ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2564     /  1    {2}    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  8 มกราคม 2565
09:00 - 11:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001233-2 Thai State and the World Community : 3 (2-2-5) 1
 001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1-1,3-3
 001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1-3
 001238-1 Media Literacy : 3 (2-2-5) 1
 001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1
 001253-5 Entrepreneurship for Small Business Start-up : 3 (2-2-5) 1
 001254-4 The King''s Philosophy for Living : 3 (2-2-5) 1
 001353-1 Principles of Accounting for Entrepreneur : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:30001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 13:30001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 14:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 1
 001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 1
 001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001241-2 Western Music in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001332-1 Introduction to Data Management in Digital Era : 3 (2-2-5) 1
 001352-1 Peace and Religion for Human Kinds : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 16:30001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 5-8
15:00 - 16:45001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 17:00001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1-4
 001274-2 Drugs and Chemicals in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1-3
 001276-2 Energy and Technology Around Us : 3 (2-2-5) 1
 001277-2 Human Behavior : 3 (2-2-5) 1
 001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-9
 001291-1 Consumption in Dailylife : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  9 มกราคม 2565
09:00 - 11:00001212-2 English Critical Reading for Effective Communication : 3 (2-2-5) 1-11,13-22,25-35,37-46,49-52,54-58
 108348-1 Cereal Technology : 3 (2-3-5) 1
09:00 - 12:00214372-2 International Economic Cooperation and Trade : 3 (3-0-6) 1
 301304-2 Engineering Economics : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 16:00180316-1 Sterile Dosage Form : 3 (2-3-5) 1-2
11:30 - 14:30107309-2 Marketing, Agricultural Finance and Co-operatives : 3 (2-3-5) 1
12:00 - 14:00001212-2 English Critical Reading for Effective Communication : 3 (2-2-5) 61-71,73-80,85-94,97-109,111-118
13:00 - 15:00108315-1 Snack Technology : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 16:00214115-1 Introduction to Macroeconomics : 3 (3-0-6) 2-3
 214115-2 Macroeconomics : 3 (3-0-6) 2
 312308-1 Unit Operation III : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 17:00001211-2 English Listening and Speaking for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001213-2 English Writing for Effective Communication : 3 (2-2-5) 1-5,9-13,17-21,25-29,33-37,41-45,49-53,57-60,66-74
 001312-1 Japanese for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001315-1 French for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001316-1 Spanish for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001317-1 Lao for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001318-1 Indonesian for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001319-1 Vietnamese for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001321-1 Khmer for Communication : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  10 มกราคม 2565
08:00 - 11:00107305-1 Crop Production Management for Commercials : 3 (2-3-5) 1
 121113-1 Ruminant Animal Production : 3 (2-3-5) 1
 252183-2 Calculus II : 3 (3-0-6) 2-9
 252317-1 Introduction to Convex Optimization : 3 (2-2-5) 1
 254271-3 Fundamentals of Programming : 3 (2-2-5) 1
 254341-3 Numerical Methods : 3 (2-2-5) 1-2
 255113-1 Business Statistics : 3 (2-2-5) 1
 255121-1 Statistical Analysis : 3 (2-2-5) 1-3
 256222-5 Organic Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-3
 256342-6 Physical Chemistry II : 4 (3-3-7) 1
 256436-2 Characterization Techniques of Inorganic Compounds : 3 (2-2-5) 1
 256468-1 Entrepreneurship for Chemists : 3 (3-0-6) 1
 258121-4 Plant Biology : 3 (2-3-5) 1-2
 258363-1 Scientific Illustration : 3 (1-4-4) 1
 261108-2 Principle of Physics II : 4 (3-2-7) 1-2
 261314-2 Quantum Mechanics II : 3 (3-0-6) 1
 261361-5 Solid State Physics : 3 (3-0-6) 1
 262252-2 Energy Technology : 3 (3-0-6) 2
 265113-1 Discrete Mathematics for Data Science : 3 (2-2-5) 1
 273255-3 Database Systems for Information Technology : 3 (2-2-5) 1
 302234-2 Mechanics of Fluids : 3 (3-0-6) 2
 303327-2 Power System Analysis : 3 (3-0-6) 1
 303327-3 Electrical Power System : 3 (3-0-6) 1
 304212-2 Structural Analysis I : 3 (3-0-6) 1
 309317-1 Ceramic Materials : 3 (2-2-5) 1
 309411-1 Deterioration of Materials : 3 (3-0-6) 1
 413200-3 Basic Physiology : 3 (2-3-5) 1-3
 552223-3 Pharmacognosy for Thai Applied Traditional Medicine : 3 (2-3-5) 1
09:00 - 11:00001301-1 Thai Language for Academic Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 001302-1 Thai Language for Communication in the 21st Century : 3 (2-2-5) 1-8
 001303-1 Reading in the Digital Age Century : 3 (2-2-5) 1-6
 108313-2 Food Processing II : 2 (2-0-4) 1
 122232-2 Aquatic Animal Culture : 3 (2-3-5) 1
 156442-2 Tobacco and Health : 3 (3-0-6) 1
 157241-1 Fundamental Principles of Pharmacology and Toxicology : 2 (2-0-4) 1
 180131-1 Information Searching and Basic Biostatistics for Health Sciences : 1 (0-3-1) 1
 180223-1 Principle and Basic Skills for Pharmaceutical Care : 2 (1-3-3) 1
 205313-3 Public Speaking and Presentation : 3 (2-2-5) 2-2,6-6
 205324-1 Research Report Writing : 3 (2-2-5) 1-2
 219303-2 French Composition : 2 (1-2-3) 1
 224216-2 Psychology for Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 231332-1 Data Science and Big Data : 3 (2-2-5) 1-2
 254483-3 Sensing and Actuation for Internet of Things : 3 (2-2-5) 1-2
 833325-3 Terrorism and Global Security Studies : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 11:50701214-1 Architectural Design Studio III : 4 (1-6-5) 1
 707212-2 History of Western Arts : 2 (1-2-3) 1
09:00 - 12:00104334-3 Remote Sensing : 3 (2-2-5) 1
 199302-2 Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy I : 3 (3-0-6) 1
 199442-2 Laws in Pharmacy : 2 (2-0-4) 1
 213270-1 Operations Management : 3 (2-2-5) 2-3
 214283-1 Introduction to Applied Econometrics : 3 (2-2-5) 1-2
 214343-5 Investment and Portfolio Analysis : 3 (2-2-5) 1
 222108-1 Intermediate Accounting 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 222201-3 Intermediate Accounting I : 3 (2-2-5) 1-2
 402342-1 Non-Gynecologic Cytology : 3 (2-2-5) 1
 411321-1 Research Techniques in Biochemistry : 3 (2-3-5) 1
 413204-2 Physiology for Dentistry : 5 (4-3-5) 1
 554312-2 Solid and Hazardous Waste Management : 3 (2-2-5) 1
 815203-1 Academic English for Innovation and Creative Marketing : 3 (2-2-5) 1
 833234-1 Administrative Law and Public Sector Administration : 3 (3-0-6) 1
 835313-3 Innovation in Psychology 1 : 1 (1-0-2) 1
10:00 - 12:00208114-1 Summarization : 3 (2-2-5) 5
 213270-1 Operations Management : 3 (2-2-5) 1
 266301-3 Mycology : 3 (2-3-5) 1
 266331-5 Microbial Physiology and Ecology : 4 (3-3-7) 1
 412312-2 Medical Microbiology II : 3 (2-3-5) 1
 652323-1 Critical and Emergency Care of Cardio-Thoracic Patient : 3 (2-3-5) 1
 814345-1 Stakeholder Relationship Management : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30107100-2 Principles of Crop Production : 3 (3-0-6) 1
 108211-1 Food Engineering I : 2 (2-0-4) 1-4
 118316-2 Waste Management Technology : 3 (2-3-5) 1
 121301-2 Research Medthodology and Experimental Design : 3 (2-3-5) 1
 123241-1 Principles of Agricultural Product Processing : 3 (2-3-5) 1
 255372-1 Decision Theory and Applications : 3 (2-2-5) 1
 256462-4 Petrochemical Industry : 3 (3-0-6) 1
 258261-3 General Genetics : 2 (2-0-4) 1
 258362-1 Biological Techniques : 3 (2-3-5) 1
 258365-1 Introductory Biotechnology : 3 (2-3-5) 1
 258436-3 Economic Animals : 3 (2-3-5) 1
 262203-1 Thermal Physics and Statistical Physics for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 262484-2 Introduction to Nonotechnology : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:00001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1-2,4-4
 205122-1 Paragraph Writing : 3 (2-2-5) 1-3
 205313-3 Public Speaking and Presentation : 3 (2-2-5) 7
 206316-1 Basic Chinese IV : 3 (2-2-5) 1-2
 207201-2 Japanese III : 3 (2-2-5) 1
 209115-1 Linguistics and Language Teching : 3 (2-2-5) 1
 219111-1 French Reading and Writing I : 3 (2-2-5) 3
 229301-1 Indonesian Writing I : 3 (2-2-5) 1
 784105-2 Philosophy and Religion : 3 (3-0-6) 1
 835334-3 Crisis Intervention : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00224353-2 Cultural Heritage Specialist Guide : 3 (2-2-5) 1
 301304-2 Engineering Economics : 3 (3-0-6) 3
 301314-2 Tool Engineering : 3 (2-3-5) 1
 301463-2 Computer Application in Industrial Engineering : 3 (2-3-5) 1-2
 303271-3 Principles of Communications : 3 (3-0-6) 1
 303432-2 Electrical Estimation and System Design : 3 (3-0-6) 1
 304427-3 Construction Engineering and Management : 3 (3-0-6) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 3-4
 305234-1 Algorithm Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1
 305456-3 Computer Vision : 3 (2-2-5) 1
 312206-1 Unit Operation I : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 14:50701214-1 Architectural Design Studio III : 4 (1-6-5) 1
13:00 - 15:00231350-3 Corporate Knowledge Management : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00107306-2 Seed Science and Technology : 3 (2-3-5) 1
 157353-2 Cosmetics and Natural Product Evaluation : 3 (2-3-5) 1
 214336-1 Tourism Economics : 3 (3-0-6) 1
 222303-4 Software for Accounting : 3 (2-2-5) 1-3
 411314-1 Protein Biochemistry : 3 (3-0-6) 1
 411335-1 Biochemical Applications for Prevention and Treatment of Non-communicable Diseases : 3 (3-0-6) 1
 412343-1 Medical Biotechnology : 3 (2-3-5) 1
 557312-1 Occupational Health Toxicology : 3 (2-2-5) 1
 833313-3 Constitutional Law and Administrative Law : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 15:00814316-1 Creative Media and Communication Research : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 1
 001252-4 Naresuan Studies : 3 (2-2-5) 1
 205233-1 English Phonetics and Phonology : 3 (3-0-6) 1-5
 205313-3 Public Speaking and Presentation : 3 (2-2-5) 1-1,3-3
 213260-1 Human Capital Management : 3 (3-0-6) 1-3
 219251-1 French Civilization I : 3 (3-0-6) 1
 221202-5 Korean Language IV : 3 (2-2-5) 1
 252301-2 Communicative English for Research Presentation in Mathematics : 1 (0-2-1) 1
 273200-1 Communicative English for Specific Purposes in Computer Technology : 1 (0-2-1) 1-3
 776361-2 ASEAN Folklore : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00261313-3 Mechanics II : 3 (3-0-6) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 1-8
17:00 - 20:00303212-4 Electrical Circuit Analysis II : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  11 มกราคม 2565
08:00 - 10:00601352-1 Operative Dentistry I : 1 (1-0-2) 1
08:00 - 11:00107308-2 Postharvest Technology : 3 (2-3-5) 1-2
 205346-3 Modern Short Stories : 3 (3-0-6) 1
 252314-4 Introduction to Complex Analysis : 3 (2-2-5) 1-2
 254371-3 Internet Programming : 3 (2-2-5) 1-2
 255261-1 Experimental Designs I : 3 (2-2-5) 1
 255301-1 Communicative English for Research Presentation in Statistics : 1 (0-2-1) 1
 256231-2 Inorganic Chemistry I : 3 (3-0-6) 1
 256254-2 Quantitative Analysis : 4 (3-3-7) 1-4
