กลุ่มอาจารย์
    คณะ 
     รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลหมายเหตุ
  ภาคฯ : -ไม่กำหนด-   
  DEVนาย พัฒนาระบบ ทะเบียน มน.
  NUREGนาย งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา