ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2559     /  1    {2}    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2560
09:00 - 12:00216306-2 Media Relationship : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  9 มีนาคม 2560
09:00 - 12:00205301-2 Reading Academic English : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  28 เมษายน 2560
13:00 - 16:00499102-2 Professional Development II : 2 (1-2-3) 1
 วันที่  29 เมษายน 2560
09:00 - 10:30405213-1 Pathology : 4 (3-2) 1
 405213-2 Pathology : 4 (3-2-7) 1-2
 405313-2 General Pathology : 3 (2-3-5) 1
09:00 - 11:00001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1-3
 001236-1 Living Management : 3 (2-2-5) 1
 001238-1 Media Literacy : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 34-44
12:00 - 14:00001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 1-4
15:00 - 17:00001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1-3
 001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1-2
 วันที่  30 เมษายน 2560
09:00 - 11:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 1
 001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 14:00001228-1 Happiness with Hobbies : 3 (2-2-5) 1
 001271-2 Man and Environment : 3 (2-2-5) 1-3
15:00 - 17:00001225-1 Life Privacy : 3 (2-2-5) 1
 001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  1 พฤษภาคม 2560
08:00 - 10:00412317-3 Introductory Medical Parasitology : 1 (1-0-2) 1
08:00 - 11:00108322-1 Food and Agricultural Product Analysis : 3 (2-3-5) 1-2
 121271-1 Fisheries and Animal Products : 3 (2-3-5) 1
 214433-3 Economic Forecasting and Business Condition Analysis : 3 (2-2-5) 1
 230477-3 English for Lawyers II : 2 (1-2-3) 1
 252211-4 Differential Equations : 3 (2-2-5) 1-2
 256332-4 Inorganic Chemistry II : 4 (3-3-7) 1
 411221-3 Biochemistry : 4 (3-3-7) 1-2
08:00 - 11:30413209-3 Human Neuroanatomy : 4 (3-3-7) 1-2
09:00 - 11:00001200-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 901
 001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 901
 001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 1-90
 001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 901-902
 104354-2 Geomorphology : 3 (2-2-5) 1
 266302-2 Virology : 3 (2-3-5) 1
 402326-1 Special Techniques in Pathology : 2 (1-3-3) 1
 776301-1 Local Folklore : 3 (3-0-6) 1
 808334-1 Equity Analysis and Valuation : 3 (2-2-5) 1
 900391-2 Thai I : 3 (2-2-5) 901
 901361-2 Front Office Services : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00107310-1 Principles of Plant Breeding and Biotechnology : 3 (2-3-5) 1-2
 301416-2 Production Planning and Control : 3 (3-0-6) 1
 302332-1 Refrigeration : 3 (3-0-6) 1
 302381-2 Automotive Engineering : 3 (2-3-5) 1
11:30 - 14:30122212-1 Fishery Economics : 3 (2-2-5) 1
 256232-2 Inorganic Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-3
 256325-3 Phytochemistry : 3 (3-0-6) 1
 256444-3 Thermodynamics : 3 (3-0-6) 1
 256468-1 Entrepreneurship for Chemists : 3 (3-0-6) 1
 258212-2 Cell Biology : 3 (2-3-5) 1
 258212-3 Cell Biology : 4 (4-0-8) 1
12:00 - 14:00001213-1 English for Academic Purposes : 3 (2-2-5) 1-7,9-10
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 14-17
 208112-2 Academic Reading : 3 (2-2-5) 1
 231101-3 Principle of Computers for Business Applications : 3 (2-2-5) 1
 785101-1 Elementary Spanish I : 3 (2-2-5) 1
 833101-1 Introduction to Political Science : 3 (3-0-6) 1-2
 833200-1 Introduction to Political Science : 3 (3-0) 1
12:00 - 14:30230300-2 Negotiable Instruments : 3 (3-0-6) 1-2
12:00 - 15:00214212-2 Macroeconomics II : 3 (3-0-6) 1-2
 231462-3 Innovation Management : 3 (2-2-5) 1
 411222-2 Basic Biochemistry : 3 (2-3-5) 1
 412312-2 Medical Microbiology II : 3 (2-3-5) 1
 784101-1 Introduction to Philosophy : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 9-11
 384401-1 Culture and Thai Language Teaching : 3 (3-0-6) 1
