ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา   2565     /  1    2    {3}    
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน-เปลี่ยนกลุ่ม
{เฉพาะวันทำการ}
3 เม.ย. 2566 7:00 น.10 เม.ย. 2566 23:59 น.
  -  ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดตารางเรียน20 ก.พ. 2566 8:30 น.3 มี.ค. 2566 16:30 น.
  -  จัดทำรูปเล่มตารางเรียน7 มี.ค. 2566 8:30 น.7 มี.ค. 2566 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาหลังประกาศตารางเรียน7 เม.ย. 2566 8:30 น.7 เม.ย. 2566 16:30 น.
  -  จัดตารางเรียนรายวิชาพื้นฐาน7 ก.พ. 2566 8:30 น.17 ก.พ. 2566 16:30 น.
 • ช่วงการลงทะเบียนเรียน
 • 17 มี.ค. 2566 7:00 น.31 มี.ค. 2566 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 117 มี.ค. 2566 7:00 น.31 มี.ค. 2566 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 217 มี.ค. 2566 7:00 น.31 มี.ค. 2566 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 317 มี.ค. 2566 7:00 น.31 มี.ค. 2566 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 417 มี.ค. 2566 7:00 น.31 มี.ค. 2566 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ17 มี.ค. 2566 7:00 น.31 มี.ค. 2566 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 3 เม.ย. 2566 7:00 น.10 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line)3 เม.ย. 2566 7:00 น.10 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line)3 เม.ย. 2566 7:00 น.10 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line)3 เม.ย. 2566 7:00 น.10 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ11 เม.ย. 2566 8:30 น.12 พ.ค. 2566 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่
 • 5 เม.ย. 2566 7:00 น.10 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่5 เม.ย. 2566 7:00 น.10 เม.ย. 2566 23:59 น.
 • วันชำระเงินปกติ
 • 11 เม.ย. 2566 8:30 น.18 เม.ย. 2566 23:30 น.
 • เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 11 เม.ย. 2566 8:30 น.18 เม.ย. 2566 23:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกชั้นปี (เวลารับชำระเงิน ตามจุดที่เปิดบริการ)11 เม.ย. 2566 8:30 น.18 เม.ย. 2566 23:30 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ
 • 3 เม.ย. 2566 7:00 น.10 เม.ย. 2566 23:59 น.
 • ช่วงการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนิสิต
 • 1 พ.ค. 2566 8:30 น.4 มิ.ย. 2566 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 3 เม.ย. 2566 8:30 น.3 เม.ย. 2566 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา5 มิ.ย. 2566 8:30 น.18 มิ.ย. 2566 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค27 พ.ค. 2566 8:30 น.4 มิ.ย. 2566 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 124 เม.ย. 2566 8:30 น.8 พ.ค. 2566 16:30 น.
 • ช่วงประกาศต่างๆ
 • 1 ม.ค. 2566 0:00 น.30 ธ.ค. 2566 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I2 พ.ค. 2566 8:30 น.2 พ.ค. 2566 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา29 พ.ค. 2566 8:30 น.29 พ.ค. 2566 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา3 มี.ค. 2566 8:30 น.17 มี.ค. 2566 16:30 น.
    -  ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา3 เม.ย. 2566 8:30 น.2 พ.ค. 2566 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ26 มิ.ย. 2566 8:30 น.26 มิ.ย. 2566 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ29 มิ.ย. 2566 8:30 น.29 มิ.ย. 2566 16:30 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษา6 มิ.ย. 2566 8:30 น.6 มิ.ย. 2566 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน3 เม.ย. 2566 8:30 น.3 เม.ย. 2566 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน31 มี.ค. 2566 8:30 น.31 มี.ค. 2566 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร P2 มิ.ย. 2566 8:30 น.2 มิ.ย. 2566 16:30 น.
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)