ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2560     /  1    {2}    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  4 พฤษภาคม 2516
10:00 - 12:00232105-2 Film Study : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2561
09:00 - 11:00402213-1 Fundamental Pharmacology and Toxicology : 2 (2-0-4) 1
 วันที่  28 เมษายน 2561
09:00 - 11:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001233-2 Thai State and the World Community : 3 (2-2-5) 1
 001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1
 001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1-3
 001253-4 Entrepreneurship : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00405213-2 Pathology : 4 (3-2-7) 1-2
 405313-2 General Pathology : 3 (2-3-5) 1
12:00 - 14:00001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1
 001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1
 001252-4 Naresuan Studies : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 17:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 1
 001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 1
 001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001225-1 Life Privacy : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  29 เมษายน 2561
09:00 - 11:00001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1-2
 001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1
 001241-2 Western Music in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001213-1 English for Academic Purposes : 3 (2-2-5) 1-6
 001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-2
 001274-2 Drugs and Chemicals in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-11
15:00 - 17:00001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1-8
 001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1-3
 001276-2 Energy and Technology Around Us : 3 (2-2-5) 1
 001277-2 Human Behavior : 3 (2-2-5) 1
 001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  30 เมษายน 2561
08:00 - 09:30213342-2 Management Information System : 3 (2-3-5) 1
08:00 - 11:00252211-5 Ordinary Differential Equations : 3 (2-2-5) 1-2
 254351-2 Database Systems : 3 (2-2-5) 1
 255232-1 Statistical Theory II : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 1-16
 001211-1 Fundamental English : 3 (2-2-5) 1
 216412-3 Public Relations Planing : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 11:30213342-3 Management Information System : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 30-32
 252341-3 Set Theory : 3 (2-2-5) 1
 254382-2 Data Mining Techniques : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 1-50
12:00 - 14:30230204-2 Constitutional Law : 3 (2-2-5)
12:00 - 15:00230204-2 Constitutional Law : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00232340-2 Film Script Writing : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00214371-3 Introduction to International Economics : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 17:00001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 1
 230405-2 Legal Profession : 2 (2-0-4) 1
 231351-3 Information System Planning and Management : 3 (2-2-5) 1
 251100-4 Philosophy of Science : 1 (1-0-2) 1
15:00 - 18:00252222-1 Abstract Algebra I : 3 (2-2-5) 1-4
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 1-3
 วันที่  1 พฤษภาคม 2561
08:00 - 10:00231302-3 Laws and Ethics Information : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:00214112-2 Macroeconomics I : 3 (3-0-6) 1-2
 252114-1 Calculus for Science : 3 (3-0-6) 1
 252314-4 Introduction to Complex Analysis : 3 (2-2-5) 1-2
 255111-3 Biostatistics : 3 (3-0-6) 1-5
 255111-4 Biostatistics : 3 (2-2-5) 1-4
 258121-4 Plant Biology : 3 (2-3-5) 1-2
 273111-1 Fundamentals of Information Technology : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 35-44
 219102-3 Elementary French II : 3 (2-2-5) 1
 232331-2 Television Script Writing : 3 (2-2-5) 1
 411221-3 Biochemistry : 4 (3-3-7) 1-3
09:00 - 12:00224121-2 Tourism Resources : 3 (2-2-5) 1
 224251-1 Hotel Services and Operation : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 13:30252200-1 Communicative English for Specific Purposes in Mathematics : 1 (0-2-1) 1-2
 255200-1 Communicative English for Specific Purposes in Statistics : 1 (0-2-1) 1
11:30 - 14:30252413-4 Partial Differential Equations : 3 (2-2-5) 1
 254271-3 Fundamentals of Programming : 3 (2-2-5) 1
 254374-4 Object-Oriented Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1-2
 256101-4 Principle of Chemistry : 4 (3-3-7) 1-2
 258261-3 General Genetics : 2 (2-0-4) 1
 273363-1 Information Assurance and Security : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-29
 411222-2 Basic Biochemistry : 3 (2-3-5) 1-2