 900312-2 Korean II : 3 (2-2-5) 901
 900322-2 Chinese II : 3 (2-2-5) 901-902
 900332-2 Japanese II : 3 (2-2-5) 901
 900392-2 Thai II : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00107353-1 Philosophy of Sufficiency Economy; Agricultural Wisdom and their Culture : 3 (2-3-5) 1
 108353-2 Packaging Innovation : 3 (2-3-5) 1
 118312-2 Geoinformatics : 3 (2-2-5) 1
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 66
 301498-3 Special Problems in Industrial Engineering : 3 (2-3-5) 1-1,3-3
 302335-2 Heat Transfer : 3 (3-0-6) 1
 303202-2 Electrical Engineering Laboratory I : 1 (0-3-1) 1-2
 411212-3 Basic Medical Biochemistry II : 3 (3-0-6) 1
 808110-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 2
14:00 - 16:00104458-2 Environmental Impacts Assessment : 3 (2-2-5) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 66-66,71-71
15:00 - 17:00001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1-8
 001276-2 Energy and Technology Around Us : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-8
 224326-1 Survey and Research Methodology for Tourism : 3 (2-2-5) 1-8
 230208-2 Constitution of Courts of Justice and Judicial System : 2 (2-0-4) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 1-3
 วันที่  2 พฤษภาคม 2560
08:00 - 10:00001254-3 Swimming : 1 (0-2-1) 1
 214255-1 Thai Economy and Rural Economy : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 11:00108211-1 Food Engineering I : 2 (2-0-4) 1
 108331-1 Dietary Supplement and Phytochemicals : 3 (3-0-6) 1
 121111-1 Comparative of Anatomy and Physiology in Domestic and Aquatic Animals : 3 (2-3-5) 1
 122141-1 Aquatic Invertebrate : 2 (1-2-3) 1
 230204-2 Constitutional Law : 3 (2-2-5) 1-2
 252181-2 Mathematics and Applications : 3 (2-2-5) 1
 252221-1 Linear Algebra I : 3 (2-2-5) 1
 256106-2 General and Organic Chemistry : 4 (3-3-7) 1-3
 256222-5 Organic Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-4
 256343-4 Physical Chemistry and Applications : 4 (3-3-7) 1-4
 256465-3 Polymer Processing Technology : 3 (3-0-6) 1
 258251-2 Ecology : 3 (2-3-5) 1-1,4-4
08:30 - 11:00214110-3 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 2
09:00 - 11:00001211-1 Fundamental English : 3 (2-2-5) 1-3
 001238-1 Media Literacy : 3 (2-2-5) 901-902
 001274-2 Drugs and Chemicals in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001277-2 Human Behavior : 3 (2-2-5) 1
 118313-2 Environmental and Health Impact Assessment : 3 (2-2-5) 1
 213230-1 Service Marketing Management : 3 (3-0-6) 1
 213308-2 Business Research : 3 (2-2-5) 1
 231302-3 Laws and Ethics Information : 3 (2-2-5) 1
 252100-1 History and Development of Mathematics : 1 (1-0-2) 1
 384301-1 Methods of Teaching Thai Language : 3 (3-0-6) 1
 808309-1 Financial Risk Analysis and Risk Management : 3 (3-0-6) 1
 901220-1 Principles of Marketing for Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 901
 902233-1 Performance Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30905112-1 Introduction to International Business : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00107341-1 Organic Agriculture : 3 (2-3-5) 1
 214110-3 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 1
 216318-3 Speech Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 216372-2 Communication for Persuasion : 3 (2-2-5) 1
 301435-2 Engineering Management : 3 (3-0-6) 1
 302331-1 Air-Conditioning and Ventilation Engineering : 3 (3-0-6) 1
 302477-1 Renewable Energy Resources : 3 (2-2-5) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 1-3
 905324-1 International Finance : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00224216-1 Human Resources Management in Tourism Businesses : 3 (3-0-6) 1
 224244-1 Health Tourism Operation and Management : 3 (2-2-5) 1
11:00 - 13:00216303-2 Political Communication : 3 (2-2-5) 1-2
11:30 - 14:30107309-1 Harvesting and Postharvest Management : 3 (2-3-5) 1-2
