กรกฏาคม 2560
 2.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนต้น/ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560(ด่วนมาก)

ภาคเรียนต้น สำหรับนิสิตแบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)

ภาคเรียนที่ 1 สำหรับนิสิตแบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ)

ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2560
 3.กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา โทร 055968324   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2560
 4.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินิสิต(ด่วน)

กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ระบบโครงการพิเศษ และระบบกลาง(ADDMISSION) ประจำปีการศึกษา 2560


ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2559
 5.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
 6.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
 7.วารสารมหาวิทยาลัย
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย โทร 055968840   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2558
 8.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
 9.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา