ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2564     /  1    {2}    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  12 มีนาคม 2565
09:00 - 11:00001211-2 English Listening and Speaking for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001213-2 English Writing for Effective Communication : 3 (2-2-5) 1-5,9-13,17-21,25-29,33-37,41-45,49-53,57-60,66-74
 001317-1 Lao for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001321-1 Khmer for Communication : 3 (2-2-5) 1
11:50 - 14:00001302-1 Thai Language for Communication in the 21st Century : 3 (2-2-5) 1-8
12:00 - 14:00001301-1 Thai Language for Academic Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 001303-1 Reading in the Digital Age Century : 3 (2-2-5) 1-6
15:00 - 17:00001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1-2,4-4
17:00 - 18:00205232-3 English Conversation : 3 (2-2-5) 4-5
 วันที่  13 มีนาคม 2565
09:00 - 11:00001212-2 English Critical Reading for Effective Communication : 3 (2-2-5) 1-11,13-22,25-34,37-46,49-52,54-58,61-70,73-80,85-94,97-109,111-118
 199446-2 Pharmacy administration and Pharmacist role : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00180222-1 Basic Pharmacokinetics : 2 (1-2-3) 1
11:30 - 14:30118201-3 Earth Science : 3 (3-0-6) 1-2
12:00 - 14:00001252-4 Naresuan Studies : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00157418-1 Production Management : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  14 มีนาคม 2565
08:00 - 11:00107305-1 Crop Production Management for Commercials : 3 (2-3-5) 1
 254271-3 Fundamentals of Programming : 3 (2-2-5) 1
 254341-3 Numerical Methods : 3 (2-2-5) 1-2
 256222-5 Organic Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-3
 258321-3 Plant Physiology : 3 (2-3-5) 1-3
 258343-2 Laboratory in Genetics : 1 (0-3-1) 1-4
 258344-2 Evolution : 3 (3-0-6) 1
 261241-5 Electromagnetism I : 3 (3-0-6) 1
 261351-3 Nuclear Physics I : 3 (2-2-5) 1
 261361-5 Solid State Physics : 3 (3-0-6) 1
 262360-2 Solar Cell and Application : 3 (3-0-6) 1
 262483-2 Semiconductor and Superconductor Physics : 3 (2-2-5) 1
 265121-1 Statistics for Data Science : 3 (2-2-5) 1
 273255-3 Database Systems for Information Technology : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 10:00108313-2 Food Processing II : 2 (2-0-4) 1
09:00 - 10:30001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00001212-2 English Critical Reading for Effective Communication : 3 (2-2-5) 901-902
 001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001233-2 Thai State and the World Community : 3 (2-2-5) 1
 001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1-3
 001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1
 001352-1 Peace and Religion for Human Kinds : 3 (2-2-5) 1
 180111-1 Pharmacognosy I : 2 (1-3-3) 1-2
 252200-1 Communicative English for Specific Purposes in Mathematics : 1 (0-2-1) 1-2
 252301-2 Communicative English for Research Presentation in Mathematics : 1 (0-2-1) 1
 255114-1 History and Development of Statistics : 1 (1-0-2) 1
 262324-2 Computer Programming for Applied Physics II : 3 (2-3-5) 1
 834388-1 Special Problems in History : 3 (2-2-5) 2
 835335-2 Couple and Family Counseling : 3 (2-2-5) 1
 905432-1 Business Statistics : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30902331-1 Compensation and Benefits : 3 (2-2-5) 901
 902331-2 Compensation and Benefits : 3 (2-2-5) 902
09:00 - 12:00118316-2 Waste Management Technology : 3 (2-3-5) 1
 157221-3 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products I : 3 (2-3-5) 1
 157411-3 Cosmetics and Natural Product Development : 3 (2-3-5) 1
 180215-1 Non-sterile Compounding I : 4 (3-3-7) 1-2
 180333-1 Medical Literature Evaluation : 2 (1-2-3) 1
 230271-1 Communicative English for Legal Purposes : 1 (0-2-1) 1-2
 266331-5 Microbial Physiology and Ecology : 4 (3-3-7) 1
 301473-2 Enterprise Resource Planning : 3 (3-0-6) 1
 303428-3 Power System Protection : 3 (3-0-6) 1
 307302-3 Biology for Environmental Engineering : 3 (2-3-5) 1-2
 402326-2 Histochemistry and Immunohistochemical Techniques : 2 (1-3-3) 1-2
 413204-2 Physiology for Dentistry : 5 (4-3-5) 1
 557352-2 Industrial Hygiene Sampling and Analysis : 3 (2-3-5) 1
 707212-2 History of Western Arts : 2 (1-2-3) 1
 808313-3 Financial Technology : 3 (2-2-5) 1
 814349-2 Selected Topic in Practical Communication : 3 (2-2-5) 1
 830342-2 Thai Local Administration : 3 (3-0-6) 1
10:00 - 12:00412312-2 Medical Microbiology II : 3 (2-3-5) 1
11:30 - 14:30104332-3 Photogrammetry II : 3 (2-2-5) 1
 107201-1 Introduction to Soil Science : 3 (2-3-5) 1-3
 121111-1 Comparative of Anatomy and Physiology in Domestic and Aquatic Animals : 3 (2-3-5) 1
 123241-1 Principles of Agricultural Product Processing : 3 (2-3-5) 1
 254482-3 Artificial Intelligence : 3 (2-2-5) 1-2
 255341-3 Research Methodology : 3 (2-2-5) 1
 256325-3 Phytochemistry : 3 (3-0-6) 1
 261401-4 Computational Physics : 3 (2-2-5) 1
 262205-1 Wave and Vibration for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 273341-1 Data Analysis for Business Management : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 13:00001253-5 Entrepreneurship for Small Business Start-up : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1-3
 001238-1 Media Literacy : 3 (2-2-5) 1
 001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1
 001254-4 The King''s Philosophy for Living : 3 (2-2-5) 1
 001353-1 Principles of Accounting for Entrepreneur : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 14:30230330-2 Administrative Law : 3 (2-2-5) 2
13:00 - 15:00213320-2 Community Enterprise Management : 3 (3-0-6) 1
 231350-3 Corporate Knowledge Management : 3 (2-2-5) 1
 401311-3 Basic laboratory techniques in Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 415202-1 Communicative English for Specific Purposes in Medical and Biological Sciences : 1 (0-2-1) 1-2
 652323-1 Critical and Emergency Care of Cardio-Thoracic Patient : 3 (2-3-5) 1
 901260-3 Principles of Hotel Business Management : 3 (2-2-5) 901-902
 902232-3 Staffing: Recruitment and Selection : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00107306-2 Seed Science and Technology : 3 (2-3-5) 1
 108315-1 Snack Technology : 3 (2-3-5) 1
 199551-2 Applied Pharmacotherapeutics III : 5 (3-6-9) 1
 214343-5 Investment and Portfolio Analysis : 3 (2-2-5) 1
 302457-2 Agricultural Machinery Engineering : 3 (2-3-5) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 6-7
 309317-1 Ceramic Materials : 3 (2-2-5) 1
 309463-3 Rubber Technology : 3 (2-2-5) 1
 411335-1 Biochemical Applications for Prevention and Treatment of Non-communicable Diseases : 3 (3-0-6) 1
 905243-1 Import and Export Management : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 15:00814316-1 Creative Media and Communication Research : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 15:30230477-3 English for Lawyers II : 2 (1-2-3) 1-3
15:00 - 17:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 1
 001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 1
 001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00252375-1 Mathematical Software : 3 (2-2-5) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 1-7
 วันที่  15 มีนาคม 2565
08:00 - 09:50383200-1 English for 21st Century Communication (Daily Life) : 1 (0-2-1) 7
 654231-3 Applied Anatomy and Movement Sciences : 4 (2-4-6) 1
08:00 - 10:00001332-1 Introduction to Data Management in Digital Era : 3 (2-2-5) 1
 601352-1 Operative Dentistry I : 1 (1-0-2) 1
08:00 - 11:00252317-1 Introduction to Convex Optimization : 3 (2-2-5) 1
 252374-1 Introduction to Calculus of Variations : 3 (2-2-5) 1
 254371-3 Internet Programming : 3 (2-2-5) 1-2
 255301-1 Communicative English for Research Presentation in Statistics : 1 (0-2-1) 1
 256361-3 Industrial Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256447-3 Polymer Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256463-4 Ceramic Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 258323-2 Plant Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 258436-3 Economic Animals : 3 (2-3-5) 1
 258442-4 Molecular Markers and Applications : 3 (3-0-6) 1
 261302-1 Methods of Physics II : 3 (3-0-6) 1
 262252-2 Energy Technology : 3 (3-0-6) 2
09:00 - 11:00001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1-2
 001228-1 Happiness with Hobbies : 3 (2-2-5) 1
 001241-2 Western Music in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001301-1 Thai Language for Academic Communication : 3 (2-2-5) 901-902
 207202-3 Japanese 4 : 3 (2-2-5) 3
 221302-3 Korean Language VI : 3 (2-2-5) 1
 258365-1 Introductory Biotechnology : 3 (2-3-5) 1
 654112-1 Introductory Physics for Physical Therapy : 2 (1-2-3) 1
09:00 - 12:00108322-1 Food and Agricultural Product Analysis : 3 (2-3-5) 1-3
 157353-2 Cosmetics and Natural Product Evaluation : 3 (2-3-5) 1
 199442-2 Laws in Pharmacy : 2 (2-0-4) 1
 214364-2 Resources and Environmental Economics : 3 (3-0-6) 1
 214372-2 International Economic Cooperation and Trade : 3 (3-0-6) 1
 218365-2 Mass Media in Myanmar Society : 3 (2-2-5) 1
 222202-3 Intermediate Accounting II : 3 (2-2-5) 1-2
 230306-4 Civil Procedure Law II : 3 (3-0-6) 1
 301340-2 Manufacturing Processes : 3 (3-0-6) 1-2
 401316-1 Human Identification from Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 557312-1 Occupational Health Toxicology : 3 (2-2-5) 1
 652362-1 Respiratory Support in Clinic : 2 (1-2-3) 1
 834373-3 Environmental History : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 11:50383200-1 English for 21st Century Communication (Daily Life) : 1 (0-2-1) 1
10:00 - 12:00213351-1 Comparative International Business Management : 3 (2-2-5) 1
 213375-1 Lean Enterprise : 3 (3-0-6) 1
 402201-2 Medical Genetics : 1 (1-0-2) 1
 415204-1 Communicative English for Research Presentation in Medical and Biological Sciences : 1 (0-2-1) 1-3
11:30 - 14:30122361-2 Fish Processing : 3 (2-3-5) 1
 256436-2 Characterization Techniques of Inorganic Compounds : 3 (2-2-5) 1
 256441-3 Advanced Physical Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 262003-1 Communicative English for Research Presentation in Applied Physics : 1 (0-2-1) 1
 273375-1 Data warehousing and data mining techniques : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1-8
 001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-2
 001274-2 Drugs and Chemicals in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1-3
 206372-2 Teaching Chinese as a Foreign Language : 3 (2-2-5) 1
 207102-3 Japanese II : 3 (2-2-5) 1
 224241-1 MICE Businesses : 3 (2-2-5) 1
 224335-1 Food and Beverage Services : 3 (2-2-5) 1
 776361-2 ASEAN Folklore : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00224261-1 Logistics for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 552223-3 Pharmacognosy for Thai Applied Traditional Medicine : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 14:00808202-2 Quantitative Finance and Risk Modeling : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 14:15108344-1 Beverage Technology : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 14:50383200-1 English for 21st Century Communication (Daily Life) : 1 (0-2-1) 5
13:00 - 15:00302476-1 Energy Conservation and Management : 3 (3-0-6) 1
 652341-3 Cardiac Catheterization : 3 (2-3-5) 1
 701328-2 Thai Architecture : 3 (2-2-5) 1
 701466-3 Town and Architectural Conservation : 3 (2-2-5) 1
 814222-1 Principles of Advertisements and Public Relations : 3 (2-2-5) 1
 900314-2 Korean IV : 3 (2-2-5) 901
 900324-2 Chinese IV : 3 (2-2-5) 901
 900334-2 Japanese IV : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00180316-1 Sterile Dosage Form : 3 (2-3-5) 1-2
 208252-2 Problems of Thai Language Usage : 3 (2-2-5) 1
 208252-3 Problems of Thai Usage : 3 (2-2-5) 1-2
 214322-2 Health Economics : 3 (3-0-6) 1
 219341-3 Introduction to French Literature : 3 (3-0-6) 1
 301446-3 Supply Chain Management : 3 (3-0-6) 1
 303202-2 Electrical Engineering Laboratory I : 1 (0-3-1) 1-2
 303463-3 Computer Aided in Power System Analysis : 3 (2-2-5) 1
 304211-2 Mechanics of Materials I : 3 (3-0-6) 1
 551356-1 Holistic Health Promotion : 3 (2-2-5) 1-3
 808325-1 Equity Analysis and Valuation : 3 (2-2-5) 1
 833312-3 Political Economy : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 16:30701242-1 Computer in Architectural Presentation : 3 (1-4-4) 1-2
13:00 - 17:00701133-3 Construction and Building System I : 3 (2-3-5) 1
14:00 - 16:00230405-2 Legal Profession : 2 (2-0-4) 1
15:00 - 17:00001276-2 Energy and Technology Around Us : 3 (2-2-5) 1
 001277-2 Human Behavior : 3 (2-2-5) 1
 001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-9
 001291-1 Consumption in Dailylife : 3 (2-2-5) 1
 001292-1 Circular Economic Lifestyle for 21st Century : 3 (2-2-5) 1
 205383-1 English for Airline Business : 3 (3-0-6) 1
 207302-3 Japanese 6 : 3 (2-2-5) 1-3
15:00 - 18:00256435-2 Chemistry of Supramolecules and Sensors : 3 (3-0-6) 1
 256469-1 Rubber Science : 3 (3-0-6) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 9-16
 วันที่  16 มีนาคม 2565
08:00 - 11:00224121-2 Tourism Resources : 3 (2-2-5) 1
 252183-2 Calculus II : 3 (3-0-6) 2-9
 252314-4 Introduction to Complex Analysis : 3 (2-2-5) 1-2
 254351-2 Database Systems : 3 (2-2-5) 1-2
 255121-1 Statistical Analysis : 3 (2-2-5) 1-3
 256231-2 Inorganic Chemistry I : 3 (3-0-6) 1
 258337-1 Vertebrate Zoology : 3 (2-3-5) 1
 258423-3 Orchid Biology : 3 (2-3-5) 1
 261108-2 Principle of Physics II : 4 (3-2-7) 1-2
 261314-2 Quantum Mechanics II : 3 (3-0-6) 1
 262220-2 Introduction to digital Systems : 3 (2-2-5) 1
 262250-2 Fluid Mechanics : 3 (3-0-6) 1
 262270-2 Materials Science : 3 (3-0-6) 1
 265112-1 Calculus for Data Science 2 : 3 (2-2-5) 1
 273111-1 Fundamentals of Information Technology : 3 (2-2-5) 1
 413200-3 Basic Physiology : 3 (2-3-5) 1-3
08:00 - 11:50654231-3 Applied Anatomy and Movement Sciences : 4 (2-4-6) 1
09:00 - 11:00180131-1 Information Searching and Basic Biostatistics for Health Sciences : 1 (0-3-1) 1
 208114-1 Summarization : 3 (2-2-5) 1-2
 221202-5 Korean Language IV : 3 (2-2-5) 1