13:00 - 15:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 39-40,43-44
13:00 - 16:00214354-3 Asia Economy : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 17:00224257-1 Creative Event Management : 3 (2-2-5) 1
 814103-1 Creative Thinking for Communication : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00216303-2 Political Communication : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 18:00255281-1 Statistical Package Program : 3 (2-2-5) 1-2
 255361-4 Experimental Designs II : 3 (2-2-5) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 4-6
 วันที่  2 พฤษภาคม 2561
08:00 - 10:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 9-11
08:00 - 11:00214281-4 Mathematical Economics : 3 (2-2-5) 1
 230404-2 Private International Law : 3 (3-0-6) 1
 231120-3 Business Information System : 3 (2-2-5) 1
 231252-1 Business System Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1
 252183-2 Calculus II : 3 (3-0-6) 1-7
 252417-2 Introduction to Calculus of Variations : 3 (2-2-5) 1
 255121-1 Statistical Analysis : 3 (2-2-5) 1-2
 255341-3 Research Methodology : 3 (2-2-5) 1
 258212-2 Cell Biology : 3 (2-3-5) 1
 258212-3 Cell Biology : 4 (4-0-8) 1
08:00 - 12:00401201-2 Anatomy and Physiology of Cardiopulmonary System : 3 (2-3-5) 1
09:00 - 11:00402327-1 Principle of Pathological Laboratory Quality Assurance : 1 (1-0-2) 1
09:00 - 12:00222101-4 Principles of Accounting : 3 (2-2-5) 1-3
 266311-3 Microbial Genetics : 3 (2-3-5) 1
10:00 - 12:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 8-8,12-12
 405314-2 Systemic Pathology : 2 (2-0-4) 1
11:00 - 13:00808307-1 Research Methodology in Finance : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30252141-1 Principles of Mathematics : 3 (2-2-5) 1-4
 252416-4 Introduction to Mathematical Modeling : 3 (2-2-5) 1
 254482-3 Artificial Intelligence : 3 (2-2-5) 1
 255112-1 Principles of Statistics : 3 (2-2-5) 1-2
 255221-5 Nonparametric Statistics : 3 (2-2-5) 1
 256103-3 Introductory Chemistry : 4 (3-3-7) 1-8
 261104-2 General Physics : 3 (3-0-6) 1
 273387-1 Mobile Application Development : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00808101-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:30230301-2 Specific Contracts II : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00230330-2 Administrative Law : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 14:00499102-2 Professional Development II : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 15:00205301-2 Reading Academic English : 3 (3-0-6) 1
 224325-1 Sustainable Tourism Development : 3 (3-0-6) 1
 232341-2 Film Theory and Critism : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00213200-1 Business Ethics : 3 (2-2-5) 1-2
 214113-2 Economics of Health and Healthcare : 3 (3-0-6) 1
 214347-1 Principles of Corporate Finance Analysis : 3 (3-0-6) 1
 411203-1 Biochemical Molecular Genetics : 3 (2-3-5) 1
 412312-2 Medical Microbiology II : 3 (2-3-5) 1
14:00 - 17:00213242-1 Quantitative Analysis and Business Statistics : 3 (2-2-5) 2
 224216-1 Human Resources Management in Tourism Businesses : 3 (3-0-6) 1
 231366-2 Marketing Information Systems : 3 (2-2-5) 1
 814105-1 Creative Photography for Communication : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 17:00808309-1 Financial Risk Analysis and Risk Management : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00256102-3 General Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256121-4 Organic Chemistry : 5 (4-3-9) 1-8
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 7-9
 วันที่  3 พฤษภาคม 2561
08:00 - 10:00808332-1 Investment Banking : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 10:30213242-1 Quantitative Analysis and Business Statistics : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:00252181-2 Mathematics and Applications : 3 (2-2-5) 1
 252212-2 Mathematical Analysis I : 3 (2-2-5) 1-3
 254275-2 Object Oriented Programming : 3 (2-2-5) 1-4
 255261-1 Experimental Designs I : 3 (2-2-5) 1
 255324-1 Statistical Forecasting Techniques : 3 (2-2-5) 1
 256341-4 Physical Chemistry I : 4 (3-3-7) 1-2
 258101-2 Introductory Biology : 4 (3-3-7) 1-2
 258101-3 Introductory Biology : 3 (3-0-6) 1-3
 784101-2 Introduction to Philosophy : 3 (3-0-6) 1
08:30 - 11:30213308-2 Business Research : 3 (2-2-5) 2
09:00 - 11:00213100-2 Introduction to Business : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 11:30266302-2 Virology : 3 (2-3-5) 1
09:00 - 12:00224355-1 Airline Business Services : 3 (2-2-5) 1
 231170-1 Software Programming Fundamentals : 3 (2-2-5) 1-2
 232106-1 Introduction to Public Relations and Advertising : 3 (2-2-5) 1
 413222-2 Medical Physiology II : 4 (3-3-7) 1-2
10:00 - 12:00232302-2 Research and Evaluation in Mass Communication : 3 (2-2-5) 1