 256254-3 Quantitative Chemical Analysis : 4 (3-3-7) 1-16
 256435-2 Chemistry of Supramolecules and Sensors : 3 (3-0-6) 1
 258323-2 Plant Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 258366-1 Plant Tissue Culture : 3 (2-3-5) 1
 258421-4 Economic Botany : 3 (2-3-5) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-1,3-7,10-11,14-14,18-32,34-36,38-40,42-49
 261241-5 Electromagnetism I : 3 (3-0-6) 1
 261351-3 Nuclear Physics I : 3 (2-2-5) 1
 262204-1 Quantum Mechanics for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 265112-1 Calculus for Data Science 2 : 3 (2-2-5) 1
 273341-1 Data Analysis for Business Management : 3 (2-2-5) 1
 301303-2 Engineering Statistics : 3 (3-0-6) 1
 303214-1 Electromagnetic Fields I : 3 (3-0-6) 1
 303428-3 Power System Protection : 3 (3-0-6) 1
 305212-2 Electronics for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1-2
 312311-1 Safety in Chemical Industries : 3 (3-0-6) 1
 557323-3 Workplace Risk Assessment and Management : 2 (1-2-3) 1
08:00 - 12:00252200-1 Communicative English for Specific Purposes in Mathematics : 1 (0-2-1) 1-2
09:00 - 10:20205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 1-8
09:00 - 11:00180111-1 Pharmacognosy I : 2 (1-3-3) 1-2
 180214-1 Pharmaceutical Analysis I : 2 (1-3-3) 1-2
 207102-4 Japanese 2 : 3 (2-2-5) 1-4
 207202-3 Japanese 4 : 3 (2-2-5) 3
 207302-3 Japanese 6 : 3 (2-2-5) 1-3
 213100-2 Introduction to Business : 3 (3-0-6) 1
 559113-1 Basic Biochemistry for Public Health : 2 (2-0-4) 1
 833103-1 Introduction to International Relations : 3 (3-0-6) 1
 835112-3 Sensation and Perception : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00108322-1 Food and Agricultural Product Analysis : 3 (2-3-5) 1-3
 157301-3 Cosmetics and Natural Product Formulation II : 3 (2-3-5) 1
 199454-3 Research Methodology and Biostatistics for Pharmaceutical Care : 3 (2-3-5) 1
 207222-1 Japanese Speaking and Listening 4 : 3 (2-2-5) 3
 208321-4 Literary Criticism : 3 (2-2-5) 1-3
 214110-3 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 1
 214112-3 Macroeconomics 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 214371-3 Introduction to International Economics : 3 (3-0-6) 1
 214371-4 Introduction to International Economics : 3 (3-0-6) 1
 219261-4 French Phonetics : 3 (2-2-5) 2
 222304-2 Advanced Accounting I : 3 (2-2-5) 1-2
 401208-1 Human Microscopic Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 551326-1 Health Assessment and Basic Therapy : 3 (2-2-5) 1
 554212-2 Water Supplyand Water Quality Management : 3 (2-2-5) 1
 652362-1 Respiratory Support in Clinic : 2 (1-2-3) 1
 808301-1 Business English for Finance I : 1 (0-2-1) 1
 814349-2 Selected Topic in Practical Communication : 3 (2-2-5) 1
 815131-1 Art and Science for Marketing Plan : 3 (2-2-5) 1
 830362-2 Social Impact Assesment : 3 (3-0-6) 1
 835356-2 Mental Health and Adjustment : 3 (3-0-6) 1
09:30 - 11:00601120-1 Community Study for Dentists : 2 (1-3-3) 1
10:00 - 10:50701347-1 Codes and Regulations in Architectural Design : 1 (1-0-2) 1
10:00 - 11:50654311-2 Exercise Physiology : 2 (2-0-4) 1
10:00 - 12:00415204-1 Communicative English for Research Presentation in Medical and Biological Sciences : 1 (0-2-1) 1-3
 814220-1 Concept and Theory of Corporate Communication : 3 (2-2-5) 1
 814343-1 Strategy of Creativity Brand : 3 (2-2-5) 1
11:00 - 12:00808202-2 Quantitative Finance and Risk Modeling : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 13:30262003-1 Communicative English for Research Presentation in Applied Physics : 1 (0-2-1) 1
 273381-2 Computer Graphics and Animation : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30107201-1 Introduction to Soil Science : 3 (2-3-5) 1-3
 118322-3 Groundwater Resources : 3 (3-0-6) 1
 252114-1 Calculus for Science : 3 (3-0-6) 1-4
 256102-3 General Chemistry : 3 (3-0-6) 1-2
 256361-3 Industrial Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256463-4 Ceramic Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 261401-4 Computational Physics : 3 (2-2-5) 1
 262220-2 Introduction to digital Systems : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00205131-5 English Grammar for Communication : 3 (3-0-6) 1-2
 205243-3 Introduction to English Prose : 3 (3-0-6) 1-3
 206112-6 Chinese II : 3 (2-2-5) 1
 208001-3 Thai Language Writing for Communication : 3 (2-2-5) 1-3
 776261-1 ASEAN Languages, Culture and Folklore : 3 (3-0-6) 1
 784201-1 Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00224325-2 Tour Guiding Management : 3 (2-2-5) 1
 300302-1 Communicative English for Professional Purposes : 3 (2-2-5) 2-2,5-5
 301441-1 Industrial Energy Management : 3 (3-0-6) 1
 301446-3 Supply Chain Management : 3 (3-0-6) 1
 301473-2 Enterprise Resource Planning : 3 (3-0-6) 1
 302111-2 Engineering Mechanics I : 3 (3-0-6) 1-10
 302234-2 Mechanics of Fluids : 3 (3-0-6) 1
 303476-3 Satellite Communications : 3 (3-0-6) 1-2
 304241-2 Fluid Mechanics : 3 (3-0-6) 2
 304315-2 Reinforced Concrete Design : 4 (3-3-7) 1
 312406-1 Chemical Engineering Plant Design II : 3 (3-0-6) 1
 411212-3 Basic Medical Biochemistry II : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 13:50654243-3 Therapeutic Exercise I : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 14:50701328-2 Thai Architecture : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00108343-1 Dairy Product Technology : 3 (2-3-5) 1
 213130-1 Principles of Marketing : 3 (3-0-6) 1
 213200-1 Business Ethics : 3 (2-2-5) 1
 213242-1 Quantitative Analysis and Business Statistics : 3 (2-2-5) 1
 266306-2 Introduction to Research Methodology : 3 (2-3-5) 1
 401311-3 Basic laboratory techniques in Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 402101-1 Fundamental Terminology in Anatomical Pathology : 1 (1-0-2) 1
