ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2564     /  1    2    {3}    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  26 พฤษภาคม 2565
15:00 - 17:00001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 901
 วันที่  28 พฤษภาคม 2565
09:00 - 11:00001213-2 English Writing for Effective Communication : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001212-2 English Critical Reading for Effective Communication : 3 (2-2-5) 1
 001227-2 Music Studies in Thai way of lift : 3 (2-2-5) 1
 001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001211-2 English Listening and Speaking for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  30 พฤษภาคม 2565
08:00 - 11:00252111-4 Fundamental Calculus : 4 (4-0-8) 1
09:00 - 11:00001211-1 Fundamental English : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30902354-2 Organization Change and Development : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00900334-2 Japanese IV : 3 (2-2-5) 901
11:30 - 14:30252114-1 Calculus for Science : 3 (3-0-6) 1
 258261-3 General Genetics : 2 (2-0-4) 1
13:00 - 16:00909206-1 Principles of Accounting : 3 (2-2-5) 901
 วันที่  31 พฤษภาคม 2565
08:00 - 11:00252113-1 Mathematics for Science : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 11:00901240-2 Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 901
 904212-1 Introduction to English Grammatical Structure : 3 (3-0-6) 901
 909208-1 Business Law and Ethics : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00201314-2 Thai Music Composition : 3 (3-0-6) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 1
11:30 - 14:30261101-3 Physics I : 4 (3-2-7) 1
13:00 - 15:00001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 901
 229102-2 Indonesian II : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  1 มิถุนายน 2565
08:00 - 11:00252284-3 Calculus III : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 11:00902351-3 Strategic Human Resource Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30901103-2 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 901
 909204-2 Principles of Economics : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00201254-2 Besics Level of Piphat : 3 (2-2-5) 1
 229101-2 Indonesian I : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30252182-2 Calculus I : 3 (3-0-6) 1
 262203-1 Thermal Physics and Statistical Physics for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 15:00205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 1
 909309-1 Leadership and Organizational Behavior : 3 (2-2-5) 901
 วันที่  2 มิถุนายน 2565
08:00 - 11:00252183-2 Calculus II : 3 (3-0-6) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1
09:00 - 11:00834161-1 History of Pre-modern Europe : 3 (2-2-5) 1
 905317-1 International Strategic Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30905112-1 Introduction to International Business : 3 (2-2-5) 901
 909104-1 Introduction to Business : 3 (2-2-5) 901
11:30 - 13:30261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1
11:30 - 14:30255111-4 Biostatistics : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  3 มิถุนายน 2565
08:00 - 11:00252112-3 Calculus : 4 (4-0-8) 1
 252112-4 Calculus : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30255121-1 Statistical Analysis : 3 (2-2-5) 1
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?