 252111-3 Introductory Mathematics : 4 (4-0-8) 1-6
 252111-4 Fundamental Calculus : 4 (4-0-8) 1
 256322-4 Spectroscopy : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 1
 214336-1 Tourism Economics : 3 (3-0-6) 1
 808201-1 Computer Application for Finance : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:30230306-4 Civil Procedure Law II : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00231252-1 Business System Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1
 258261-3 General Genetics : 2 (2-0-4) 1
 551325-1 Public Health Administration : 3 (2-2-5) 1
 552355-2 Thai Traditional Medicine IV : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 15:00213130-1 Principles of Marketing : 3 (3-0-6) 1
 902371-2 Research Methodology in Human Resources Management : 3 (2-2-5) 901
 904231-2 Analytical and Critical Reading : 3 (2-2-5) 901-902
13:00 - 16:00213308-2 Business Research : 3 (2-2-5) 2
 232331-2 Television Script Writing : 3 (2-2-5) 1
 266301-3 Mycology : 3 (2-3-5) 1-2
 301100-1 Basic Tool and Machine Workshops : 1 (0-3-1) 1-2
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 4-8
 401214-4 Human Microscopic Anatomy : 4 (3-3-7) 1
 901340-2 Research Methodology in Tourism : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 16:00213361-2 Human Resource Management : 3 (3-0-6) 1
 808306-1 Business English for Finance : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 17:00205222-2 Paragraph Writing (English) : 3 (2-2-5) 1-3
 207202-2 Japanese IV : 3 (2-2-5) 3
 208251-1 Summarization : 3 (2-2-5) 1-2
 219104-3 French II : 3 (1-4-4) 1-2
 224251-1 Hotel Services and Operations : 3 (2-2-5) 1
 778331-2 Vietnamese Writing : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 1
 206231-5 Chinese Reading I : 3 (2-2-5) 1
 224121-1 Creative Thinking for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 229301-1 Indonesian Writing I : 3 (2-2-5) 1-2
 251100-4 Philosophy of Science : 1 (1-0-2) 1
15:00 - 18:00108351-1 Product Development : 3 (2-3-5) 1-2
 252223-1 Theory of Numbers : 3 (2-2-5) 1-2
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 4-6
 วันที่  3 พฤษภาคม 2560
08:00 - 10:00231351-3 Information System Planning and Management : 3 (2-2-5) 1
 232302-2 Research and Evaluation in Mass Communication : 3 (2-2-5) 1
 359321-1 Educational Evaluation and Measurement : 3 (2-2-5) 1
 366202-1 Psychology and Guidance for Teachers : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:00107205-1 Introduction to Plant Pathology : 3 (2-3-5) 1-2
 108372-1 Principles of Agro-Industrial Quality Assurance : 3 (2-3-5) 1-2
 108382-1 Applied Microbiology in Food Industry : 3 (2-3-5) 1
 118203-2 Environmental Soil Sciences : 3 (2-2-5) 1
 230404-2 Private International Law : 3 (3-0-6) 1
 252112-3 Calculus : 4 (4-0-8) 1-10
 256121-4 Organic Chemistry : 5 (4-3-9) 1-6
 256252-4 Analytical Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-4
 256433-2 Inorganic Material Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 413200-3 Basic Physiology : 3 (2-3-5) 1-3
 552121-2 Medical Botany : 3 (2-2-5) 1
 552262-2 Thai Traditional Therapeutic Massage II : 2 (1-2-3) 1
09:00 - 11:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 902
 001236-1 Living Management : 3 (2-2-5) 901
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 19-19,73-74,76-76
 905217-1 Supply Chain Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 901
 205373-3 English for Tourism : 3 (2-2-5) 1-3
 214371-3 Introduction to International Economics : 3 (3-0-6) 1
 224354-1 Food and Beverage Services : 3 (2-2-5) 2
 232106-1 Introduction to Public Relations and Advertising : 3 (2-2-5) 1
 233401-3 Database Administration for Communication Arts : 3 (2-2-5) 1
 302111-2 Engineering Mechanics I : 3 (3-0-6) 1-7
 302344-1 Power Plant Engineering : 3 (3-0-6) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 3
