ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  9 สิงหาคม 2563
09:00 - 12:00157202-2 Applied Physical Chemistry for Cosmetic Sciences : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  15 สิงหาคม 2563
09:00 - 12:00303211-3 Electrical Circuit Analysis I : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 16:00303323-3 Power Electronics : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  17 สิงหาคม 2563
08:00 - 10:00122231-2 Breeding and Nursing of Aquatic Animals : 3 (2-3-5) 1
08:00 - 11:00107325-1 Field Crop Production : 3 (2-3-5) 1-2
 121233-1 Reproduction and Artificial Insemination in Domestic Animals : 3 (2-3-5) 1
 205212-3 Conversation and Discussion : 3 (2-2-5) 6
 205354-1 Trends and Topics in English Literature : 3 (3-0-6) 3-4
 213260-1 Human Capital Management : 3 (3-0-6) 1-2
 214110-3 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 1
 214114-1 Introduction to Microeconomics : 3 (3-0-6) 2
 214221-3 Economics of Agriculture : 3 (3-0-6) 1
 222423-2 Forensic Accounting : 3 (3-0-6) 1
 252111-3 Introductory Mathematics : 4 (4-0-8) 1
 252111-4 Fundamental Calculus : 4 (4-0-8) 1-15
 255326-1 Insurance Statistics : 3 (2-2-5) 1
 256252-4 Analytical Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-3
 256252-5 Analytical Chemistry 2 : 4 (3-3-7) 1
 256466-2 Introduction to Material Science : 3 (2-2-5) 1
 256471-3 Environmental Chemistry and Safety : 3 (2-2-5) 1
 258100-1 History and Development of Biology : 1 (1-0-2) 1-3
 258212-3 Cell Biology : 4 (4-0-8) 1
 261105-2 Medical Physics : 2 (2-0-4) 1
 262364-1 Solar Thermal Energy : 3 (3-0-6) 1
 262401-1 Introduction to Numerical Methods in Applied Physics : 3 (2-2-5) 1
 301340-2 Manufacturing Processes : 3 (3-0-6) 1
 303352-3 Control Systems : 3 (3-0-6) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 6
 307341-1 Building Sanitation : 3 (3-0-6) 1
 808101-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 1
 808110-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 1
 834121-1 Pre-modern Thai History : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:30219381-1 Introduction to French Translation : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00199311-2 Introduction to Pharmacognosy : 2 (1-3-3) 1-2
 205212-3 Conversation and Discussion : 3 (2-2-5) 1
 205354-1 Trends and Topics in English Literature : 3 (3-0-6) 1-2
 207301-3 Japanese 5 : 3 (2-2-5) 1-2
 208263-1 Literary Tales : 3 (2-2-5) 1
 219431-2 Reading of Non Literary French Texts : 3 (2-2-5) 1
 273201-1 Communicative English for Academic Analysis in Computer Technology : 1 (0-2-1) 1-3
 412212-1 Basic Microbiology and Parasitology : 3 (2-3-5) 1-3
 707314-2 History of Eastern Art : 2 (1-2-3) 1
 778201-2 Vietnamese I : 3 (2-2-5) 1-3
 830102-2 Basic Concepts of Ecological Systems : 3 (3-0-6) 1
 834242-1 History of Modern Southeast Asia : 3 (2-2-5) 1
 835311-2 Experimental Psychology : 3 (2-2-5) 1
 905465-1 Contractual Drafting : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00104224-1 Geographic Data-Based Management System : 3 (2-2-5) 1
 108323-1 Food Additive : 3 (3-0-6) 1
 157304-2 Good Manufacturing Practice and Process Validation : 2 (2-0-4) 1
 180211-1 Pharmacognosy II : 2 (2-0-4) 1
 199401-2 Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy II : 3 (3-0-6) 1
 214111-2 Microeconomics I : 3 (3-0-6) 1
 214111-3 Microeconomics I : 3 (2-2-5) 1-2
 224318-1 Information Technology and Innovation for Tourism and Hospitality Management : 3 (2-2-5) 1
 266311-4 Microbial Genetics : 3 (2-3-5) 1
 412347-1 Principles of food safety : 3 (2-3-5) 1
