ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา   2561     /  {1}    2    3    
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  จัดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป, พื้นฐาน1 พ.ค. 2561 8:30 น.31 พ.ค. 2561 16:30 น.
  -  ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดตารางเรียน1 มิ.ย. 2561 8:30 น.29 มิ.ย. 2561 16:30 น.
  -  จัดทำรูปเล่มตารางเรียน2 ก.ค. 2561 8:30 น.2 ก.ค. 2561 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาหลังประกาศตารางเรียน13 ส.ค. 2561 8:30 น.13 ส.ค. 2561 16:30 น.
  -  วันรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ (รับตรง)19 พ.ค. 2561 8:30 น.19 พ.ค. 2561 16:30 น.
  -  วันรายงานตัวนิสิตใหม่21 ก.ค. 2561 8:30 น.24 ก.ค. 2561 16:30 น.
  -  วันปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติ3 ส.ค. 2561 8:30 น.3 ส.ค. 2561 16:30 น.
  -  โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ นิสิตใหม่25 ก.ค. 2561 8:30 น.27 ก.ค. 2561 16:30 น.
  -  วันเปิดหอพัก21 ก.ค. 2561 8:30 น.24 ก.ค. 2561 16:30 น.
  -  วันไหว้ครู(งดการเรียนเฉพาะนิสิตปี1)9 ส.ค. 2561 8:30 น.9 ส.ค. 2561 16:30 น.
  -  กำหนดลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน( *ดำเนินการเฉพาะวันทำการ จันทร์-ศุกร์ )6 ส.ค. 2561 8:30 น.20 ส.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงการลงทะเบียนเรียน
 • 16 ก.ค. 2561 6:00 น.3 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 116 ก.ค. 2561 6:00 น.3 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 216 ก.ค. 2561 6:00 น.3 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 316 ก.ค. 2561 6:00 น.3 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 416 ก.ค. 2561 6:00 น.3 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ16 ก.ค. 2561 6:00 น.3 ส.ค. 2561 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 6 ส.ค. 2561 8:30 น.20 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line)20 ส.ค. 2561 8:30 น.20 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line)20 ส.ค. 2561 8:30 น.20 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line)20 ส.ค. 2561 8:30 น.20 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ21 ส.ค. 2561 8:30 น.26 ต.ค. 2561 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่
 • 11 ส.ค. 2561 8:30 น.20 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่11 ส.ค. 2561 8:30 น.20 ส.ค. 2561 23:59 น.
 • วันชำระเงินปกติ
 • 20 ส.ค. 2561 8:30 น.27 ส.ค. 2561 16:30 น.
 • เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 16 ก.ค. 2561 6:00 น.27 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกชั้นปี (เวลารับชำระเงิน ตามจุดที่เปิดบริการ)20 ส.ค. 2561 8:30 น.27 ส.ค. 2561 15:00 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ
 • 16 ก.ค. 2561 8:30 น.20 ส.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงการประเมิณผู้สอนโดยนิสิต
 • 6 ส.ค. 2561 8:30 น.23 ธ.ค. 2561 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 6 ส.ค. 2561 8:30 น.6 ส.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา3 ธ.ค. 2561 8:30 น.10 ธ.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค22 ก.ย. 2561 8:30 น.30 ก.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค24 พ.ย. 2561 8:30 น.2 ธ.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 113 ส.ค. 2561 8:30 น.27 ส.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 215 ต.ค. 2561 8:30 น.29 ต.ค. 2561 16:30 น.
 • ช่วงประกาศต่างๆ
 • 1 ม.ค. 2561 0:00 น.30 ธ.ค. 2562 23:59 น.
    -  วันปฐมนิเทศนิสิตรายวิชาศึกษาทั่วไป11 ส.ค. 2561 8:30 น.12 ส.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I4 ก.ย. 2561 8:30 น.4 ก.ย. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา26 พ.ย. 2561 8:30 น.26 พ.ย. 2561 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา18 มิ.ย. 2561 8:30 น.13 ก.ค. 2561 16:30 น.
    -  ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา6 ส.ค. 2561 8:30 น.4 ก.ย. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ24 ธ.ค. 2561 8:30 น.24 ธ.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ27 ธ.ค. 2561 8:30 น.27 ธ.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษา3 ธ.ค. 2561 8:30 น.3 ธ.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน6 พ.ค. 2561 8:30 น.6 พ.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน3 ส.ค. 2561 8:30 น.3 ส.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันส่งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง25 ก.พ. 2562 8:30 น.25 ก.พ. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร P3 ธ.ค. 2561 8:30 น.3 ธ.ค. 2561 16:30 น.
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)