 808110-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 1
10:00 - 12:00224354-1 Food and Beverage Services : 3 (2-2-5) 1
 405314-2 Systemic Pathology : 2 (2-0-4) 1
 808202-1 Financial Market and Institutions : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 14:30205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 18
 252222-1 Abstract Algebra I : 3 (2-2-5) 1-3
 255112-1 Principles of Statistics : 3 (2-2-5) 1-4
 255211-3 Principles of Statistics : 3 (2-2-5) 1
 256102-3 General Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256342-6 Physical Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-3
12:00 - 14:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1)
12:00 - 15:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 16
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 6-7
 230330-2 Administrative Law : 3 (2-2-5) 1
 551343-2 Prevention and Disease Control : 3 (2-2-5) 1
 552334-2 General Surgery for Applied Thai Traditional Medicine : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 15:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 64
 216313-3 Public Relations Management : 3 (2-2-5) 1
 232340-2 Film Script Writing : 3 (2-2-5) 1
 233402-2 Communication Technology : 3 (3-0-6) 1
 353131-2 Psychology for Teachers : 3 (2-2-5) 1
 808308-1 Corporate Governance : 2 (2-0-4) 1
13:00 - 15:30901270-2 Introduction to Tourism Business Law : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00118314-2 Current Issues and Case Study of Watershed Ecosystem : 3 (2-2-5) 1
 222341-1 Software Packages in Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 301447-2 Maintenance Engineering : 3 (3-0-6) 1
 302321-1 Mechanics of Solids I : 3 (3-0-6) 1-2
 302345-2 Gas Dynamics : 3 (3-0-6) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 1-2
 901343-2 Principles of Tour Guiding Management : 3 (2-2-5) 901
 902221-2 Principles of Finance and Accounting : 3 (2-2-5) 901
 905371-1 Research Methodology in Business : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 16:00213302-4 Feasibility Study and Project Evaluation : 3 (3-0-6) 1-2
14:00 - 17:00224112-1 Information Technology and Communication for Tourism : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00224325-1 Sustainable Tourism Development : 3 (3-0-6) 1
 230478-2 Introduction to Law : 3 (3-0-6) 1
 369483-1 Biology Teaching : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00104120-2 Introduction to Cartography : 3 (2-2-5) 1
 108344-1 Beverage Technology : 3 (2-3-5) 1
 122142-1 Ichthyology : 3 (2-3-5) 1
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 22
 258101-2 Introductory Biology : 4 (3-3-7) 1-11
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 7-9
 วันที่  4 พฤษภาคม 2560
08:00 - 10:00222333-1 Accounting for Specific Enterprises : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 11:00107101-1 Introduction to Animal Production : 3 (3-0-6) 1
 107202-1 Introduction to Entomology : 3 (2-3-5) 1-2
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 26-27
 209112-2 Sound and Sound System : 3 (2-2-5) 1
 219102-3 Elementary French II : 3 (2-2-5) 1
 255111-4 Biostatistics : 3 (2-2-5) 1-7
 256101-4 Principle of Chemistry : 4 (3-3-7) 1-2
 256447-3 Polymer Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 401201-2 Anatomy and Physiology of Cardiopulmonary System : 3 (2-3-5) 1
 552121-2 Medical Botany : 3 (2-2-5) 1
 778202-2 Vietnamese II : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 12:00233306-2 Web Site Design and Development : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 18:00107202-1 Introduction to Entomology : 3 (2-3-5) 3
09:00 - 11:00205111-3 Reading Practice : 3 (3-0-6) 1-2
 205111-4 Basic Reading : 3 (2-2-5) 1-2
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 10-13