 554411-2 Environmental Toxicology : 3 (2-2-5) 1
 701418-1 Architectural Design for Sustainability III : 4 (1-6-5) 1
 830100-2 Basic Concepts on Society and Culture : 3 (3-0-6) 2
 830362-2 Social Impact Assesment : 3 (3-0-6) 1
 833100-2 Writing and Inquiry in Political Science : 3 (2-2-5) 2
10:00 - 12:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 13
 266497-3 Seminar : 1 (0-2-1) 1
10:01 - 12:00396352-1 Introduction to Biomechanics in Exercise : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 13:30262323-2 Computer Programming for Applied Physics I : 3 (2-3-5) 1
11:30 - 14:30108311-2 Food Processing I : 3 (3-0-6) 1
 118201-3 Earth Science : 3 (3-0-6) 1-2
 252323-4 Theory of Numbers II : 3 (2-2-5) 1
 254363-3 Computer Network and Data Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 255374-1 Statistical Techniques in Data Mining : 3 (2-2-5) 1
 256342-6 Physical Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-4
 261212-2 Quantum Mechanics I : 3 (3-0-6) 1
 261212-3 Quantum Mechanics 1 : 3 (3-0-6) 1
 261231-3 Waves and Vibrations : 3 (3-0-6) 1
 262374-2 Electroceramics and Dielectric Ceramics : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:00201253-2 Music and Thai Performing Arts : 3 (2-2-5) 1
 201341-2 Thai Music Skill (String) V : 3 (2-2-5) 1
 205111-6 English Listening and Speaking : 3 (2-2-5) 1-7,9-9
 205212-3 Conversation and Discussion : 3 (2-2-5) 2
 206213-1 Chinese Grammar I : 3 (2-2-5) 1-3
 206302-3 Chinese History : 3 (2-2-5) 1-3
 207111-2 Japanese Society and Culture : 3 (2-2-5) 1-2
 207454-2 Introduction to Japanese Studies : 3 (2-2-5) 1
 208251-2 Critical Reading : 3 (2-2-5) 1
 208252-1 Critical Reading : 3 (2-2-5) 1
 208343-5 Khmer Language in Thai Language : 3 (2-2-5) 1
 213352-1 Import and Export Management : 3 (3-0-6) 1
 219201-4 French III : 3 (2-2-5) 1
 221361-2 Korean Linguistic : 3 (3-0-6) 1
 234332-3 Music Analysis : 3 (3-0-6) 1
 835441-2 Psychology in Organizational Development : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:30261106-1 Physics of Health Science : 2 (2-0-4) 1
12:00 - 15:00205212-3 Conversation and Discussion : 3 (2-2-5) 7
 214110-3 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 3
 234233-1 Harmony I : 3 (2-2-5) 1
 234233-2 Harmony 1 : 3 (2-2-5) 1
 252182-2 Calculus I : 3 (3-0-6) 1-8
 258101-2 Introductory Biology : 4 (3-3-7) 1-8
 258101-3 Introductory Biology : 3 (3-0-6) 1-3
 301201-1 Thermofluids : 3 (3-0-6) 1
 302351-2 Mechanical Drawing : 2 (1-3-3) 1-2
 302457-2 Agricultural Machinery Engineering : 3 (2-3-5) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 1
 303463-3 Computer Aided in Power System Analysis : 3 (2-2-5) 1
 303473-3 Microwave Engineering : 3 (3-0-6) 1
 304433-1 Transportation Engineering : 3 (3-0-6) 1
 305388-1 Operating Systems : 3 (2-2-5) 1
 309314-1 Polymeric Materials : 3 (2-2-5) 1
 312307-1 Unit Operation II : 3 (3-0-6) 1
 411221-3 Biochemistry : 4 (3-3-7) 1-4
 551362-1 Medicine Utilization in Public Health : 3 (2-2-5) 1-2
13:00 - 14:50701418-1 Architectural Design for Sustainability III : 4 (1-6-5) 1
13:00 - 15:00366410-1 Quality Assurance : 3 (2-2-5) 3
 401202-2 Anatomy I : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 16:00122242-1 Ichthyology : 3 (2-3-5) 1
 156442-2 Tobacco and Health : 3 (3-0-6) 1
 157414-2 Cosmetic Packaging and Labeling : 2 (2-0-4) 1
 199433-1 Principles of Toxicology : 3 (3-0-6) 1
 202341-2 Choreography I : 3 (2-2-5) 1
 214114-1 Introduction to Microeconomics : 3 (3-0-6) 1-1,3-5
 214211-2 Microeconomics II : 3 (3-0-6) 1
 214211-3 Microeconomics 2 : 3 (2-2-5) 1-2