 230413-3 Consumer Protection Law : 2 (2-0-4) 1
 230446-4 Special Topic on Criminal Law : 2 (1-2-3) 1
 230486-4 Special Topic on Civil and Business Law : 2 (1-2-3) 2
 254483-3 Sensing and Actuation for Internet of Things : 3 (2-2-5) 1-2
 776311-1 World Mythology : 3 (3-0-6) 1-2
 814220-1 Concept and Theory of Corporate Communication : 3 (2-2-5) 1
 834212-3 Research Methodology in History : 3 (2-2-5) 1
 835232-3 Counseling Theories and Techniques : 3 (2-2-5) 1
 835313-3 Innovation in Psychology 1 : 1 (1-0-2) 1
 900312-2 Korean II : 3 (2-2-5) 901
 900322-2 Chinese II : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00118321-2 Tropical Ecosystems Security and Global Climate Change : 3 (2-2-5) 1
 157201-3 Introduction to Cosmetics and Natural Products Formulation : 2 (2-0-4) 1
 180223-1 Principle and Basic Skills for Pharmaceutical Care : 2 (1-3-3) 1
 199454-3 Research Methodology and Biostatistics for Pharmaceutical Care : 3 (2-3-5) 1
 205223-1 Essay Writing : 3 (2-2-5) 1-8
 207303-1 Introduction to Japanese Translation and Interpretation : 3 (2-2-5) 1-3
 213130-1 Principles of Marketing : 3 (3-0-6) 1
 213203-1 Systematic and Creative Thinking in Business : 3 (2-2-5) 1-2
 214182-2 Mathematical Economics II : 3 (2-2-5) 1-2
 218201-4 Social and Cultural Aspects of Myanmar Language : 3 (2-2-5) 1
 224325-2 Tour Guiding Management : 3 (2-2-5) 1
 230475-4 Advocacy and Moot Court : 2 (1-2-3) 1
 231341-2 Digital Telecommunication and Network : 3 (2-2-5) 1-2
 266381-2 Basic Scientific Instrumentation and Laboratory Administration and Management : 4 (3-3-7) 1
 302477-1 Renewable Energy Resources : 3 (2-2-5) 1
 303432-2 Electrical Estimation and System Design : 3 (3-0-6) 1
 554321-1 Environmental and Health Impact Assessment : 3 (2-2-5) 1
 815102-1 The Systematic Process of Innovation and Marketing Research : 3 (2-2-5) 1
 833232-3 Human Resource Management in Public Sector : 3 (3-0-6) 1
 834364-1 Specific Issues in European History : 3 (2-2-5) 1
 900332-2 Japanese II : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00213335-1 Professional Selling and Sales Management : 3 (2-2-5) 1
 405314-2 Systemic Pathology : 2 (2-0-4) 1
 559114-1 Humanistic Care for the Elderly : 3 (2-2-5) 1
 601100-2 Orofacial Genetics I : 1 (1-0-2) 1
 652352-2 Principle of Cardiopulmonary Bypass II : 3 (2-3-5) 1
 701132-4 Structure System in Architecture : 3 (2-3-5) 1
 808204-1 Finance Theory : 3 (2-2-5) 1
 814324-1 Corporate Reputation Management : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 13:30256233-1 Laboratory of Inorganic Chemistry : 1 (0-3-2) 1-3
11:30 - 14:30104335-2 Map Visualization : 3 (2-2-5) 1
 107202-2 Principles of Plant Breeding : 3 (2-3-5) 1-2
 107308-2 Postharvest Technology : 3 (2-3-5) 1-2
 121113-1 Ruminant Animal Production : 3 (2-3-5) 1
 252140-1 Fundamental concepts of Mathematics : 3 (2-2-5) 1-4
 252272-1 Linear Algebra and Applications : 3 (2-2-5) 1-2
 255322-1 Categorical Data Analysis : 3 (2-2-5) 1
 258261-3 General Genetics : 2 (2-0-4) 1
 261496-3 Special Topic in Physics : 3 (3-0-6) 1
 262425-2 Introduction to Machine Learning for applied physics : 3 (2-2-5) 1
 262484-2 Introduction to Nonotechnology : 3 (3-0-6) 1
 273253-3 Information Systems Management in Organizations : 3 (2-2-5) 1
 273451-2 Information System Project Management : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 13:20205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 1-8
12:00 - 14:00206231-6 Chinese Reading II : 3 (2-2-5) 1-3
 206374-1 Chinese for Medical Service : 3 (2-2-5) 1
 221102-4 Korean Language II : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00218102-2 Myanmar II : 3 (2-2-5) 1
 552344-1 Thai Traditional Pharmacy IV : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 15:00001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 901
 157301-3 Cosmetics and Natural Product Formulation II : 3 (2-3-5) 1
 230207-3 Loan and Security Transactions Law : 3 (2-2-5) 1
 231382-1 Database Administration : 3 (2-2-5) 1
 307322-1 Biological Unit Processes : 3 (3-0-6) 1
 309200-1 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1-2
 402101-1 Fundamental Terminology in Anatomical Pathology : 1 (1-0-2) 1
 402333-2 Fundamental Embryology : 2 (2-0-4) 1
 559112-1 Public Health Psychology : 3 (2-2-5) 1
 701451-2 Cost Estimation and Construction Management : 2 (2-0-4) 1
 808306-2 International Financial Markets : 3 (3-0-6) 1
 904361-2 English for Public Relations : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 15:30601340-1 Periodontology I : 2 (2-0-4) 1
 902372-3 Employment Laws and Industrial Relations : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00121271-2 Animal Products : 3 (2-3-5) 1
 123243-1 Agricultural Machinery : 3 (2-3-5) 1
 180316-1 Sterile Dosage Form : 3 (2-3-5) 1-2
 208321-4 Literary Criticism : 3 (2-2-5) 1-3
 214338-1 Introduction to Data Science for Economists : 3 (2-2-5) 1
 219202-3 French IV : 3 (1-4-4) 1
 219202-4 French IV : 3 (2-2-5) 1
 221362-2 Comparative Korean Grammar : 3 (3-0-6) 1
 230207-3 Loan and Security Transactions Law : 3 (2-2-5) 2
 231351-5 Electronic Business Management : 3 (2-2-5) 1
 302212-2 Engineering Mechanics II : 3 (3-0-6) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 4
 303437-4 Photovoltaic System Technology : 3 (3-0-6) 1
 305132-1 Computer Mathematics II : 2 (2-0-4) 1
 307444-2 Appropriate Environmental Technology : 3 (3-0-6) 1
 411334-1 Biochemistry of Stem Cell : 3 (2-3-5) 1
 412342-1 Infectious Diseases and Immunity : 3 (2-3-5) 1
 557323-3 Workplace Risk Assessment and Management : 2 (1-2-3) 1
 652222-1 Biomedical Instrumentation I : 3 (2-2-5) 1
 815221-1 Innovation and Operation Management : 3 (2-2-5) 1
 833235-1 Good Governance and Ethics in Public Administration : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 17:00205111-3 Reading Practice : 3 (3-0-6) 1-2
 205346-3 Modern Short Stories : 3 (3-0-6) 1
 207282-2 Japanese Skills II : 3 (2-2-5) 1
 221101-4 Korean Language I : 3 (2-2-5) 1
 229101-2 Indonesian I : 3 (2-2-5) 1
 261108-2 Principle of Physics II : 4 (3-2-7) 1-2
 778201-2 Vietnamese I : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00254451-2 Software Engineering : 3 (2-2-5) 1-2
 255232-1 Statistical Theory II : 3 (2-2-5) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 17-22
 วันที่  17 มีนาคม 2565
08:00 - 11:00252100-1 History and Development of Mathematics : 1 (1-0-2) 1
 252212-2 Mathematical Analysis I : 3 (2-2-5) 1-3
 255324-1 Statistical Forecasting Techniques : 3 (2-2-5) 1
 256254-2 Quantitative Analysis : 4 (3-3-7) 1-4
 256254-3 Quantitative Chemical Analysis : 4 (3-3-7) 1-16
 258326-1 Plant Hormones : 3 (2-3-5) 1
 258335-3 General Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 258346-1 Human Genetics : 3 (2-3-5) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-1,3-7,10-11,14-14,18-32,34-36,38-40,42-49
 261221-5 Thermal Physics : 3 (3-0-6) 1
 261313-3 Mechanics II : 3 (3-0-6) 1
 552252-4 Thai Traditional Medicine II : 2 (1-2-3) 1