 402327-2 Laboratory Management in Anatomical Pathology : 1 (1-0-2) 1
 601340-1 Periodontology I : 2 (2-0-4) 1
 652341-3 Cardiac Catheterization : 3 (2-3-5) 1
 905465-1 Contractual Drafting : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00180223-1 Principle and Basic Skills for Pharmaceutical Care : 2 (1-3-3) 1
 180323-1 Integrative Pharmacotherapy III : 3 (2-3-5) 1
 214115-2 Macroeconomics : 3 (3-0-6) 1
 214182-2 Mathematical Economics II : 3 (2-2-5) 1-2
 214325-2 Economics of Taxation : 3 (3-0-6) 1
 214335-2 Economics of Taxation : 3 (3-0-6) 1
 411332-1 Basic Immunobiochemical Techniques : 3 (2-3-5) 1
 552344-1 Thai Traditional Pharmacy IV : 2 (1-2-3) 1
 557361-1 Storage of Hazardous Chemicals : 2 (2-0-4) 1
 815211-1 Marketing for Creating Share Value : 3 (2-2-5) 1
 833212-3 Political Theory : 3 (3-0-6) 1
 833235-1 Good Governance and Ethics in Public Administration : 3 (3-0-6) 1
 833334-3 Thai Local Administration : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 16:30701242-1 Computer in Architectural Presentation : 3 (1-4-4) 1-2
13:00 - 16:50701466-3 Town and Architectural Conservation : 3 (2-2-5) 1
 701468-3 Creative Thinking in Design : 3 (2-2-5) 1
13:30 - 16:30157301-3 Cosmetics and Natural Product Formulation II : 3 (2-3-5) 1
14:00 - 15:00654243-3 Therapeutic Exercise I : 2 (1-2-3) 1
14:00 - 16:00814331-1 Presentation Technique : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00207222-1 Japanese Speaking and Listening 4 : 3 (2-2-5) 2
 219102-4 French II : 3 (2-2-5) 1-2
 219261-4 French Phonetics : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 16:30205475-2 English for Hotel Business : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 17:00205313-3 Public Speaking and Presentation : 3 (2-2-5) 8
 205345-4 Trends and Topics in English Literature : 3 (3-0-6) 1-2
 206376-1 Chinese for Aviation Service : 3 (2-2-5) 1
 207332-3 Japanese Reading and Writing 4 : 3 (2-2-5) 1-3
 208131-1 Thai Language and Culture : 3 (2-2-5) 1-3
 208231-2 Thai Language and Culture : 3 (2-2-5) 1
 218211-3 Myanmar Syntax : 3 (2-2-5) 1
 221102-4 Korean Language II : 3 (2-2-5) 1
 273202-1 Communicative English for Research Presentation in Computer Technology : 1 (0-2-1) 1-3
 835243-1 Psychology of Motivation : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 17:50912112-1 Principles of Marketing for Logistics : 3 (3-0-6) 1-2
15:00 - 18:00252352-1 Combinatorics : 3 (2-2-5) 1
 256441-3 Advanced Physical Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 262250-2 Fluid Mechanics : 3 (3-0-6) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 9-16
17:00 - 20:00303382-1 Signal Processing : 3 (3-0-6) 1
 305323-2 Signal Processing : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  12 มกราคม 2565
08:00 - 11:00123242-1 Geographic Information System and Precision Agriculture : 3 (2-3-5) 1
 252112-3 Calculus : 4 (4-0-8) 1-4,6-6
 252112-4 Calculus : 3 (2-2-5) 1-2
 252212-2 Mathematical Analysis I : 3 (2-2-5) 1-3
 252272-1 Linear Algebra and Applications : 3 (2-2-5) 1-2
 255200-1 Communicative English for Specific Purposes in Statistics : 1 (0-2-1) 1
 255322-1 Categorical Data Analysis : 3 (2-2-5) 1
 256121-4 Organic Chemistry : 5 (4-3-9) 1-1,4-8,10-12,14-16,18-19
 256452-3 Advanced Analytical Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256465-3 Polymer Processing Technology : 3 (3-0-6) 1
 258344-2 Evolution : 3 (3-0-6) 1
 261352-5 Modern Physics : 3 (3-0-6) 1
 261473-4 Astrophysics : 3 (3-0-6) 1
 261496-3 Special Topic in Physics : 3 (3-0-6) 1
 262212-2 Electronic Devices and Circuits : 3 (2-2-5) 1
 262270-2 Materials Science : 3 (3-0-6) 1
 265121-1 Statistics for Data Science : 3 (2-2-5) 1
 266201-2 General Microbiology : 4 (3-3-7) 1-3
 273253-3 Information Systems Management in Organizations : 3 (2-2-5) 1
 273354-1 Digital Marketing : 3 (2-2-5) 1
 301340-2 Manufacturing Processes : 3 (3-0-6) 1-2
 303324-3 High Voltage Engineering : 3 (3-0-6) 1
 309212-1 Thermodynamics of Materials : 3 (3-0-6) 1
 312312-1 Chemical Engineering Processes : 3 (3-0-6) 1
 551432-2 Environmental Health : 3 (2-2-5) 1
 552252-4 Thai Traditional Medicine II : 2 (1-2-3) 1
09:00 - 11:00108383-1 Agro-Industrial Waste Treatment and Utilization : 3 (2-3-5) 1
 122339-1 Ornamental Fish Culture : 3 (2-3-5) 1
 205141-3 Greek and Roman Mythology : 3 (3-0-6) 1-3
 205252-2 English-Thai Translation : 3 (3-0-6) 6-8
 205361-3 English for Business : 3 (3-0-6) 1
 205371-6 English for Business : 3 (3-0-6) 1-2
 206122-1 Chinese Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 1
 206372-2 Teaching Chinese as a Foreign Language : 3 (2-2-5) 1
 208352-3 Writing Official Documents : 3 (2-2-5) 1
 209101-3 Linguistics and Teaching Foreign Languages : 3 (3-0-6) 1
 219102-3 Elementary French II : 3 (2-2-5) 1
 219111-1 French Reading and Writing I : 3 (2-2-5) 1
 221232-3 Korean Conversation IV : 3 (2-2-5) 1-2
 304221-1 Civil Engineering Materials and Testing Laboratory : 2 (1-3-3) 1
 834212-3 Research Methodology in History : 3 (2-2-5) 1
 835254-1 Psychology of Exceptional Child : 3 (3-0-6) 1
 835347-2 Counseling Psychology at Workplace : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00154225-3 Basic Pharmacology : 4 (3-2-7) 1-2
 180213-1 Introduction to Medicinal Chemistry : 2 (2-0-4) 1
 180315-1 Pharmaceutical Analysis III : 1 (1-0-2) 1
 199452-2 Applied Pharmacotherapeutics I : 5 (4-2-9) 1
 207303-1 Introduction to Japanese Translation and Interpretation : 3 (2-2-5) 1-3
 222204-5 Taxation II : 3 (2-2-5) 1-2
 222206-2 Principles of Accounting and Accounting for Tourism Business : 3 (2-2-5) 1
 231341-2 Digital Telecommunication and Network : 3 (2-2-5) 1-2
 266333-2 Actinobacteria Biology : 3 (2-3-5) 1
 401209-1 Human Neuroanatomy : 4 (3-3-7) 1-2