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 57-60
 206112-6 Chinese II : 3 (2-2-5) 3
 207102-3 Japanese II : 3 (2-2-5) 3-4
 208111-3 Public Speaking : 3 (2-2-5) 1
 213100-2 Introduction to Business : 3 (3-0-6) 1
 213200-1 Business Ethics : 3 (2-2-5) 1
 221102-5 Korean II : 3 (2-2-5) 1
 224347-1 Recreation for Tourism : 3 (2-2-5) 1-2
 229102-2 Indonesian II : 3 (2-2-5) 1-2
 413222-2 Medical Physiology II : 4 (3-3-7) 1-2
 808341-1 Fundamental Principles of Insurance : 3 (3-0-6) 1
 902331-1 Compensation and Benefits : 3 (2-2-5) 901
 902431-1 Compensation Administration : 3 (3-0) 901
 909261-1 Introduction to Intercultural Communication : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30905213-1 Business Law : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00224355-1 Airline Business Services : 3 (2-2-5) 2
 232432-3 Advanced Radio Production : 3 (2-2-5) 1
 301313-2 Quality Control : 3 (3-0-6) 1
 302369-2 Laboratory for Mechanical Engineers II : 1 (0-3-1) 1
 901345-2 Current Trends and Issues in Tourism : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 60
 214345-2 Personal Finance : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 14:30104467-1 Location Theory : 3 (2-2-5) 1
 107311-1 Community and Industry Study : 3 (1-4-4) 1
 118201-2 Earth Science : 3 (2-2-5) 1
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 20
 252183-2 Calculus II : 3 (3-0-6) 1-7
 256361-3 Industrial Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256452-2 Advanced Analytical Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256471-3 Environmental Chemistry and Safety : 3 (2-2-5) 1
 258211-2 Cell and Molecular Biology : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:00221101-4 Korean Language I : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:30230301-2 Specific Contracts II : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00213373-2 Logistics Management : 3 (3-0-6) 1
 230400-3 Bankruptcy Law : 2 (2-0-4) 1
 266201-2 General Microbiology : 4 (3-3-7) 1-4
 415471-2 Human Identification from Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 551252-2 General Knowledge of Druge : 3 (2-2-5) 1
 551425-2 Sociology in Public Health : 3 (2-2-5) 1
 552252-4 Thai Traditional Medicine II : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 15:00216317-2 Broadcasting Production : 3 (2-3-5) 1
 224111-1 Tourism Industry : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 16:00222305-3 Auditing : 3 (2-2-5) 1-2
 224342-3 Souvenir Product for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 233302-2 Law of Information Technology and Communication : 3 (3-0-6) 1
 301331-2 Industrial Work Study : 3 (3-0-6) 1-2
 301473-2 Enterprise Resource Planning : 3 (3-0-6) 1
 302233-2 Applied Thermodynamics : 3 (3-0-6) 1
 303204-2 Electrical Engineering Mathematics : 3 (3-0-6) 1
 412342-1 Infectious Diseases and Immunity : 3 (2-3-5) 1
 808203-1 Financial Management Theory : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 16:00808307-1 Research Methodology in Finance : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00104262-1 Geography of Southeast Asia : 3 (3-0-6) 1
 778201-2 Vietnamese I : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 18:00108401-1 Agro-Industrial Plant Management : 3 (2-3-5) 1-2
 256103-3 Introductory Chemistry : 4 (3-3-7) 1-10
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 10-12
 วันที่  7 พฤษภาคม 2560
09:00 - 11:00001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 1
 001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1-2
 001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 17:00001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  8 พฤษภาคม 2560
08:00 - 10:00266451-2 Sanitation Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 402213-1 Fundamental Pharmacology and Toxicology : 2 (2-0-4) 1