09:00 - 11:00108348-1 Cereal Technology : 3 (2-3-5) 1
 199551-2 Applied Pharmacotherapeutics III : 5 (3-6-9) 1
 206376-1 Chinese for Aviation Service : 3 (2-2-5) 1
 207102-4 Japanese 2 : 3 (2-2-5) 1-4
 224371-1 English for Tour Conducting : 3 (2-2-5) 1
 231360-3 Human Computer Interaction : 3 (2-2-5) 1
 261003-1 Communicative English for Research Presentation in Physics : 1 (0-2-1) 1
 273363-1 Information Assurance and Security : 3 (2-2-5) 1-2
 904241-3 English Paragraph Writing : 3 (2-2-5) 901
 909207-1 Principles of Finance : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00118322-3 Groundwater Resources : 3 (3-0-6) 1
 154225-3 Basic Pharmacology : 4 (3-2-7) 1-2
 180215-1 Non-sterile Compounding I : 4 (3-3-7) 1-2
 205122-2 English Reading and Writing : 3 (2-2-5) 1-6
 213100-2 Introduction to Business : 3 (3-0-6) 1
 214110-3 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 1
 214336-1 Tourism Economics : 3 (3-0-6) 1
 218321-2 History of Myanmar Literature : 3 (2-2-5) 1
 219102-3 Elementary French II : 3 (2-2-5) 1
 221321-4 Korean Translation : 3 (2-2-5) 1-2
 231120-3 Business Information System : 3 (2-2-5) 1-2
 305212-2 Electronics for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1-2
 312308-1 Unit Operation III : 3 (3-0-6) 1
 402325-3 Principle of Pathological Laboratory Quality Assurance : 1 (1-0-2) 1
 554312-2 Solid and Hazardous Waste Management : 3 (2-2-5) 1
 814334-1 Political Communication : 3 (2-2-5) 1
 815203-1 Academic English for Innovation and Creative Marketing : 3 (2-2-5) 1
 833103-1 Introduction to International Relations : 3 (3-0-6) 1
 834314-1 Historical Philosophy and Historiography : 3 (2-2-5) 1
 835356-2 Mental Health and Adjustment : 3 (3-0-6) 1
 905214-2 International Human Resource Management : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 11:00601120-1 Community Study for Dentists : 2 (1-3-3) 1
10:00 - 11:50383200-1 English for 21st Century Communication (Daily Life) : 1 (0-2-1) 4
10:00 - 12:00213342-3 Management Information System : 3 (2-2-5) 1
 230400-3 Bankruptcy Law : 2 (2-0-4) 1
 401207-1 Human Embryology : 1 (1-0-2) 1
 559113-1 Basic Biochemistry for Public Health : 2 (2-0-4) 1
 808323-1 Investment Banking : 3 (3-0-6) 1
 814103-1 Creative Thinking for Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 814345-1 Stakeholder Relationship Management : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30104324-4 Cartographic Design : 3 (2-2-5) 1
 107101-2 Safety Agriculture and Local Wisdom : 3 (2-3-5) 1
 252114-1 Calculus for Science : 3 (3-0-6) 1-4
 254486-1 Data Science : 3 (2-2-5) 1
 256102-3 General Chemistry : 3 (3-0-6) 1-2
 256431-4 Chemistry and Applications of Transition Elements : 3 (3-0-6) 1
 256452-3 Advanced Analytical Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256465-3 Polymer Processing Technology : 3 (3-0-6) 1
 262204-1 Quantum Mechanics for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:00205345-4 Trends and Topics in English Literature : 3 (3-0-6) 1-2
 206112-6 Chinese II : 3 (2-2-5) 1-2
 207332-3 Japanese Reading and Writing 4 : 3 (2-2-5) 1-3
 208352-3 Writing Official Documents : 3 (2-2-5) 1
 835331-3 Gruop Counseling : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00411212-3 Basic Medical Biochemistry II : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 15:00108331-1 Dietary Supplement and Phytochemicals : 3 (3-0-6) 1
 231365-3 Introduction to 3D Animation : 3 (2-2-5) 1
 266306-2 Introduction to Research Methodology : 3 (2-3-5) 1
 814333-1 Film Study : 3 (2-2-5) 1
 901361-3 Front Office Management : 3 (2-2-5) 901
 904342-2 Research Report Writing Skills : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00157301-3 Cosmetics and Natural Product Formulation II : 3 (2-3-5) 1
 180324-1 Integrative Pharmacotherapy IV : 3 (2-3-5) 1
 213306-3 Feasibility Study and Project Evaluation : 3 (2-2-5) 1-2
 214112-3 Macroeconomics 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 214345-3 Personal Finance : 3 (2-2-5) 1
 301447-2 Maintenance Engineering : 3 (3-0-6) 1
 301463-2 Computer Application in Industrial Engineering : 3 (2-3-5) 1-2
 302111-2 Engineering Mechanics I : 3 (3-0-6) 1-10
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 1-1,3-3
 303271-3 Principles of Communications : 3 (3-0-6) 1
 304241-2 Fluid Mechanics : 3 (3-0-6) 2
 412343-1 Medical Biotechnology : 3 (2-3-5) 1
 557331-1 Principles of Engineering for Occupational Health and Safety : 3 (2-2-5) 1
 707317-2 Thai Art Contemporary : 2 (1-2-3) 1
 808101-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 1
 815111-1 Creative Marketing : 3 (2-2-5) 1
 833212-3 Political Theory : 3 (3-0-6) 1
 833334-3 Thai Local Administration : 3 (3-0-6) 1
 834333-2 History of Lanna : 3 (2-2-5) 1
13:30 - 16:30180215-1 Non-sterile Compounding I : 4 (3-3-7) 1-2
14:00 - 15:00230460-4 Telecommunication Law and Digital Economy : 2 (2-0-4) 1
 808326-1 Financial Derivatives : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 15:30230101-3 Juristic Acts and Contracts Law : 3 (3-0-6) 1-2
14:00 - 17:00207121-1 Japanese Speaking and Listening 1 : 3 (2-2-5) 1
 219102-4 French II : 3 (2-2-5) 3
 221282-1 Beginning Korean Language II : 3 (2-2-5) 1
 785102-1 Elementary Spanish II : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 16:50383200-1 English for 21st Century Communication (Daily Life) : 1 (0-2-1) 6
15:00 - 17:00205111-5 Basic Reading : 3 (3-0-6) 1-3
 205121-5 Non-Fiction Reading : 3 (3-0-6) 1
 206215-1 Basic Chinese II : 3 (2-2-5) 1-2
 209112-2 Sound and Sound System : 3 (2-2-5) 1
 224121-2 Tourism Resources : 3 (2-2-5) 2
 229102-2 Indonesian II : 3 (2-2-5) 1
 776371-2 Follklore and Beauty : 3 (3-0-6) 1-2
 778202-2 Vietnamese II : 3 (2-2-5) 1-2
 784102-2 Eastern Philosophy : 3 (3-0-6) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 24
 วันที่  18 มีนาคม 2565
08:00 - 11:00107309-2 Marketing, Agricultural Finance and Co-operatives : 3 (2-3-5) 1
 252222-1 Abstract Algebra I : 3 (2-2-5) 1-4
 254361-3 Operating Systems : 3 (2-2-5) 1-2
 255112-1 Principles of Statistics : 3 (2-2-5) 1
 256341-4 Physical Chemistry I : 4 (3-3-7) 1-6
 256468-1 Entrepreneurship for Chemists : 3 (3-0-6) 1
 258121-4 Plant Biology : 3 (2-3-5) 1-2
 258132-1 Zoology : 3 (2-3-5) 1-5
 258253-1 Laboratory in Ecology : 1 (0-3-1) 1
 258342-3 Principle of Genetics : 3 (3-0-6) 1
 261231-3 Waves and Vibrations : 3 (3-0-6) 1-2
 265113-1 Discrete Mathematics for Data Science : 3 (2-2-5) 1
 411222-3 Basic Biochemistry : 3 (2-2-5) 1-3
09:00 - 10:30909208-1 Business Law and Ethics : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:00108353-3 Food Packaging : 3 (2-3-5) 1
 156442-2 Tobacco and Health : 3 (3-0-6) 1
 199445-2 Quality Management in Health Care Organization : 2 (2-0-4) 1
 205233-1 English Phonetics and Phonology : 3 (3-0-6) 1-5
 206111-6 Chinese I : 3 (2-2-5) 1
 206241-3 Chinese Writing I : 3 (2-2-5) 1-3
 207281-2 Japanese Skills I : 3 (2-2-5) 1
 208131-1 Thai Language and Culture : 3 (2-2-5) 1-3
 208231-2 Thai Language and Culture : 3 (2-2-5) 1