11:00 - 13:00808201-1 Computer Application for Finance : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30252111-3 Introductory Mathematics : 4 (4-0-8) 1
 252111-4 Fundamental Calculus : 4 (4-0-8) 1-2
 252315-1 Introduction to Numerical Analysis : 3 (3-0) 1
 252326-1 Introduction to Polynomials over Fields : 3 (2-2-5) 1
 254472-3 Programming Languages : 3 (2-2-5) 1
 256343-4 Physical Chemistry and Applications : 4 (3-3-7) 1-3
 273253-2 Information System and Organizations : 3 (2-2-5) 1
 273451-2 Information System Project Management : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00213262-1 Industrial Relations : 3 (3-0-6) 1
 213308-2 Business Research : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 16:00402332-1 Surgical Pathology 2 : 4 (3-2-7) 1
12:30 - 14:30258102-1 Laboratory in Biology : 1 (0-3-2) 1-9
13:00 - 14:30402201-2 Medical Genetics : 1 (1-0-2) 1
13:00 - 15:00230101-3 Juristic Acts and Contracts Law : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 16:00222202-3 Intermediate Accounting II : 3 (2-2-5) 1-2
 266452-3 Emerging and Re-emerging Infectious Diseases : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 17:00224354-1 Food and Beverage Services : 3 (2-2-5) 1
 231241-1 Digital Telecommunication and Network : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00261102-2 Physics II : 4 (3-2-7) 1-16
 776311-1 World Mythology : 3 (3-0-6) 1-2
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 10-12
 วันที่  4 พฤษภาคม 2561
08:00 - 10:00231375-3 Multimedia Technology in Business : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:00214115-1 Introduction to Macroeconomics : 3 (3-0-6) 1-2
 230205-2 Criminal Law : Specific Offenses : 3 (2-2-5) 1-2
 252251-1 Discrete Mathematics : 3 (2-2-5) 1
 252272-1 Linear Algebra and Applications : 3 (2-2-5) 1
 254361-3 Operating Systems : 3 (2-2-5) 1
 401211-2 Human Anatomy : 4 (3-3-7) 1
 402221-1 Forensic Pathology : 2 (1-2-3) 1
 808203-1 Financial Management Theory : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 10:30402314-1 Laboratory Safety : 2 (2-0-4) 1
 413206-2 Human Development : 2 (2-0-4) 1
09:00 - 11:00207282-2 Japanese Skills II : 3 (2-2-5) 1
 266451-2 Sanitation Microbiology : 3 (2-3-5) 1
09:00 - 12:00222204-3 Cost Accounting I : 3 (2-2-5) 1-2
 222205-2 Cost Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 224341-3 Special Interest Tourism : 3 (3-0-6) 1
11:00 - 13:00808322-1 Personal Financial Planning : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30255271-1 Deterministic Operations Research : 3 (2-2-5) 1
 255372-1 Decision Theory and Applications : 3 (2-2-5) 1
 261108-2 Principle of Physics II : 4 (3-2-7) 1-2
 273371-2 Information Retrieval : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00213260-1 Human Capital Management : 3 (3-0-6) 1
 776301-1 Local Folklore : 3 (3-0-6) 1-2
12:00 - 15:00230304-3 Succession Law : 3 (2-2-5) 1
 411212-3 Basic Medical Biochemistry II : 3 (3-0-6) 1
 413200-3 Basic Physiology : 3 (2-3-5) 1-2
13:00 - 16:00214364-2 Resources and Environmental Economics : 3 (3-0-6) 1
 214433-3 Economic Forecasting and Business Condition Analysis : 3 (2-2-5) 1
 232432-3 Advanced Radio Production : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00808101-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 2
15:00 - 17:00213304-4 Taxation : 3 (2-2-5) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-29
15:00 - 18:00255326-1 Insurance Statistics : 3 (2-2-5) 1
 273353-2 Electronic Commerce : 3 (2-2-5) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 13-15
 วันที่  7 พฤษภาคม 2561
08:00 - 10:00213102-2 Principles of Management and Organizational Behavior : 3 (3-0-6) 1
 808335-1 Derivatives : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 11:00214212-2 Macroeconomics II : 3 (3-0-6) 1-2
 231352-2 Principle of Business Intelligence and Knowledge Management : 3 (2-2-5) 1
 252112-3 Calculus : 4 (4-0-8) 1-1,3-7,9-9
 252414-3 Fourier Series and Applications : 3 (2-2-5) 1
 256254-2 Quantitative Analysis : 4 (3-3-7) 1-9
 256254-3 Quantitative Chemical Analysis : 4 (3-3-7) 1-2
09:00 - 11:00230401-4 Labour Law : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 12:00224429-1 English for Tour Conducting : 3 (2-2-5) 1
 232330-3 Radio Script Writing : 3 (2-2-5) 1
 232424-1 Organization Management in New Media : 3 (2-2-5) 1
 266371-2 Microbiology of Fermented Food : 3 (2-3-5) 1
10:30 - 12:30213230-1 Service Marketing Management : 3 (3-0-6) 1
11:00 - 13:00808202-1 Financial Market and Institutions : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 14:30261102-2 Physics II : 4 (3-2-7) 1-16