08:00 - 11:00107312-1 Agricultural Finance and Co-operation : 3 (2-3-5) 1
 108315-1 Snack Technology : 3 (2-3-5) 1
 207232-2 Japanese Conversation II : 3 (2-2-5) 3-4
 214112-2 Macroeconomics I : 3 (3-0-6) 2-3
 222102-3 Principles of Accounting II : 3 (2-2-5) 1
 222103-2 Financial Accounting : 3 (2-2-5) 1-4
 230206-2 Specific Contracts I : 3 (2-2-5) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-27
 266483-2 Laboratory Quality Techniques in Cosmetics and Medical Device : 3 (1-6-5) 1
 778341-3 Vietnamese for Specific Purpose : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00104232-2 Remote Sensing : 3 (2-2-5) 1
 118332-2 Waste Management Technology : 3 (2-2-5) 1
 206212-4 Chinese IV : 3 (2-2-5) 2
 208252-1 Critical Reading : 3 (2-2-5) 1
 219231-3 French Reading and Writing I : 2 (1-2-3) 1-2
 221202-4 Korean IV : 3 (2-2-5) 1
 229302-1 Language, Society and Culture of Indonesia : 3 (2-2-5) 1-2
 230409-3 Alternative Dispute Resolution : 2 (1-2-3) 1
 230444-3 Economic Crimes : 2 (2-0-4) 1
 402342-1 Non-Gynecologic Cytology : 3 (2-2-5) 1
 900314-1 Korean IV : 3 (2-2) 902
 900314-2 Korean IV : 3 (2-2-5) 901
 900324-2 Chinese IV : 3 (2-2-5) 901
 900334-1 Intermediate Japanese II : 3 (2-2) 902
 900334-2 Japanese IV : 3 (2-2-5) 901
 900394-2 Thai IV : 3 (2-2-5) 901
 902232-2 Recruitment and Selection : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00216216-2 Art of Photography for Public Relations : 3 (2-2-5) 1
 224231-1 Tour Business Operation and Management : 3 (2-2-5) 1
 224429-1 English for Tour Conducting : 3 (2-2-5) 1
 232130-1 Introduction to Broadcasting : 3 (3-0-6) 1
 301202-2 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1-2
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 1
 905222-1 Accounting II : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 64
 214112-2 Macroeconomics I : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 14:30121333-1 Principles of Feed Engineering : 3 (2-3-5) 1
 121334-1 Extrusion technology for feed industry : 3 (2-3-5) 1
 252212-1 Analysis I : 3 (2-2-5) 1-2
 256254-2 Quantitative Analysis : 4 (3-3-7) 1-11
 256462-3 Petrochemical Industry : 3 (2-2-5) 1
 256463-3 Chemistry for Ceramics : 3 (2-2-5) 1
 256466-2 Introduction to Material Science : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00207281-2 Japanese Skills I : 3 (2-2-5) 1-2
 213102-2 Principles of Management and Organizational Behavior : 3 (3-0-6) 1
 213304-4 Taxation : 3 (2-2-5) 1
 230471-3 Maritime Law : 2 (2-0-4) 1
 776311-1 World Mythology : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00214346-1 Principles of Financial Economics : 3 (3-0-6) 1
 231241-1 Digital Telecommunication and Network : 3 (2-2-5) 1
 412343-1 Medical Biotechnology : 3 (2-3-5) 1
 551312-5 Group Dynamics and Teamwork in Public Health : 3 (2-2-5) 1
 551354-2 Clinical Primary Health Care II : 3 (2-2-5) 1
 552242-2 Thai Traditional Pharmacy II : 2 (1-2-3) 1
 552365-1 Thai Traditional Therpeutic Massage IV : 2 (1-2-3) 1
12:00 - 16:00401211-2 Human Anatomy : 4 (3-3-7) 1
12:30 - 14:30652121-2 Food and Health : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 15:00232341-2 Film Theory and Critism : 3 (2-2-5) 1
 232424-1 Organization Management in New Media : 3 (2-2-5) 1
 901103-2 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 901
 902112-1 Introduction to Marketing : 3 (3-0) 902
 902112-3 Introduction to Marketing : 3 (2-2-5) 901
 904242-1 English Composition : 3 (2-2-5) 901-902
 905342-1 Approaches to Entering New Overseas Markets : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00107313-1 Law and Regulation, Safety Produces, International and Export Standard : 3 (2-3-5) 1
 118424-2 Ecological and Health Risk Assessment : 3 (2-2-5) 1
 213102-2 Principles of Management and Organizational Behavior : 3 (3-0-6) 2
 222203-2 Taxation I : 3 (2-2-5) 1
 302212-2 Engineering Mechanics II : 3 (3-0-6) 1