 221102-4 Korean Language II : 3 (2-2-5) 2
 224224-2 Sustainability for Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 1
 254274-3 Python Programming : 3 (2-2-5) 1
 255200-1 Communicative English for Specific Purposes in Statistics : 1 (0-2-1) 1
 273381-2 Computer Graphics and Animation : 3 (2-2-5) 1
 830376-3 Literature Review for Social Development Research : 3 (3-0-6) 1
 834161-1 History of Pre-modern Europe : 3 (2-2-5) 1
 835322-2 Cognitive Psychology : 3 (3-0-6) 1
 902432-3 Seminar in Human Resource Management : 3 (2-2-5) 901
 909208-1 Business Law and Ethics : 3 (2-2-5) 902
 909261-1 Introduction to Intercultural Communication : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30909102-1 Principles of Marketing : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00214115-2 Macroeconomics : 3 (3-0-6) 1
 214371-3 Introduction to International Economics : 3 (3-0-6) 1
 214371-4 Introduction to International Economics : 3 (3-0-6) 1
 218141-2 Myanmar Reading I : 3 (2-2-5) 1
 221151-2 Korean Society and Culture : 3 (2-2-5) 1-2
 222305-4 Auditing : 3 (3-0-6) 1-2
 230300-2 Negotiable Instruments : 3 (3-0-6) 1
 231302-4 Computing Laws and Ethics : 3 (2-2-5) 1
 266333-2 Actinobacteria Biology : 3 (2-3-5) 1
 307421-3 Water Supply Engineering : 3 (3-0-6) 1
 309318-1 Materials Laboratory III : 1 (0-3-1) 1
 402221-2 Surgical Pathology and Histopathological Techniques : 3 (2-3-5) 1
 551325-1 Public Health Administration : 3 (2-2-5) 1
 707318-2 Art and Cultural Management : 2 (1-2-3) 1
 815112-1 Life and Learning for Customer : 3 (2-2-5) 1
 833215-1 Thai Political Institution and Process : 3 (3-0-6) 1
 833222-3 International Institutions and Organizations : 3 (3-0-6) 1
 835253-1 Neuropsychological and Intellectual Assessment : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00559131-1 Physical and Psychosocial Development of Old Age : 2 (1-2-3) 1
 601361-2 Oral Medicine, Oral Radiology, and Oral Pathology Integration II : 3 (2-3-5) 1
 701429-2 Academic English for Architects : 1 (0-2-1) 1
11:30 - 14:30104434-2 Advanced Techniques of Remote Sensing : 3 (2-2-5) 1
 118203-3 Forest Ecology : 3 (2-3-5) 1
 121301-2 Research Medthodology and Experimental Design : 3 (2-3-5) 1
 123244-1 Digital Economy : 3 (2-2-5) 1
 252141-1 Principles of Mathematics : 3 (2-2-5) 1-3
 252316-1 Introduction to Functional Analysis : 3 (2-2-5) 1
 252402-1 Introduction to Theory of Equations for Teacher : 3 (2-2-5) 1
 255122-1 Nonparametric Statistics : 3 (2-2-5) 1
 258464-2 Basic Bioinformatics : 3 (2-3-5) 1
 261473-4 Astrophysics : 3 (3-0-6) 1
 262212-2 Electronic Devices and Circuits : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 13:40205475-2 English for Hotel Business : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 14:00205122-1 Paragraph Writing : 3 (2-2-5) 1-3
 205141-3 Greek and Roman Mythology : 3 (3-0-6) 1-3
 205472-3 Business English II : 3 (3-0-6) 1-2
 206122-1 Chinese Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 1-3
 206316-1 Basic Chinese IV : 3 (2-2-5) 1-3
 207201-2 Japanese III : 3 (2-2-5) 1
 208114-1 Summarization : 3 (2-2-5) 5
 209115-1 Linguistics and Language Teching : 3 (2-2-5) 1
 229301-1 Indonesian Writing I : 3 (2-2-5) 1
 784105-2 Philosophy and Religion : 3 (3-0-6) 1
 835123-1 Psychology of Personality : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00218251-2 Myanmar Writing I : 3 (2-2-5) 1
 219111-1 French Reading and Writing I : 3 (2-2-5) 1-1,3-3
 411221-4 Biochemistry : 4 (3-2-7) 1-4
 413100-1 Human Medical Physiology I : 3 (2-3-5) 1
 552354-5 Thai Traditional Medicine IV : 2 (1-2-3) 1
 785202-1 Intermediate Spanish II : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 14:30230410-3 Intellectual Property Law : 2 (2-0-4) 1
13:00 - 15:00108372-2 Quality Control for Food Industry : 2 (1-3-3) 1-3
 213200-1 Business Ethics : 3 (2-2-5) 1
 213305-3 Business Strategies : 3 (3-0-6) 2
 230432-3 Administrative Procedure Law : 2 (2-0-4) 1
 302332-1 Refrigeration : 3 (3-0-6) 1
 366408-1 Language and Culture : 3 (2-2-5) 1
 905216-1 Leadership in International Business : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 15:30901103-2 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 902
 909204-2 Principles of Economics : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00104334-3 Remote Sensing : 3 (2-2-5) 1
 118326-3 Dendrology : 3 (2-3-5) 1
 157221-3 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products I : 3 (2-3-5) 1
 180213-1 Introduction to Medicinal Chemistry : 2 (2-0-4) 1
 213242-1 Quantitative Analysis and Business Statistics : 3 (2-2-5) 1
 218211-3 Myanmar Syntax : 3 (2-2-5) 1
 224353-2 Cultural Heritage Specialist Guide : 3 (2-2-5) 1
 231372-3 Innovative Technologies and Smart Device Development : 3 (2-2-5) 1
 300302-1 Communicative English for Professional Purposes : 3 (2-2-5) 2-2,5-5
 302234-2 Mechanics of Fluids : 3 (3-0-6) 1-2
 303492-4 Special Topics in Electrical Engineering II : 3 (2-2-5) 1-1,3-3
 305272-3 Advanced Computer Programming : 3 (2-3-5) 1-2
 402324-3 Molecular Techniques in Pathology : 2 (1-3-3) 1
 402326-1 Special Techniques in Pathology : 2 (1-3-3) 1
 405213-2 Pathology : 4 (3-2-7) 1
 557341-2 Occupational Health, Safety and Environment laws : 2 (1-2-3) 1
 834225-1 Cultures and Religious Beliefs : 3 (2-2-5) 1
13:30 - 16:30199443-2 Basic Pharmacoepidemiology : 2 (2-0-4) 1
14:00 - 15:30230206-2 Specific Contracts I : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00781101-1 ASEAN Cultural Studies : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 16:30383200-1 English for 21st Century Communication (Daily Life) : 1 (0-2-1) 3
15:00 - 17:00207202-3 Japanese 4 : 3 (2-2-5) 1-2
 835243-1 Psychology of Motivation : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00258200-1 Communicative English for Specific Purposes in Biology : 1 (0-2-1) 1
 273354-1 Digital Marketing : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  19 มีนาคม 2565
09:00 - 12:00199302-2 Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy I : 3 (3-0-6) 1
 231201-3 Business Research Methods : 3 (2-2-5) 1-2
 830333-3 Population and Reproductive Health : 3 (3-0-6) 1-3
13:00 - 16:00231221-3 Information Systems Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1-2
 วันที่  20 มีนาคม 2565
09:00 - 12:00231170-1 Software Programming Fundamentals : 3 (2-2-5) 1-2
 830393-2 Health Sociology : 3 (3-0-6) 1-2
13:00 - 16:00231272-1 Web Design for Business : 3 (2-2-5) 1-2
 วันที่  21 มีนาคม 2565
08:00 - 11:00252112-3 Calculus : 4 (4-0-8) 1-4,6-6
 252112-4 Calculus : 3 (2-2-5) 1-2
 252325-2 Coding Theory : 3 (2-2-5) 1
 255113-1 Business Statistics : 3 (2-2-5) 1
 255261-1 Experimental Designs I : 3 (2-2-5) 1
 256121-4 Organic Chemistry : 5 (4-3-9) 1-1,4-8,10-12,14-16,18-19
 256433-2 Inorganic Material Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256453-3 Application of Analytical Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256471-3 Environmental Chemistry and Safety : 3 (2-2-5) 1
 261352-5 Modern Physics : 3 (3-0-6) 1
