ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2563     /  1    2    {3}    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  31 พฤษภาคม 2564
08:00 - 11:00252114-1 Calculus for Science : 3 (3-0-6) 1
 261101-3 Physics I : 4 (3-2-7) 1-2
09:00 - 11:00001211-2 English Listening and Speaking for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 901
 001213-2 English Writing for Effective Communication : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00902338-1 Project Management for HRM : 3 (2-2-5) 901
12:00 - 14:00001212-2 English Critical Reading for Effective Communication : 3 (2-2-5) 1
 001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00902221-2 Principles of Finance and Accounting : 3 (2-2-5) 901
15:00 - 17:00001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1
 001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1
 001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 1
 วันที่  1 มิถุนายน 2564
08:00 - 11:00252111-3 Introductory Mathematics : 4 (4-0-8) 1
 252111-4 Fundamental Calculus : 4 (4-0-8) 1
 252113-1 Mathematics for Science : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 11:00261102-2 Physics II : 4 (3-2-7) 1-2
 902351-2 Leadership and Decision Making : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00214181-1 Mathematical Economics 1 : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00904212-1 Introduction to English Grammatical Structure : 3 (3-0-6) 901
11:30 - 14:30255111-4 Biostatistics : 3 (2-2-5) 1
 255112-1 Principles of Statistics : 3 (2-2-5) 1
 255121-1 Statistical Analysis : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00205312-4 Analytical and Critical Reading : 3 (2-2-5) 1
 900334-2 Japanese IV : 3 (2-2-5) 901
15:00 - 18:00252284-3 Calculus III : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  2 มิถุนายน 2564
08:00 - 11:00252112-3 Calculus : 4 (4-0-8) 1
09:00 - 11:00258211-2 Cell and Molecular Biology : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 12:00261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-2
10:00 - 12:00205121-4 Basic Writing : 3 (2-2-5) 1
 901344-2 Logistics for Tourism Industry : 3 (2-2-5) 901
12:30 - 14:30261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-2
13:00 - 15:00229101-2 Indonesian I : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00904242-1 English Composition : 3 (2-2-5) 901
 วันที่  4 มิถุนายน 2564
13:00 - 15:00205361-3 English for Business : 3 (3-0-6) 1
 205371-4 Business English : 3 (3-0-6) 1
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?