 302476-1 Energy Conservation and Management : 3 (3-0-6) 1
 303382-1 Signal Processing : 3 (3-0-6) 1
 305322-2 Digital Signal Processing : 3 (2-2-5) 1
 901260-2 Principles of Hotel Management : 3 (2-2-5) 901
15:00 - 17:00230101-3 Juristic Acts and Contracts Law : 3 (3-0-6) 1
 230405-2 Legal Profession : 2 (2-0-4) 1
 261102-2 Physics II : 4 (3-2-7) 1-16
15:00 - 18:00107204-1 Introduction to Soil Science : 3 (2-3-5) 1-2
 108313-1 Food Processing II : 3 (3-0-6) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 13-15
17:00 - 20:00303212-4 Electrical Circuit Analysis II : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  9 พฤษภาคม 2560
01:13 - 14:30205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 22
08:00 - 10:00213342-2 Management Information System : 3 (2-3-5) 1
08:00 - 11:00121351-1 Feed Production Planning and Management : 3 (2-3-5) 1
 214381-5 Introduction to Econometrics : 3 (2-2-5) 1-2
 222101-4 Principles of Accounting : 3 (2-2-5) 1-3
 222304-2 Advanced Accounting I : 3 (2-2-5) 1-2
 230205-2 Criminal Law : Specific Offenses : 3 (2-2-5) 1-2
 252141-1 Principles of Mathematics : 3 (2-2-5) 1-4
 261102-2 Physics II : 4 (3-2-7) 1-16
 266381-2 Basic Scientific Instrumentation and Laboratory Administration and Management : 4 (3-3-7) 1
08:30 - 11:00213242-1 Quantitative Analysis and Business Statistics : 3 (2-2-5) 1-2
09:00 - 10:30402333-1 Histochemistry Techniques : 2 (1-3-3) 1
09:00 - 11:00118322-2 Hydrogeology : 3 (2-2-5) 1
 207282-2 Japanese Skills II : 3 (2-2-5) 1
 230437-4 Special Topic on International Law : 2 (1-2-3) 1
 415300-1 Basic Forensic Science : 3 (2-3-5) 1
 778311-2 Vietnamese Conversation : 3 (2-2-5) 1
 902354-1 Principles of Smart Human Resource Training : 3 (2-2-5) 901
 905351-1 ASEAN and International Trading Blocs : 3 (2-2-5) 901
 909104-1 Introduction to Business : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:03905141-1 Principles of Marketing : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00107314-1 Logistics and Supply Chain Management in Agribusiness : 3 (1-4-4) 1
 214113-2 Economics of Health and Healthcare : 3 (3-0-6) 1
 216306-2 Media Relationship : 3 (2-2-5) 1
 224232-1 Tour Guiding : 3 (2-2-5) 1
 232330-3 Radio Script Writing : 3 (2-2-5) 1
 301314-2 Tool Engineering : 3 (2-3-5) 1
 301441-1 Industrial Energy Management : 3 (3-0-6) 1
 302234-2 Mechanics of Fluids : 3 (3-0-6) 2
 302455-2 Food Processing Technology : 3 (3-0-6) 1
 901313-2 Convention Management : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00231352-2 Principle of Business Intelligence and Knowledge Management : 3 (2-2-5) 1
11:00 - 13:00213342-3 Management Information System : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30104230-2 Surveying and Global Positioning System : 3 (2-2-5) 1
 256453-2 Application of Analytical Chemistry : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00214115-1 Introduction to Macroeconomics : 3 (3-0-6) 1
 402314-1 Laboratory Safety : 2 (2-0-4) 1
 781101-1 ASEAN Cultural Studies : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00230304-3 Succession Law : 3 (2-2-5) 1
 401204-1 Applied Human Anatomy : 3 (2-2-5) 1
 551471-3 Public Health Research : 3 (2-2-5) 1
 552345-1 Thai Traditional Pharmacy IV : 2 (1-2-3) 1
 784102-1 Eastern Philosophy : 3 (2-2-5) 1-2
13:00 - 15:00301496-4 Selected Topics in Industrial Engineering : 3 (3-0-6) 2
 901242-2 Tourist Behaviours : 3 (2-2-5) 901
 902131-2 Overview of Human Resource Management : 3 (2-2-5) 901
 902214-1 Diplomatic Communication : 3 (2-2-5) 901
 904131-1 Reading Techniques : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00118321-2 Tropical Ecosystems Security and Global Climate Change : 3 (2-2-5) 1
 231120-2 Computer Programming : 3 (2-2-5) 1
 266382-2 Microbiological Laboratory Quality Assurance : 3 (1-6-5) 1