 402326-2 Histochemistry and Immunohistochemical Techniques : 2 (1-3-3) 1-2
 402334-1 Anatomy in Surgical Pathology : 3 (2-3-5) 1
 413209-3 Human Neuroanatomy : 4 (3-3-7) 1
 554271-1 Biostatistics for Environmental Health : 2 (1-3-3) 1
 554321-1 Environmental and Health Impact Assessment : 3 (2-2-5) 1
 652224-1 Pathology and pathophysiology of cardiovascular and respiratory system : 4 (3-2-7) 1
 701235-1 Construction and Building System III : 3 (2-3-5) 1
 808101-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 1
 815213-1 Digital Interactive Content Marketing : 3 (2-2-5) 1
 830216-1 Economic Sociology and Anthropology : 3 (3-0-6) 1
 830342-2 Thai Local Administration : 3 (3-0-6) 1
09:30 - 12:00808101-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 2
10:00 - 11:50701337-2 Construction and Building System V : 3 (2-3-5) 1
10:00 - 12:00213332-2 Product and Branding Strategy : 3 (3-0-6) 1
 213351-1 Comparative International Business Management : 3 (2-2-5) 1
 213375-1 Lean Enterprise : 3 (3-0-6) 1
 402201-2 Medical Genetics : 1 (1-0-2) 1
 405314-2 Systemic Pathology : 2 (2-0-4) 1
 411206-1 Techniques in Biochemistry, Cell and Molecular Biology : 3 (1-6-5) 1
 411305-1 Physiological Biochemistry : 3 (2-3-5) 1
 601100-2 Orofacial Genetics I : 1 (1-0-2) 1
 652352-2 Principle of Cardiopulmonary Bypass II : 3 (2-3-5) 1
 701132-4 Structure System in Architecture : 3 (2-3-5) 1
 814103-1 Creative Thinking for Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 814212-1 Writing for Non-Fiction : 3 (2-2-5) 1-2
11:00 - 12:00808326-1 Financial Derivatives : 3 (3-0-6) 1
 830338-2 Environment and Development : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 14:30107101-2 Safety Agriculture and Local Wisdom : 3 (2-3-5) 1
 107202-2 Principles of Plant Breeding : 3 (2-3-5) 1-2
 118326-3 Dendrology : 3 (2-3-5) 1
 252211-5 Ordinary Differential Equations : 3 (2-2-5) 1-4
 254361-3 Operating Systems : 3 (2-2-5) 1-2
 256101-4 Principle of Chemistry : 4 (3-3-7) 1-3
 256325-3 Phytochemistry : 3 (3-0-6) 1
 261106-1 Physics of Health Science : 2 (2-0-4) 1
 262360-2 Solar Cell and Application : 3 (3-0-6) 1
 262483-2 Semiconductor and Superconductor Physics : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00201362-4 Thai Music Skill (Piphat) 6 : 3 (2-2-5) 2
 205252-2 English-Thai Translation : 3 (3-0-6) 1-5
 205313-3 Public Speaking and Presentation : 3 (2-2-5) 5
 205381-5 English for Tourism : 3 (3-0-6) 1
 206212-4 Chinese IV : 3 (2-2-5) 1-3
 207202-3 Japanese 4 : 3 (2-2-5) 1-2
 208221-3 Contemporary Literature : 3 (2-2-5) 1-2
 218102-2 Myanmar II : 3 (2-2-5) 1
 221102-4 Korean Language II : 3 (2-2-5) 2
 221362-2 Comparative Korean Grammar : 3 (3-0-6) 1
 229101-2 Indonesian I : 3 (2-2-5) 1
 258101-3 Introductory Biology : 3 (3-0-6) 1-4
 776301-1 Local Folklore : 3 (3-0-6) 1-2
12:00 - 15:00219302-2 French VI : 3 (2-2-5) 1
 221101-4 Korean Language I : 3 (2-2-5) 1
 301498-3 Special Problems in Industrial Engineering : 3 (2-3-5) 2
 302321-2 Mechanics of Solids : 3 (3-0-6) 1
 303202-2 Electrical Engineering Laboratory I : 1 (0-3-1) 1-2
 303437-4 Photovoltaic System Technology : 3 (3-0-6) 1
 303463-3 Computer Aided in Power System Analysis : 3 (2-2-5) 1
 305331-4 Theory of Computation : 3 (2-2-5) 1
 307421-3 Water Supply Engineering : 3 (3-0-6) 1
 312207-1 Applied Mathematics for Chemical Engineering : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 14:00108344-1 Beverage Technology : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 14:50701451-2 Cost Estimation and Construction Management : 2 (2-0-4) 1
13:00 - 15:00213305-3 Business Strategies : 3 (3-0-6) 1-2
 224371-1 English for Tour Conducting : 3 (2-2-5) 1
 266371-3 Fermented Food Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 307201-3 Chemistry for Environmental Engineering : 3 (2-3-5) 1-2
 415202-1 Communicative English for Specific Purposes in Medical and Biological Sciences : 1 (0-2-1) 1-2
 601311-1 Occlusion II : 1 (1-0-2) 1
 808306-2 International Financial Markets : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 16:00123243-1 Agricultural Machinery : 3 (2-3-5) 1
 199551-2 Applied Pharmacotherapeutics III : 5 (3-6-9) 1
 214201-4 Data Analysis Tools for Economists : 3 (2-2-5) 1-2
 222200-2 Managerial Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 231351-5 Electronic Business Management : 3 (2-2-5) 1
 301100-1 Basic Tool and Machine Workshops : 1 (0-3-1) 1-1,3-3
 412342-1 Infectious Diseases and Immunity : 3 (2-3-5) 1
 551357-1 Community Health Diagnosis : 3 (2-2-5) 1-3
 557331-1 Principles of Engineering for Occupational Health and Safety : 3 (2-2-5) 1
 652222-1 Biomedical Instrumentation I : 3 (2-2-5) 1
 815112-1 Life and Learning for Customer : 3 (2-2-5) 1
 830101-3 Sociological and Anthropological Theories and Concepts : 3 (3-0-6) 1-2
 833312-3 Political Economy : 3 (3-0-6) 1
 834333-2 History of Lanna : 3 (2-2-5) 1
 835322-2 Cognitive Psychology : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 17:00912114-1 Digital Business Management for Logistics : 3 (2-2-5) 1-2
13:30 - 16:30180222-1 Basic Pharmacokinetics : 2 (1-2-3) 1
14:00 - 15:00258102-1 Laboratory in Biology : 1 (0-3-1) 1-2,4-18,20-21
15:00 - 16:50701481-2 Professional Practice and Ethics : 2 (2-0-4) 1
15:00 - 17:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 1-10,12-17,19-25,27-27
 207281-2 Japanese Skills I : 3 (2-2-5) 1
 208374-1 Wisdom and Thai way of life : 3 (2-2-5) 1-2
 218303-2 Myanmar Language for Medical and Public Health : 3 (2-2-5) 1
 221302-3 Korean Language VI : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00254451-2 Software Engineering : 3 (2-2-5) 1-2
 255111-4 Biostatistics : 3 (2-2-5) 1-4
 255271-1 Deterministic Operations Research : 3 (2-2-5) 1
 256251-3 Analytical Chemistry I : 4 (3-3-7) 1-3
