ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2559     /  1    2    {3}    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  30 มิถุนายน 2560
09:00 - 11:00001211-1 Fundamental English : 3 (2-2-5) 1
 001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 1
 001213-1 English for Academic Purposes : 3 (2-2-5) 1-9,11-11
 วันที่  15 กรกฏาคม 2560
09:00 - 11:00001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1
 001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1
 001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1
 001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1
 001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00219456-2 French Novels : 2 (1-2-3) 1
15:00 - 17:00001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  16 กรกฏาคม 2560
09:00 - 11:00001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  17 กรกฏาคม 2560
08:00 - 11:00261101-3 Physics I : 4 (3-2-7) 1-4
09:00 - 11:00229101-2 Indonesian I : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00301436-2 Industrial Cost Analysis : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 13:30261101-3 Physics I : 4 (3-2-7) 1-4
 วันที่  18 กรกฏาคม 2560
08:00 - 11:00252183-2 Calculus II : 3 (3-0-6) 1
 261102-2 Physics II : 4 (3-2-7)
11:30 - 13:30261102-2 Physics II : 4 (3-2-7) 1-5
11:30 - 14:30252112-3 Calculus : 4 (4-0-8) 1
12:00 - 14:00229102-2 Indonesian II : 3 (2-2-5) 1-2
 วันที่  19 กรกฏาคม 2560
08:00 - 11:00261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-5
09:00 - 11:00229302-1 Language, Society and Culture of Indonesia : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00205223-1 Essay Writing : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 13:30261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-5
11:30 - 14:30252182-2 Calculus I : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 16:00208499-1 Undergraduate Thesis : 6 (0-18-9) 1
15:00 - 17:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 1
 วันที่  20 กรกฏาคม 2560
08:00 - 11:00252284-3 Calculus III : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 11:00229301-1 Indonesian Writing I : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30262201-2 Methods of Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 16:00205222-2 Paragraph Writing (English) : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00252221-1 Linear Algebra I : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  21 กรกฏาคม 2560
09:00 - 11:00252111-3 Introductory Mathematics : 4 (4-0-8) 1-2
 252111-4 Fundamental Calculus : 4 (4-0-8) 1
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?