 301496-4 Selected Topics in Industrial Engineering : 3 (3-0-6) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 4
 302234-2 Mechanics of Fluids : 3 (3-0-6) 1
 303242-1 Electronics for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1-2
 411204-1 Techniques in Biochemisrty, Cell and Molecular Biology : 4 (2-6-7) 1
 901362-2 Food and Beverage Services and Restaurant Management : 3 (2-2-5) 901
 905214-1 Import and Export Administration : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 17:00107323-1 Vegetable and Spice Crop Production : 3 (2-3-5) 1
15:00 - 17:00206111-6 Chinese I : 3 (2-2-5) 1-5
 222307-1 Business Ethics and Good Corporate Governance : 3 (3-0-6) 1
 230410-3 Intellectual Property Law : 2 (2-0-4) 1
 230446-4 Special Topic on Criminal Law : 2 (1-2-3) 1-2
 230475-4 Advocacy and Moot Court : 2 (1-2-3) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-27
 วันที่  11 พฤษภาคม 2560
08:00 - 10:00213372-2 Total Quality Management : 3 (3-0-6) 1
 402343-1 Fine Needle Aspiration Cytology : 2 (1-2-3) 1
08:00 - 11:00104250-2 Environmental Sciences : 3 (2-2-5) 1
 108348-1 Cereal Technology : 3 (2-3-5) 1
 222101-3 Principles of Accounting I : 3 (2-2-5) 1
 230308-3 Law of Evidence : 3 (3-0-6) 1
 402221-1 Forensic Pathology : 2 (1-2-3) 1
09:00 - 11:00001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 901-902
 266305-2 Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 776361-2 ASEAN Folklore : 3 (3-0-6) 1-2
 786102-1 Elementary German II : 3 (2-2-5) 1
 901412-2 MICE Project : 3 (2-2-5) 901
 902352-1 Rewarding and Recognition Systems : 3 (2-2-5) 901
 904212-1 Introduction to English Grammatical Structure : 3 (3-0-6) 901
09:00 - 11:30905454-1 International Trade and Insurance : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00222412-2 Profit Planning and Control : 3 (3-0-6) 1
 266473-3 Microbiology of Dairy and Dairy Products : 3 (2-3-5) 1
 301471-1 Industrial Engineering Laboratory II : 1 (0-3-1) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 2-3
 305445-3 Network System Programming : 3 (2-2-5) 1-2
10:00 - 12:00213262-1 Industrial Relations : 3 (3-0-6) 1
10:00 - 12:30214354-3 Asia Economy : 3 (3-0-6) 1
10:30 - 12:30232342-2 Media Literacy : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 14:30205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 21
12:00 - 14:00230401-4 Labour Law : 3 (3-0-6) 1
 232221-2 News Reporting : 3 (2-2-5) 1
 411302-1 Bioinformatics : 2 (1-3-3) 1
12:00 - 15:00222202-3 Intermediate Accounting II : 3 (2-2-5) 1-2
 552182-2 Thai Traditional Ways of Living and Health : 3 (3-0-6) 1
 552231-2 Symptomatology and Diagnosis for Applied Thai Traditional Medicine : 2 (1-2-3) 1
12:00 - 15:30402332-1 Surgical Pathology 2 : 4 (3-2-7) 1
13:00 - 15:00302315-3 Machine Design : 3 (3-0-6) 1
 901102-1 Introduction to Political Sciences : 3 (2-2-5) 901
 902215-1 Entrepreneurship and New Business Development : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 15:30905233-1 Macroeconomics : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00213305-3 Business Strategies : 3 (3-0-6) 1
 266305-2 Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 301304-2 Engineering Economics : 3 (3-0-6) 1-4
 301448-4 Design and Analysis of Experiments : 3 (2-3-5) 1
 901360-3 Public Relations for Hotel Business Promotion : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 17:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 86-87
15:00 - 17:00230207-3 Loan and Security Transactions Law : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  13 พฤษภาคม 2560
09:00 - 12:00301342-1 Safety Engineering : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  2 กันยายน 2560
08:00 - 11:00205223-1 Essay Writing : 3 (2-2-5) 1-3,5-7
 วันที่  2 พฤษภาคม 2650
09:00 - 12:00213260-1 Human Capital Management : 3 (3-0-6) 1
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?