 256251-4 Analytical Chemistry 1 : 4 (3-3-7) 1
 261104-2 General Physics : 3 (3-0-6) 1
 273451-2 Information System Project Management : 3 (2-2-5) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 17-22
 วันที่  13 มกราคม 2565
08:00 - 11:00104215-1 Statistic Methods for Geographical Research : 3 (2-2-5) 1
 107331-1 Pesticides and Their Applications : 3 (2-3-5) 1
 218132-1 Myanmar Conversation II : 3 (2-2-5) 1
 252100-1 History and Development of Mathematics : 1 (1-0-2) 1
 252181-2 Mathematics and Applications : 3 (2-2-5) 1-2
 254351-2 Database Systems : 3 (2-2-5) 1-2
 255324-1 Statistical Forecasting Techniques : 3 (2-2-5) 1
 256103-3 Introductory Chemistry : 4 (3-3-7) 1-1,4-5
 258132-1 Zoology : 3 (2-3-5) 1-5
 258211-2 Cell and Molecular Biology : 3 (3-0-6) 1
 258333-4 Animal Behavior : 3 (2-3-5) 1
 258335-3 General Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 258346-1 Human Genetics : 3 (2-3-5) 1
 261102-2 Physics II : 4 (3-2-7) 1-16,18-21,23-24
 261102-3 Physics 2 : 4 (3-2-7) 1
 301331-2 Industrial Work Study : 3 (3-0-6) 1-2
 302412-1 Basic Biomechanics : 3 (3-0-6) 1
 302457-2 Agricultural Machinery Engineering : 3 (2-3-5) 1
 303241-5 Engineering Electronics : 3 (3-0-6) 1-2
 303492-4 Special Topics in Electrical Engineering II : 3 (2-2-5) 1-1,3-3
 305212-2 Electronics for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 3
 307302-3 Biology for Environmental Engineering : 3 (2-3-5) 1-2
 551318-1 Occupational Health and Safety : 3 (2-2-5) 1
 551425-2 Sociology in Public Health : 3 (2-2-5) 1-3
 552364-4 Thai Traditional Therapeutic Massage IV : 2 (1-2-3) 1
09:00 - 11:00122361-2 Fish Processing : 3 (2-3-5) 1
 206122-1 Chinese Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 2
 206351-2 Introduction to Chinese Literature : 3 (2-2-5) 1-2
 207122-2 Japanese Speaking and Listening 2 : 3 (2-2-5) 1-3
 208355-2 Thai as a Foreign Language : 3 (2-2-5) 1
 224335-1 Food and Beverage Services : 3 (2-2-5) 1
 231360-3 Human Computer Interaction : 3 (2-2-5) 1
 254274-3 Python Programming : 3 (2-2-5) 1
 255114-1 History and Development of Statistics : 1 (1-0-2) 1
 256233-1 Laboratory of Inorganic Chemistry : 1 (0-3-2) 1-3
 258326-1 Plant Hormones : 3 (2-3-5) 1
 273363-1 Information Assurance and Security : 3 (2-2-5) 1-2
 307322-1 Biological Unit Processes : 3 (3-0-6) 1
 559114-1 Humanistic Care for the Elderly : 3 (2-2-5) 1
 776371-2 Follklore and Beauty : 3 (3-0-6) 1-2
 833222-3 International Institutions and Organizations : 3 (3-0-6) 1
 835252-1 Abnormal Psychology : 3 (3-0-6) 1
 835344-2 Performance Management : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00154307-2 Pharmacology for Dentistry II : 2 (2-0-4) 1
 157411-3 Cosmetics and Natural Product Development : 3 (2-3-5) 1
 180316-1 Sterile Dosage Form : 3 (2-3-5) 1-2
 199443-2 Basic Pharmacoepidemiology : 2 (2-0-4) 1
 205122-2 English Reading and Writing : 3 (2-2-5) 1-6
 205353-1 Thai-English Translation : 3 (3-0-6) 1-8
 207322-2 Japanese Speaking and Listening 6 : 3 (2-2-5) 1-3
 214201-3 History of Economic Thought : 3 (3-0-6) 1
 214213-3 History of Economic Thought : 3 (3-0-6) 1
 214347-2 Principles of Corporate Financial Analysis : 3 (2-2-5) 1
 222103-2 Financial Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 222202-3 Intermediate Accounting II : 3 (2-2-5) 1-2
 224121-2 Tourism Resources : 3 (2-2-5) 1
 231120-3 Business Information System : 3 (2-2-5) 1-2
 261003-1 Communicative English for Research Presentation in Physics : 1 (0-2-1) 1
 402221-2 Surgical Pathology and Histopathological Techniques : 3 (2-3-5) 1
 402325-3 Principle of Pathological Laboratory Quality Assurance : 1 (1-0-2) 1
 413203-2 Human Physiology : 4 (3-3-7) 1-3
 554213-2 Arthropod Vector and Rodent Control : 2 (1-2-3) 1
 554314-4 Principle of Air Pollution Control : 3 (2-2-5) 1
 652332-4 Non-invasive Cardiovascular Examination II : 3 (2-3-5) 1
 815111-1 Creative Marketing : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00401207-1 Human Embryology : 1 (1-0-2) 1
 411101-1 Fundamental Biochemistry : 2 (2-0-4) 1
 808302-1 Law and Professional Ethics for Finance : 3 (3-0-6) 1
11:00 - 12:00224444-1 Meeting and Convention Management : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30118391-1 Seminar : 1 (0-2-1) 1
 121211-1 Swine Production : 3 (2-3-5) 1
 252325-2 Coding Theory : 3 (2-2-5) 1
 254486-1 Data Science : 3 (2-2-5) 1
 256343-4 Physical Chemistry and Applications : 4 (3-3-7) 1-5
 256352-2 Instrumental Methods of Chemical Analysis : 3 (3-0-6) 1
 256453-3 Application of Analytical Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256471-3 Environmental Chemistry and Safety : 3 (2-2-5) 1
 258252-1 Principles of Ecology : 3 (3-0-6) 1
 258343-2 Laboratory in Genetics : 1 (0-3-1) 1-4
 261231-3 Waves and Vibrations : 3 (3-0-6) 1-2
 262205-1 Wave and Vibration for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 273111-1 Fundamentals of Information Technology : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00205111-5 Basic Reading : 3 (3-0-6) 1-3
 205121-5 Non-Fiction Reading : 3 (3-0-6) 1
 207282-2 Japanese Skills II : 3 (2-2-5) 1
 208111-3 Public Speaking : 3 (2-2-5) 1
 209112-2 Sound and Sound System : 3 (2-2-5) 1
 219262-2 French Civilization II : 2 (1-2-3) 1
 221282-1 Beginning Korean Language II : 3 (2-2-5) 1
 224121-2 Tourism Resources : 3 (2-2-5) 2
 229102-2 Indonesian II : 3 (2-2-5) 1
 778202-2 Vietnamese II : 3 (2-2-5) 1-2
 784102-2 Eastern Philosophy : 3 (3-0-6) 1
 785102-1 Elementary Spanish II : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 15:00207121-1 Japanese Speaking and Listening 1 : 3 (2-2-5) 1
 219102-4 French II : 3 (2-2-5) 3
 301202-2 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 2