 214241-2 Money and Banking : 3 (3-0-6) 1
 214341-2 Economics of Money Banking and Financial Market : 3 (3-0-6) 1
 222201-3 Intermediate Accounting I : 3 (2-2-5) 1-2
 222411-2 Strategic Cost Management : 3 (3-0-6) 1
 224232-2 Principles of Hotel Management : 3 (2-2-5) 1
 401205-2 Human Gross Anatomy I : 3 (2-3-5) 1
 402331-1 Surgical Pathology 1 : 3 (2-3-5) 1
 412311-2 Medical Microbiology I : 3 (2-3-5) 1
 554412-1 Principle of Environmental Health Administration : 2 (2-0-4) 1
 557311-1 Ergonomics and Environmental and Working Physiology : 3 (2-2-5) 1
 830100-2 Basic Concepts on Society and Culture : 3 (3-0-6) 1
 833320-1 International Political Economy : 3 (3-0-6) 1
 833331-3 Comparative Public Administration : 3 (3-0-6) 1
 835354-2 Psychotherapy : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00107301-1 Introduction to Entomology : 3 (2-3-5) 1
 108341-1 Meat and Poultry Product Technology : 3 (2-3-5) 1
 121312-1 Principle of Animal Breeding : 3 (2-3-5) 1
 207201-3 Japanese 3 : 3 (2-2-5) 1-3
 218361-3 Myanmar History and Politics : 3 (2-2-5) 1
 219131-1 French Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 2
 219352-4 France Today : 3 (3-0-6) 1
 219361-2 France Today : 2 (1-2-3) 1
 814102-2 Speech Communication : 3 (2-2-5) 1-3
 815132-1 Innovative Human Resource Management : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00201241-3 Thai Music Skills (String) III : 3 (2-2-5) 1
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 1-12
 205212-3 Conversation and Discussion : 3 (2-2-5) 3
 208113-1 The Art of Creative Writing : 3 (2-2-5) 1-2
 213361-3 Training and Human Capital Development : 3 (2-2-5) 1
 213372-3 Logistics and Supply Chain Management : 3 (3-0-6) 1
 218241-4 Myanmar Reading II : 3 (2-2-5) 2
 221301-5 Korean Language V : 3 (2-2-5) 1
 776301-1 Local Folklore : 3 (3-0-6) 1-2
 808402-1 Corporate Governance : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00104331-3 Photogrammetry : 3 (2-2-5) 1
 104331-4 Photogrammetry I : 3 (2-2-5) 1
 104332-3 Photogrammetry II : 3 (2-2-5) 1
 107329-1 Economic Ornamental Plant Production : 3 (2-3-5) 1
 256106-2 General and Organic Chemistry : 4 (3-3-7) 1-3,5-18
15:01 - 17:00366410-1 Quality Assurance : 3 (2-2-5) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 1-7
 วันที่  18 สิงหาคม 2563
08:00 - 10:00366305-1 Learning Measurement and Assessment : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:00107300-1 Introduction to Plant Pathology : 3 (2-3-5) 1-2
 108312-1 Laboratory of Food Process and Engineering : 1 (0-3-1) 1-2
 108342-1 Fishery Product Technology : 3 (2-3-5) 1
 205131-4 Basic Listening and Speaking : 3 (2-2-5) 3
 206221-5 Chinese Listening and Speaking III : 3 (2-2-5) 1-3
 213270-1 Operations Management : 3 (2-2-5) 1-2
 213408-4 Intelligence Office Management and Business Communication in Organization : 3 (2-2-5) 1
 214114-2 Microeconomics : 3 (3-0-6) 1
 214181-1 Mathematical Economics 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 214334-2 Economics of Industrial Organization : 3 (3-0-6) 1
 222333-1 Accounting for Specific Enterprises : 3 (3-0-6) 1
 252284-3 Calculus III : 3 (3-0-6) 1-5
 252315-2 Introduction to Numerical Analysis : 3 (2-2-5) 1-2
 254251-4 Data Structure : 3 (2-2-5) 1-3
 256101-4 Principle of Chemistry : 4 (3-3-7) 1-23
 256322-4 Spectroscopy : 3 (3-0-6) 1
 256322-5 Spectroscopic Identification of Organic Compounds : 3 (3-0-6) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-16
 261361-5 Solid State Physics : 3 (3-0-6) 1
 262325-1 Introduction to Computer Vision : 3 (2-2-5) 1