 265141-1 Introduction to Data Science : 3 (2-2-5) 1
 266201-2 General Microbiology : 4 (3-3-7) 1-3
 273202-1 Communicative English for Research Presentation in Computer Technology : 1 (0-2-1) 1-3
09:00 - 11:00108382-1 Applied Microbiology in Food Industry : 3 (2-3-5) 1
 180214-1 Pharmaceutical Analysis I : 2 (1-3-3) 1-2
 205131-5 English Grammar for Communication : 3 (3-0-6) 1-2
 205324-1 Research Report Writing : 3 (2-2-5) 1-2
 205436-3 Professional English : 3 (2-2-5) 1-3
 206123-2 Chinese Songs and Media : 3 (2-2-5) 1
 206322-2 Basic Chinese Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 1-3
 209116-1 Linguistics and Communication : 3 (2-2-5) 1
 221382-1 Intermediate Korean Language II : 3 (2-2-5) 1
 229302-1 Language, Society and Culture of Indonesia : 3 (2-2-5) 1
 230205-2 Criminal Law : Specific Offenses : 3 (2-2-5) 1
 261431-3 Applied Optics : 3 (2-2-5) 1
 784106-2 Ethics : 3 (3-0-6) 1
 834226-1 The Heritage of Thai Wisdom : 3 (2-2-5) 1
 835112-3 Sensation and Perception : 3 (2-2-5) 1
 835334-3 Crisis Intervention : 3 (3-0-6) 1
 902233-1 Performance Management : 3 (2-2-5) 901
 902233-2 Performance Management : 3 (2-2-5) 902
09:00 - 12:00180314-1 Medicinal Chemistry II : 2 (2-0-4) 1
 199452-2 Applied Pharmacotherapeutics I : 5 (4-2-9) 1
 207221-1 Japanese Speaking and Listening III : 3 (2-2-5) 1
 208251-2 Critical Reading : 3 (2-2-5) 1
 213373-3 Inventory management : 3 (3-0-6) 1
 214115-1 Introduction to Macroeconomics : 3 (3-0-6) 1
 214366-2 Environmental Economics and Green Growth Engine : 3 (3-0-6) 1
 219262-2 French Civilization II : 2 (1-2-3) 1
 222304-2 Advanced Accounting I : 3 (2-2-5) 1-2
 301303-2 Engineering Statistics : 3 (3-0-6) 1
 304322-3 Concrete Technology : 2 (1-3-3) 1
 312312-1 Chemical Engineering Processes : 3 (3-0-6) 1
 401209-1 Human Neuroanatomy : 4 (3-3-7) 1
 402342-1 Non-Gynecologic Cytology : 3 (2-2-5) 1
 413203-2 Human Physiology : 4 (3-3-7) 1-3
 413209-3 Human Neuroanatomy : 4 (3-3-7) 1
 551338-2 Development of Community Health Information System : 3 (2-2-5) 1-3
 554314-4 Principle of Air Pollution Control : 3 (2-2-5) 1
 808101-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 2
 815131-1 Art and Science for Marketing Plan : 3 (2-2-5) 1
 830221-2 Statistics and Computer for Social Sciences Research 1 : 3 (2-2-5) 1
 905141-2 International Marketing Management : 3 (2-2-5) 901
 905341-1 International Marketing Management : 3 (2-2-5) 902
09:00 - 16:00552364-4 Thai Traditional Therapeutic Massage IV : 2 (1-2-3) 1
10:00 - 11:30383200-1 English for 21st Century Communication (Daily Life) : 1 (0-2-1) 2
10:00 - 12:00307201-3 Chemistry for Environmental Engineering : 3 (2-3-5) 1-2
 411305-1 Physiological Biochemistry : 3 (2-3-5) 1
 601303-1 Craniofacial Development and Growth : 1 (1-0-2) 1
11:30 - 14:30104215-1 Statistic Methods for Geographical Research : 3 (2-2-5) 1
 121151-1 Comparative of Anatomy and Physiology in Domestic Animals : 3 (2-3-5) 1
 121322-1 Feed Standard and Quality Control : 3 (2-3-5) 1
 122141-2 Aquatic Invertebrate : 3 (2-3-5) 1
 252211-5 Ordinary Differential Equations : 3 (2-2-5) 1-4
 256101-4 Principle of Chemistry : 4 (3-3-7) 1-3
 256352-2 Instrumental Methods of Chemical Analysis : 3 (3-0-6) 1
 261106-1 Physics of Health Science : 2 (2-0-4) 1
 273382-3 Multimedia and Web Technology : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00205243-3 Introduction to English Prose : 3 (3-0-6) 1-3
 205325-2 Persuasive and Argumentative Writing : 3 (2-2-5) 1
 206212-4 Chinese IV : 3 (2-2-5) 1-3
 208241-5 Thai Dialect : 3 (2-2-5) 1
 208243-1 Thai Dialect : 3 (2-2-5) 1
 221211-1 Korean Reading and Writing I : 3 (2-2-5) 1-2
 224233-1 Housekeeping Management and Operations : 3 (2-2-5) 1
 258101-3 Introductory Biology : 3 (3-0-6) 1-4
12:00 - 15:00219102-4 French II : 3 (2-2-5) 1-2
 224354-2 Art History for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 224363-1 System and Ticketing Reservation : 3 (2-2-5) 1
 224444-1 Meeting and Convention Management : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 901
 107335-1 Selected Topics in Agricultural Science : 3 (2-3-5) 2-3
 108384-1 Selected Topics in Food Science and Technology : 3 (2-3-5) 1
 213305-3 Business Strategies : 3 (3-0-6) 1
 219251-1 French Civilization I : 3 (3-0-6) 1
 366306-1 Learning Management and Classroom Management : 3 (2-2-5) 2
 904131-2 Reading Comprehension : 3 (2-2-5) 901-902
13:00 - 15:30230406-4 Thai Legal History : 2 (2-0-4) 1
 902241-2 Organizational Communications : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00180214-1 Pharmaceutical Analysis I : 2 (1-3-3) 1-2
 205243-3 Introduction to English Prose : 3 (3-0-6) 4-5
 207232-3 Japanese Reading and Writing 2 : 3 (2-2-5) 1-3
 213332-2 Product and Branding Strategy : 3 (3-0-6) 1
 214201-3 History of Economic Thought : 3 (3-0-6) 1
 214213-3 History of Economic Thought : 3 (3-0-6) 1
 218252-2 Myanmar Writing II : 3 (2-2-5) 1
 222204-5 Taxation II : 3 (2-2-5) 1-2
 266371-3 Fermented Food Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 301100-1 Basic Tool and Machine Workshops : 1 (0-3-1) 1-1,3-3
 302386-2 Mechanics of Vehicles : 3 (3-0-6) 1
 302412-1 Basic Biomechanics : 3 (3-0-6) 1
 303324-3 High Voltage Engineering : 3 (3-0-6) 1
 303372-1 Antenna Engineering : 3 (3-0-6) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 3-4
 309212-1 Thermodynamics of Materials : 3 (3-0-6) 1
 312206-1 Unit Operation I : 3 (3-0-6) 1
 554312-2 Solid and Hazardous Waste Management : 3 (2-2-5) 2
 815251-1 Entrepreneurial Financial : 1 (0-2-1) 1
 833313-3 Constitutional Law and Administrative Law : 3 (3-0-6) 1
 835355-2 Group Psychotherapy : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 17:00912114-1 Digital Business Management for Logistics : 3 (2-2-5) 1-2
13:30 - 16:00808302-1 Law and Professional Ethics for Finance : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 15:00258102-1 Laboratory in Biology : 1 (0-3-1) 1-2,4-18,20-21
15:00 - 17:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 1-10,12-17,19-25,27-27
 213260-1 Human Capital Management : 3 (3-0-6) 1-3
15:00 - 18:00255111-4 Biostatistics : 3 (2-2-5) 1-4
 256251-3 Analytical Chemistry I : 4 (3-3-7) 1-3
 256251-4 Analytical Chemistry 1 : 4 (3-3-7) 1
 261104-2 General Physics : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  22 มีนาคม 2565
08:00 - 11:00252181-2 Mathematics and Applications : 3 (2-2-5) 1-2
 252352-1 Combinatorics : 3 (2-2-5) 1
 254275-2 Object Oriented Programming : 3 (2-2-5) 1-4
 256103-3 Introductory Chemistry : 4 (3-3-7) 1-1,4-5
 256462-4 Petrochemical Industry : 3 (3-0-6) 1
 258211-2 Cell and Molecular Biology : 3 (3-0-6) 1
 261102-2 Physics II : 4 (3-2-7) 1-16,18-21,23-24
 261102-3 Physics 2 : 4 (3-2-7) 1
 262384-2 Techniques of Materials Characterization : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00199332-2 Pharmacology II : 3 (3-0-6) 1
 205381-5 English for Tourism : 3 (3-0-6) 1
 207322-2 Japanese Speaking and Listening 6 : 3 (2-2-5) 1-3
 230304-3 Succession Law : 3 (2-2-5) 1