 273362-2 Multimedia Application Development : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 14:00782101-1 Lao for Communication : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00230206-2 Specific Contracts I : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00266306-2 Introduction to Research Methodology : 3 (2-3-5) 1
 402326-1 Special Techniques in Pathology : 2 (1-3-3) 1
13:00 - 16:00222101-3 Principles of Accounting I : 3 (2-2-5) 4
 412343-1 Medical Biotechnology : 3 (2-3-5) 1
 413209-3 Human Neuroanatomy : 4 (3-3-7) 1-2
14:00 - 17:00781101-1 ASEAN Cultural Studies : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00213372-2 Total Quality Management : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00273382-2 Web Technology : 3 (2-2-5) 1-2
 วันที่  8 พฤษภาคม 2561
08:00 - 10:00233302-2 Law of Information Technology and Communication : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 11:00214221-3 Economics of Agriculture : 3 (3-0-6) 1
 252316-1 Introduction to Functional Analysis : 3 (2-2-5) 1
 252327-1 Introduction to Semigroup Theory : 3 (2-2-5) 1
 256106-2 General and Organic Chemistry : 4 (3-3-7) 1-3
 273388-1 Introduction to Geoinformatics : 3 (2-2-5) 1-2
09:00 - 11:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 9-12
09:00 - 12:00222103-2 Financial Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
11:30 - 14:30252100-1 History and Development of Mathematics : 1 (1-0-2) 1
 258132-1 Zoology : 3 (2-3-5) 1-2,4-4
12:00 - 14:00213302-4 Feasibility Study and Project Evaluation : 3 (3-0-6) 1-2
 776361-2 ASEAN Folklore : 3 (3-0-6) 1-2
12:00 - 15:00230308-3 Law of Evidence : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 16:30402342-1 Non-Gynecologic Cytology : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00214302-1 Computer for Economists : 3 (3-0-6) 1
 214333-3 Management Information System for Economists : 3 (2-2) 1
 266473-3 Microbiology of Dairy and Dairy Products : 3 (2-3-5) 1
 412342-1 Infectious Diseases and Immunity : 3 (2-3-5) 1
15:00 - 17:00808308-1 Corporate Governance : 2 (2-0-4) 1
15:00 - 18:00258211-2 Cell and Molecular Biology : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  9 พฤษภาคม 2561
08:00 - 10:00266201-2 General Microbiology : 4 (3-3-7) 1-4
 808306-1 Business English for Finance : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 11:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 31-33
 214366-1 Environmental Economics and Sustainability : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 11:00230207-3 Loan and Security Transactions Law : 3 (2-2-5) 1
 402343-1 Fine Needle Aspiration Cytology : 2 (1-2-3) 1
11:30 - 14:30205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 26-28
12:00 - 14:00207281-2 Japanese Skills I : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 15:00230400-3 Bankruptcy Law : 2 (2-0-4) 1
13:00 - 15:00415300-1 Basic Forensic Science : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 16:00214251-2 Economic Development : 3 (3-0-6) 1
 266382-2 Microbiological Laboratory Quality Assurance : 3 (1-6-5) 1
 401214-4 Human Microscopic Anatomy : 4 (3-3-7) 1
14:00 - 17:00213373-2 Logistics Management : 3 (3-0-6) 1
 784102-1 Eastern Philosophy : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00201233-4 Thai Music and Performing Arts : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  10 พฤษภาคม 2561
08:00 - 11:00222204-4 Taxation II : 3 (3-0-6) 1-2
 222303-3 Taxation II : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 12:00214381-5 Introduction to Econometrics : 3 (2-2-5) 2
09:00 - 11:00778201-2 Vietnamese I : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00266381-2 Basic Scientific Instrumentation and Laboratory Administration and Management : 4 (3-3-7) 1
13:00 - 15:00266301-3 Mycology : 3 (2-3-5) 1-2
13:00 - 16:00214345-2 Personal Finance : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 17:00214381-5 Introduction to Econometrics : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  11 พฤษภาคม 2561
08:00 - 11:00222304-2 Advanced Accounting I : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00230208-2 Constitution of Courts of Justice and Judicial System : 2 (2-0-4) 1
10:00 - 12:00214255-1 Thai Economy and Rural Economy : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00230306-4 Civil Procedure Law II : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 16:00214336-1 Tourism Economics : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  30 พฤษภาคม 2561
08:00 - 11:00230300-2 Negotiable Instruments : 3 (3-0-6) 1
 255323-1 Multivariate Analysis : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 12:30402333-1 Histochemistry Techniques : 2 (1-3-3) 1
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?