 302402-1 Economics for Engineers : 3 (3-0-6) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 4
 307451-1 Alternative Energy and Environment : 3 (3-0-6) 1
 309200-1 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1-2
 312444-2 Introduction to Catalyst Reaction Engineering : 3 (3-0-6) 1
 412211-3 Microbiology and Parasitology : 4 (3-3-7) 1-2
12:00 - 17:00401218-3 Basic Anatomy : 3 (2-3-5) 1-2
13:00 - 14:00224467-2 Passenger Ground Service : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00108353-3 Food Packaging : 3 (2-3-5) 1
 213335-1 Professional Selling and Sales Management : 3 (2-2-5) 1
 213342-3 Management Information System : 3 (2-2-5) 1
 213373-3 Inventory management : 3 (3-0-6) 1
 224345-2 Exhibition Management : 3 (2-2-5) 1
 224355-2 Health Tourism : 3 (2-2-5) 1
 266302-2 Virology : 3 (2-3-5) 1
 304322-3 Concrete Technology : 2 (1-3-3) 1
 551356-1 Holistic Health Promotion : 3 (2-2-5) 1-3
 707317-2 Thai Art Contemporary : 2 (1-2-3) 1
 808204-1 Finance Theory : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00107335-1 Selected Topics in Agricultural Science : 3 (2-3-5) 3-3,6-6
 157201-3 Introduction to Cosmetics and Natural Products Formulation : 2 (2-0-4) 1
 199332-2 Pharmacology II : 3 (3-0-6) 1
 214338-1 Introduction to Data Science for Economists : 3 (2-2-5) 1
 222305-4 Auditing : 3 (3-0-6) 1-2
 402324-3 Molecular Techniques in Pathology : 2 (1-3-3) 1
 402326-1 Special Techniques in Pathology : 2 (1-3-3) 1
 552242-2 Thai Traditional Pharmacy II : 2 (1-2-3) 1
 557341-2 Occupational Health, Safety and Environment laws : 2 (1-2-3) 1
 559112-1 Public Health Psychology : 3 (2-2-5) 1
 601353-1 Operative Dentistry Laboratory I : 1 (0-3-1) 1
 815221-1 Innovation and Operation Management : 3 (2-2-5) 1
 835355-2 Group Psychotherapy : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00221321-4 Korean Translation : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 17:00205111-3 Reading Practice : 3 (3-0-6) 1-2
 205313-3 Public Speaking and Presentation : 3 (2-2-5) 4
 205436-3 Professional English : 3 (2-2-5) 1-3
 206122-1 Chinese Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 3
 208202-4 Development of Thai Language : 3 (2-2-5) 1-2
 208364-2 Local Literary Works : 3 (2-2-5) 1
 218365-2 Mass Media in Myanmar Society : 3 (2-2-5) 1
 219341-3 Introduction to French Literature : 3 (3-0-6) 1
 652226-1 Acid-base physiology, hemostasis and blood transfusion : 2 (2-0-4) 1
 776311-1 World Mythology : 3 (3-0-6) 1-2
15:00 - 17:50912222-1 Warehouse Design and Management : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00252111-4 Fundamental Calculus : 4 (4-0-8) 1
 252111-5 Fundamental Calculus : 3 (2-2-5) 1
 256433-2 Inorganic Material Chemistry : 3 (2-2-5) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 24
 830361-2 Meditation for Life Development : 3 (2-2-5) 1-3
 วันที่  14 มกราคม 2565
08:00 - 10:00205382-4 English for Hotel Business : 3 (3-0-6) 1-2
08:00 - 11:00107343-1 Weed biology : 3 (2-3-5) 1
 123244-1 Digital Economy : 3 (2-2-5) 1
 252251-1 Discrete Mathematics : 3 (2-2-5) 1-3
 252316-1 Introduction to Functional Analysis : 3 (2-2-5) 1
 252402-1 Introduction to Theory of Equations for Teacher : 3 (2-2-5) 1
 254275-2 Object Oriented Programming : 3 (2-2-5) 1-4
 254482-3 Artificial Intelligence : 3 (2-2-5) 1-2
 255112-1 Principles of Statistics : 3 (2-2-5) 1
 255232-1 Statistical Theory II : 3 (2-2-5) 1
 256341-4 Physical Chemistry I : 4 (3-3-7) 1-6
 256447-3 Polymer Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 258253-1 Laboratory in Ecology : 1 (0-3-1) 1
 258342-3 Principle of Genetics : 3 (3-0-6) 1
 258423-3 Orchid Biology : 3 (2-3-5) 1
 261302-1 Methods of Physics II : 3 (3-0-6) 1
 265141-1 Introduction to Data Science : 3 (2-2-5) 1
 273382-3 Multimedia and Web Technology : 3 (2-2-5) 1
 301304-2 Engineering Economics : 3 (3-0-6) 2
 301342-1 Safety Engineering : 3 (3-0-6) 1-2
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 1-1,3-3
 304231-3 Surveying : 3 (2-3-5) 1-2
 411222-3 Basic Biochemistry : 3 (2-2-5) 1-3
 551361-1 Primary Care Service Provision : 3 (2-2-5) 1-3
 552231-2 Symptomatology and Diagnosis for Applied Thai Traditional Medicine : 2 (1-2-3) 1
 557352-2 Industrial Hygiene Sampling and Analysis : 3 (2-3-5) 1
 781101-1 ASEAN Cultural Studies : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 10:30402332-1 Surgical Pathology 2 : 4 (3-2-7) 1
 601303-1 Craniofacial Development and Growth : 1 (1-0-2) 1
09:00 - 11:00108102-1 Raw material management and supply chain : 2 (2-0-4) 1
 108372-2 Quality Control for Food Industry : 2 (1-3-3) 1-3
 206241-3 Chinese Writing I : 3 (2-2-5) 1-3
 207102-3 Japanese II : 3 (2-2-5) 1
 208241-5 Thai Dialect : 3 (2-2-5) 1
 208243-1 Thai Dialect : 3 (2-2-5) 1
 213203-1 Systematic and Creative Thinking in Business : 3 (2-2-5) 1-2
 221211-1 Korean Reading and Writing I : 3 (2-2-5) 1-2
 224231-2 Art of Communications and Services : 3 (2-2-5) 1
 559131-1 Physical and Psychosocial Development of Old Age : 2 (1-2-3) 1
 778201-2 Vietnamese I : 3 (2-2-5) 1
 834161-1 History of Pre-modern Europe : 3 (2-2-5) 1
 835253-1 Neuropsychological and Intellectual Assessment : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:50701215-1 World Architectural Design Concept, Philosophy and Theory : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 12:00157332-3 Natural Products for Health and Beauty II : 3 (2-3-5) 1
 180215-1 Non-sterile Compounding I : 4 (3-3-7) 1-2
 180314-1 Medicinal Chemistry II : 2 (2-0-4) 1
 199322-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III : 4 (3-3-7) 1
 207232-3 Japanese Reading and Writing 2 : 3 (2-2-5) 1-3
 214212-2 Macroeconomics II : 3 (3-0-6) 1
 214212-3 Macroeconomics 2 : 3 (2-2-5) 1-2
 219132-1 French Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 1