 231362-3 Infographics Design : 3 (2-2-5) 1
 835347-2 Counseling Psychology at Workplace : 3 (2-2-5) 1
 904212-1 Introduction to English Grammatical Structure : 3 (3-0-6) 901
 905317-1 International Strategic Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00180315-1 Pharmaceutical Analysis III : 1 (1-0-2) 1
 213303-4 Business Law : 3 (3-0-6) 1-2
 214212-2 Macroeconomics II : 3 (3-0-6) 1
 214212-3 Macroeconomics 2 : 3 (2-2-5) 1-2
 219132-1 French Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 1
 219302-2 French VI : 3 (2-2-5) 1
 222108-1 Intermediate Accounting 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 222201-3 Intermediate Accounting I : 3 (2-2-5) 1-2
 224216-2 Psychology for Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 224328-1 Businesses Analysis and Entrepreneurship in Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 1
 301314-2 Tool Engineering : 3 (2-3-5) 1
 307441-2 Environment Impact Assessment : 3 (3-0-6) 1
 401208-1 Human Microscopic Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 402334-1 Anatomy in Surgical Pathology : 3 (2-3-5) 1
 402343-1 Fine Needle Aspiration Cytology : 2 (1-2-3) 1
 551326-1 Health Assessment and Basic Therapy : 3 (2-2-5) 1
 551357-1 Community Health Diagnosis : 3 (2-2-5) 1-3
 554212-2 Water Supplyand Water Quality Management : 3 (2-2-5) 1
 554213-2 Arthropod Vector and Rodent Control : 2 (1-2-3) 1
 601353-1 Operative Dentistry Laboratory I : 1 (0-3-1) 1
 814210-1 Art of story telling through Media : 3 (2-2-5) 1-3
 815211-1 Marketing for Creating Share Value : 3 (2-2-5) 1
 830362-2 Social Impact Assesment : 3 (3-0-6) 1
 833435-1 Strategic Management in Public Sector : 3 (3-0-6) 1
 834357-2 Specific Issues in South Asian History : 3 (2-2-5) 1
 835254-1 Psychology of Exceptional Child : 3 (3-0-6) 1
 905263-1 Cross-cultural Communication and Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 16:00552262-2 Thai Traditional Therapeutic Massage II : 2 (1-2-3) 1
10:00 - 10:50701347-1 Codes and Regulations in Architectural Design : 1 (1-0-2) 1
10:00 - 12:00266356-2 Parasitology Laboratory Diagnosis : 3 (2-3-5) 1
 302233-4 Thermodynamics II : 3 (3-0-6) 1
 366306-1 Learning Management and Classroom Management : 3 (2-2-5) 3
 411206-1 Techniques in Biochemistry, Cell and Molecular Biology : 3 (1-6-5) 1
 833322-3 International Law and Contemporary World Issues : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 13:30273200-1 Communicative English for Specific Purposes in Computer Technology : 1 (0-2-1) 1-3
11:30 - 14:30121211-1 Swine Production : 3 (2-3-5) 1
 121362-1 Diseases and Hygiene of Farm Animal : 3 (2-3-5) 1
 123142-1 Precision Agriculture and Smart Farming System : 3 (2-3-5) 1
 252111-4 Fundamental Calculus : 4 (4-0-8) 1
 252111-5 Fundamental Calculus : 3 (2-2-5) 1
 255372-1 Decision Theory and Applications : 3 (2-2-5) 1
 256342-6 Physical Chemistry II : 4 (3-3-7) 1
 256343-4 Physical Chemistry and Applications : 4 (3-3-7) 1-5
 258252-1 Principles of Ecology : 3 (3-0-6) 1
 273387-1 Mobile Application Development : 3 (2-2-5) 1
 273488-1 Digital Image Processing : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00208001-3 Thai Language Writing for Communication : 3 (2-2-5) 1-3
 208364-2 Local Literary Works : 3 (2-2-5) 1
 776261-1 ASEAN Languages, Culture and Folklore : 3 (3-0-6) 1
 776301-1 Local Folklore : 3 (3-0-6) 1-2
 784201-1 Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00412211-3 Microbiology and Parasitology : 4 (3-3-7) 1-2
 552334-2 General Surgery for Applied Thai Traditional Medicine : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 15:00001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 901-902
 902353-2 Negotiation and Conflict Management : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00108442-1 Confectionery and Chocolate Products Technology : 3 (2-3-5) 1
 213204-1 Taxation : 3 (2-2-5) 1-2
 214347-2 Principles of Corporate Financial Analysis : 3 (2-2-5) 1
 219132-1 French Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 2
 222206-2 Principles of Accounting and Accounting for Tourism Business : 3 (2-2-5) 1
 222412-2 Profit Planning and Control : 3 (3-0-6) 1
 222422-2 Tax Planning : 3 (3-0-6) 1
 230204-2 Constitutional Law : 3 (2-2-5) 1
 301304-2 Engineering Economics : 3 (3-0-6) 2-3
 302446-2 Thermal System Design : 3 (3-0-6) 1
 303476-3 Satellite Communications : 3 (3-0-6) 1-2
 304242-2 Fluid Mechanics Laboratory : 1 (0-3-1) 2
 411314-1 Protein Biochemistry : 3 (3-0-6) 1
 557361-1 Storage of Hazardous Chemicals : 2 (2-0-4) 1
 814212-1 Writing for Non-Fiction : 3 (2-2-5) 1-2
 814338-1 Integrated Communication Campaign : 3 (2-2-5) 1
 834271-1 Specific Issues in Contemporary Affairs : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 16:00230425-4 Law of the Sea and Ocean Affairs : 2 (2-0-4) 1
 808322-2 Portfolio Management : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 16:30383201-1 English for 21st Century Communication (Career) : 1 (0-2-1) 1
15:00 - 17:00206351-2 Introduction to Chinese Literature : 3 (2-2-5) 1-2
 835344-2 Performance Management : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:50912112-1 Principles of Marketing for Logistics : 3 (3-0-6) 1-2
17:00 - 19:00830361-2 Meditation for Life Development : 3 (2-2-5) 1-3
 วันที่  23 มีนาคม 2565
08:00 - 11:00252251-1 Discrete Mathematics : 3 (2-2-5) 1-3
 255281-1 Statistical Package Program : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:50654231-3 Applied Anatomy and Movement Sciences : 4 (2-4-6) 1
09:00 - 10:30402332-1 Surgical Pathology 2 : 4 (3-2-7) 1
09:00 - 11:00180223-1 Principle and Basic Skills for Pharmaceutical Care : 2 (1-3-3) 1
 205252-2 English-Thai Translation : 3 (3-0-6) 1-8
 206377-1 Chinese for Logistics and Supply Chain : 3 (2-2-5) 1
 224231-2 Art of Communications and Services : 3 (2-2-5) 1
 835252-1 Abnormal Psychology : 3 (3-0-6) 1
 904222-2 Advanced Interactive English Conversation : 3 (2-2-5) 901-902
 904321-1 Public Speaking and Oral Presentation : 3 (2-2-5) 901
 905414-1 International Business Transaction Law : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30230301-2 Specific Contracts II : 3 (2-2-5) 1
 905423-1 International Financial Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00108211-1 Food Engineering I : 2 (2-0-4) 1-4
 157241-1 Fundamental Principles of Pharmacology and Toxicology : 2 (2-0-4) 1
 207222-1 Japanese Speaking and Listening 4 : 3 (2-2-5) 1
 208253-2 Speech for Specific Purposes : 3 (2-2-5) 1
 214325-2 Economics of Taxation : 3 (3-0-6) 1
 214335-2 Economics of Taxation : 3 (3-0-6) 1
 219261-4 French Phonetics : 3 (2-2-5) 2
 222103-2 Financial Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 222205-2 Cost Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 224355-2 Health Tourism : 3 (2-2-5) 1
 231364-2 Augmented Reality for Business : 3 (2-2-5) 1
 266301-3 Mycology : 3 (2-3-5) 1
 266472-2 Food Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 303327-2 Power System Analysis : 3 (3-0-6) 1
