ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2560
 2.นิสิตผู้กู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. (รายต่อเนื่อง ปีที่ 2-6)(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร 055968316   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2560
 3.พิมพ์ใบเสร็จ online(ด่วน)

นิสิตสามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ด้วยตนเอง
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ผ่านระบบพิมพ์ใบเสร็จ online

คู่มือการใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์
ประกาศโดย   Financial Divion Tel: 0-5596-1167 , 0-5596-1168   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
 4.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วน)

ระดับปริญญาโท เอก


ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ระบบโครงการพิเศษ และระบบกลาง(ADDMISSION)

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2559
 5.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
 6.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
 7.วารสารมหาวิทยาลัย
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย โทร 055968840   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2558
 8.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
 9.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550