 221151-2 Korean Society and Culture : 3 (2-2-5) 1-2
 222205-2 Cost Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 224261-1 Logistics for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 231302-4 Computing Laws and Ethics : 3 (2-2-5) 1
 266381-2 Basic Scientific Instrumentation and Laboratory Administration and Management : 4 (3-3-7) 1
 551325-1 Public Health Administration : 3 (2-2-5) 1
 552334-2 General Surgery for Applied Thai Traditional Medicine : 2 (1-2-3) 1
 701468-2 Creative Thinking in Designs : 3 (3-0-6) 1
 815102-1 The Systematic Process of Innovation and Marketing Research : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00199446-2 Pharmacy administration and Pharmacist role : 3 (2-2-5) 1
 808323-1 Investment Banking : 3 (3-0-6) 1
10:00 - 13:00207221-1 Japanese Speaking and Listening III : 3 (2-2-5) 1
10:30 - 12:00402332-1 Surgical Pathology 2 : 4 (3-2-7) 1
11:00 - 12:00601201-3 Orofacial Genetics II : 1 (1-0-2) 1
11:30 - 14:30123142-1 Precision Agriculture and Smart Farming System : 3 (2-3-5) 1
 252141-1 Principles of Mathematics : 3 (2-2-5) 1-3
 255281-1 Statistical Package Program : 3 (2-2-5) 1
 258433-4 Insect Biology : 3 (2-3-5) 1
 262273-3 X-rays Crystallography : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 13:00224262-1 Introduction to Airline Business : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00201391-2 Undergraduate Thesis 1 : 3 (0-9-4) 5
 205325-2 Persuasive and Argumentative Writing : 3 (2-2-5) 1
 206322-2 Basic Chinese Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 1
 208251-2 Critical Reading : 3 (2-2-5) 1
 209116-1 Linguistics and Communication : 3 (2-2-5) 1
 219202-3 French IV : 3 (1-4-4) 1
 219202-4 French IV : 3 (2-2-5) 1
 221382-1 Intermediate Korean Language II : 3 (2-2-5) 1
 229302-1 Language, Society and Culture of Indonesia : 3 (2-2-5) 1
 784106-2 Ethics : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00301447-2 Maintenance Engineering : 3 (3-0-6) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 2
 303372-1 Antenna Engineering : 3 (3-0-6) 1
 304211-2 Mechanics of Materials I : 3 (3-0-6) 1
 312204-2 Chemical Engineering Thermodynamics II : 3 (3-0-6) 1
 411221-4 Biochemistry : 4 (3-2-7) 1-4
 413100-1 Human Medical Physiology I : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 15:00224233-1 Housekeeping Management and Operations : 3 (2-2-5) 1
 302477-1 Renewable Energy Resources : 3 (2-2-5) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 5-5,8-8
 402333-2 Fundamental Embryology : 2 (2-0-4) 1
 415401-3 Pharmacology and Toxicology : 4 (3-3-7) 1
 601361-2 Oral Medicine, Oral Radiology, and Oral Pathology Integration II : 3 (2-3-5) 1
 652223-1 Patient Assessment : 2 (1-2-3) 1
 808322-2 Portfolio Management : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 16:00219132-1 French Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 2
 222334-1 Accounting for Agricultural Business : 3 (3-0-6) 1
 222412-2 Profit Planning and Control : 3 (3-0-6) 1
 222422-2 Tax Planning : 3 (3-0-6) 1
 224354-2 Art History for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 224363-1 System and Ticketing Reservation : 3 (2-2-5) 1
 301435-2 Engineering Management : 3 (3-0-6) 1
 411334-1 Biochemistry of Stem Cell : 3 (2-3-5) 1
 701225-1 Vernacular Architecture : 3 (2-2-5) 1
 815251-1 Entrepreneurial Financial : 1 (0-2-1) 1
 833233-1 Public Finance Administration : 3 (3-0-6) 1
13:30 - 16:30180215-1 Non-sterile Compounding I : 4 (3-3-7) 1-2
14:00 - 17:00207222-1 Japanese Speaking and Listening 4 : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 1-10,12-17,19-23,25-41
 205383-1 English for Airline Business : 3 (3-0-6) 1
 208263-1 Literary Tales : 3 (2-2-5) 3
 273488-1 Digital Image Processing : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00255122-1 Nonparametric Statistics : 3 (2-2-5) 1
 273387-1 Mobile Application Development : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  15 มกราคม 2565
08:00 - 11:00830333-3 Population and Reproductive Health : 3 (3-0-6) 1-3
09:00 - 12:00108442-1 Confectionery and Chocolate Products Technology : 3 (2-3-5) 1
 157221-3 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products I : 3 (2-3-5) 1
 180214-1 Pharmaceutical Analysis I : 2 (1-3-3) 1-2
 180333-1 Medical Literature Evaluation : 2 (1-2-3) 1
 231201-3 Business Research Methods : 3 (2-2-5) 2
 552354-5 Thai Traditional Medicine IV : 2 (1-2-3) 1
 554313-2 Wastewater Treatment Technology and Management : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00199445-2 Quality Management in Health Care Organization : 2 (2-0-4) 1
11:30 - 14:30118201-3 Earth Science : 3 (3-0-6) 1-2
13:00 - 16:00231221-3 Information Systems Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1-2
 554312-2 Solid and Hazardous Waste Management : 3 (2-2-5) 2
13:30 - 16:30157221-3 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products I : 3 (2-3-5) 1
 180323-1 Integrative Pharmacotherapy III : 3 (2-3-5) 1
17:00 - 20:00830393-2 Health Sociology : 3 (3-0-6) 1-2
 วันที่  16 มกราคม 2565
09:00 - 12:00157418-1 Production Management : 3 (3-0-6) 1
 199432-1 Toxicants in Everyday Living : 3 (3-0-6) 1
 214322-2 Health Economics : 3 (3-0-6) 1
 214364-2 Resources and Environmental Economics : 3 (3-0-6) 1
 231170-1 Software Programming Fundamentals : 3 (2-2-5) 1-2
13:00 - 16:00214115-1 Introduction to Macroeconomics : 3 (3-0-6) 1
 214346-2 Principles of Financial Economics : 3 (2-2-5) 1
 231272-1 Web Design for Business : 3 (2-2-5) 1-2
 830221-2 Statistics and Computer for Social Sciences Research 1 : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  15 มีนาคม 2565
09:00 - 12:00231201-3 Business Research Methods : 3 (2-2-5) 1
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?