 303327-3 Electrical Power System : 3 (3-0-6) 1
 312311-1 Safety in Chemical Industries : 3 (3-0-6) 1
 551425-2 Sociology in Public Health : 3 (2-2-5) 1-3
 554271-1 Biostatistics for Environmental Health : 2 (1-3-3) 1
 554313-2 Wastewater Treatment Technology and Management : 3 (2-2-5) 1
 652224-1 Pathology and pathophysiology of cardiovascular and respiratory system : 4 (3-2-7) 1
 701235-1 Construction and Building System III : 3 (2-3-5) 1
 834122-1 Modern Thai History : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00366306-1 Learning Management and Classroom Management : 3 (2-2-5) 1
 601201-3 Orofacial Genetics II : 1 (1-0-2) 1
 601311-1 Occlusion II : 1 (1-0-2) 1
 808301-1 Business English for Finance I : 1 (0-2-1) 1
10:30 - 12:00402332-1 Surgical Pathology 2 : 4 (3-2-7) 1
11:00 - 12:00830216-1 Economic Sociology and Anthropology : 3 (3-0-6) 1
 830338-2 Environment and Development : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 14:30107310-2 Farm Machinery : 3 (2-3-5) 2
12:00 - 14:00205382-4 English for Hotel Business : 3 (3-0-6) 1-2
 206132-1 Chinese Fairy Tales and Short Stories : 3 (2-2-5) 1
 261102-2 Physics II : 4 (3-2-7) 1-16,18-21,23-24
 261102-3 Physics 2 : 4 (3-2-7) 1
13:00 - 15:00302437-2 Clean Room Design : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 15:30230404-2 Private International Law : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 15:50654243-3 Therapeutic Exercise I : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 16:00207222-1 Japanese Speaking and Listening 4 : 3 (2-2-5) 2
 208263-1 Literary Tales : 3 (2-2-5) 3
 213270-1 Operations Management : 3 (2-2-5) 2-3
 219261-4 French Phonetics : 3 (2-2-5) 1
 301304-2 Engineering Economics : 3 (3-0-6) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 2
 307451-1 Alternative Energy and Environment : 3 (3-0-6) 1
 309319-1 Materials Characterization : 3 (3-0-6) 1
 309411-1 Deterioration of Materials : 3 (3-0-6) 1
 415401-3 Pharmacology and Toxicology : 4 (3-3-7) 1
 551318-1 Occupational Health and Safety : 3 (2-2-5) 1
 814315-1 English for Creative Media and Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 814326-1 Research for Corporate Communication : 3 (2-2-5) 1
 815213-1 Digital Interactive Content Marketing : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 1-10,12-17,19-23,25-41
 205361-3 English for Business : 3 (3-0-6) 1
 205371-6 English for Business : 3 (3-0-6) 1-2
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-1,3-7,10-11,14-14,18-32,34-36,38-40,42-49
 701481-2 Professional Practice and Ethics : 2 (2-0-4) 1
 วันที่  24 มีนาคม 2565
08:00 - 09:50366409-1 Research for Learning Development : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:00255271-1 Deterministic Operations Research : 3 (2-2-5) 1
 552242-2 Thai Traditional Pharmacy II : 2 (1-2-3) 1
09:00 - 10:45230478-2 Introduction to Law : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 11:00108383-1 Agro-Industrial Waste Treatment and Utilization : 3 (2-3-5) 1
 208374-1 Wisdom and Thai way of life : 3 (2-2-5) 1-2
 230422-3 International Organization Law : 2 (2-0-4) 1
09:00 - 12:00157332-3 Natural Products for Health and Beauty II : 3 (2-3-5) 1
 199322-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III : 4 (3-3-7) 1
 207222-1 Japanese Speaking and Listening 4 : 3 (2-2-5) 3
 214283-1 Introduction to Applied Econometrics : 3 (2-2-5) 1
 222200-2 Managerial Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 301331-2 Industrial Work Study : 3 (3-0-6) 1-2
 312207-1 Applied Mathematics for Chemical Engineering : 3 (3-0-6) 1
 551343-2 Prevention and Disease Control : 3 (2-2-5) 1-4
10:00 - 12:00411101-1 Fundamental Biochemistry : 2 (2-0-4) 1
11:30 - 14:30104223-3 Introduction to Cartography : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00208202-4 Development of Thai Language : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 15:00552335-3 Physical Examination and Basic First Aids : 3 (2-3-5) 1
12:00 - 17:00401218-3 Basic Anatomy : 3 (2-3-5) 1-2
13:00 - 15:00108343-1 Dairy Product Technology : 3 (2-3-5) 1
 213307-2 Business Management in Sufficiency Economy : 1 (0-2-1) 1
 266302-2 Virology : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 16:00180324-1 Integrative Pharmacotherapy IV : 3 (2-3-5) 1
 205353-1 Thai-English Translation : 3 (3-0-6) 1-8
 214115-1 Introduction to Macroeconomics : 3 (3-0-6) 2-3
 214115-2 Macroeconomics : 3 (3-0-6) 2
 214283-1 Introduction to Applied Econometrics : 3 (2-2-5) 2
 222334-1 Accounting for Agricultural Business : 3 (3-0-6) 1
 230308-4 Evidence Law : 3 (3-0-6) 1
 301471-1 Industrial Engineering Laboratory II : 1 (0-3-1) 1
 302402-1 Economics for Engineers : 3 (3-0-6) 1
 303214-1 Electromagnetic Fields I : 3 (3-0-6) 1
 305331-4 Theory of Computation : 3 (2-2-5) 1
 833234-1 Administrative Law and Public Sector Administration : 3 (3-0-6) 1
 834379-1 History of Tai Ethnicity : 3 (2-2-5) 1
 835242-1 Psychology for Human Resource : 3 (2-2-5) 1
13:30 - 16:30199322-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III : 4 (3-3-7) 1
15:00 - 17:50912222-1 Warehouse Design and Management : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  25 มีนาคม 2565
08:00 - 11:00552471-2 Midwifery : 2 (1-2-3) 1
08:00 - 12:00654244-1 Thermotherapy Cryotherapy and Actinotherapy : 2 (1-3-3) 1
09:00 - 11:00208221-3 Contemporary Literature : 3 (2-2-5) 1-2
 230208-2 Constitution of Courts of Justice and Judicial System : 2 (2-0-4) 1
 834141-2 History of Pre-Modern Southeast Asia : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00214201-4 Data Analysis Tools for Economists : 3 (2-2-5) 2
 214346-2 Principles of Financial Economics : 3 (2-2-5) 1
 222303-4 Software for Accounting : 3 (2-2-5) 1-3
 401209-1 Human Neuroanatomy : 4 (3-3-7) 2
 551361-1 Primary Care Service Provision : 3 (2-2-5) 1-3
 551432-2 Environmental Health : 3 (2-2-5) 1
 701215-1 World Architectural Design Concept, Philosophy and Theory : 3 (3-0-6) 1
 833325-3 Terrorism and Global Security Studies : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 15:00402327-2 Laboratory Management in Anatomical Pathology : 1 (1-0-2) 1
 701225-1 Vernacular Architecture : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00213270-1 Operations Management : 3 (2-2-5) 1
 214201-4 Data Analysis Tools for Economists : 3 (2-2-5) 1
 230401-4 Labour Law : 3 (3-0-6) 1-2
 302321-2 Mechanics of Solids : 3 (3-0-6) 1
 303241-5 Engineering Electronics : 3 (3-0-6) 1-2
 304353-2 Foundation Engineering : 3 (2-3-5) 1
 305212-2 Electronics for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 3
 312444-2 Introduction to Catalyst Reaction Engineering : 3 (3-0-6) 1
 701124-1 History of Human Settlement and Architecture : 3 (3-0-6) 1
 830101-3 Sociological and Anthropological Theories and Concepts : 3 (3-0-6) 1-2
 วันที่  26 มีนาคม 2565
09:00 - 11:00154307-2 Pharmacology for Dentistry II : 2 (2-0-4) 1
12:00 - 16:00814343-1 Strategy of Creativity Brand : 3 (2-2-5) 1
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?