 266381-2 Basic Scientific Instrumentation and Laboratory Administration and Management : 4 (3-3-7) 1
 273261-1 Platform Technology : 3 (2-2-5) 1
 273373-1 Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems : 3 (2-2-5) 1
 303427-5 Renewable Energy : 3 (3-0-6) 1
 307412-1 Design of Air Pollution Control System : 3 (3-0-6) 1
 309452-3 Ceramics Processing : 3 (2-2-5) 1
 312440-2 Introduction to Polymer Technology : 3 (3-0-6) 1
 551337-1 Health Economics : 2 (1-2-3) 1
08:00 - 12:30785321-1 Spanish Conversation : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00157331-3 Natural Products for Health and Beauty I : 2 (2-0-4) 1
 201232-5 Thai Classical Singing : 3 (2-2-5) 1
 201311-4 Form and Analysis of Thai Music : 3 (3-0-6) 1
 201461-2 Thai Music Skill (Piphat) VII : 3 (2-2-5) 1
 205111-6 English Listening and Speaking : 3 (2-2-5) 8
 205131-4 Basic Listening and Speaking : 3 (2-2-5) 1-2
 206315-1 Basic Chinese III : 3 (2-2-5) 1
 207101-4 Japanese 1 : 3 (2-2-5) 1
 208121-2 Masterpieces of Thai Literary Works : 3 (2-2-5) 1
 209113-1 Word and Grammatical System : 3 (2-2-5) 1
 218131-2 Myanmar Conversation I : 3 (2-2-5) 3
 219201-4 French III : 3 (2-2-5) 2
 229201-1 Indonesian Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1
 255300-1 Communicative English for Academic Analysis in Statistics : 1 (0-2-1) 1
 266201-2 General Microbiology : 4 (3-3-7) 1-2
 551355-2 Public Health Nutrition : 2 (1-2-3) 1-3
 778311-2 Vietnamese Conversation : 3 (2-2-5) 1
 784103-2 Western Philosophy : 3 (3-0-6) 1
 833311-3 Criminal Law for Political Scientists : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 12:00118202-3 Water Sciences : 3 (2-2-5) 1
 121315-1 Aquaculture Technology : 3 (2-3-5) 1
 180212-1 Introduction to Pharmaceutical Technology : 2 (2-0-4) 1
 199301-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-3
 199453-2 Applied Pharmacotherapeutics II : 5 (3-6-9) 1
 207221-1 Japanese Speaking and Listening III : 3 (2-2-5) 3
 222200-2 Managerial Accounting : 3 (2-2-5) 1-3
 234324-3 Improvisation : 3 (2-2-5) 1
 551328-1 Environmental Health and Occupational Health Research : 2 (1-2-3) 1
 551435-3 Development of Innovation for Public Health Solution : 2 (1-2-3) 1
 557432-1 Industrial Air Pollution Control and Industrial Ventilation : 3 (2-2-5) 1
 701123-2 Architectural Drawing : 3 (1-4-4) 1
 814310-2 Non - Fiction Production : 3 (2-2-5) 1-2
 815130-1 Contemporary Management and Digital Disruption : 3 (3-0-6) 1
 830103-2 Theoretical Approaches to Social Development : 3 (3-0-6) 1
 833321-3 Thai Foreign Relations : 3 (3-0-6) 1
 834224-1 Art History and Archaeology : 3 (2-2-5) 1
 834332-1 Local History : 3 (2-2-5) 1
 835122-1 Developmental Psychology : 3 (3-0-6) 1
 901101-2 Psychology for Service Industry : 3 (2-2-5) 901
 901242-2 Tourist Behaviors : 3 (2-2-5) 902
 901242-3 Tourist Behavior and Service Psychology in Tourism Industry : 3 (2-2-5) 901
10:01 - 12:00366305-1 Learning Measurement and Assessment : 3 (2-2-5) 2
11:30 - 13:30205232-3 English Conversation : 3 (2-2-5) 1
 205232-4 Introduction to English Linguistics : 3 (3-0-6) 1-3,6-7
11:30 - 14:30104336-1 Map Standardization : 3 (2-2-5) 1
 252211-5 Ordinary Differential Equations : 3 (2-2-5) 1
 252371-2 Partial Differential Equations : 3 (2-2-5) 1
 254341-3 Numerical Methods : 3 (2-2-5) 1
 255111-4 Biostatistics : 3 (2-2-5) 1-6
 256105-2 Chemistry for Health Science : 4 (3-3-7) 1-2
 256343-4 Physical Chemistry and Applications : 4 (3-3-7) 1-4
 258261-3 General Genetics : 2 (2-0-4) 1
 261201-3 Scientific Methods in Physics : 1 (1-0-2) 1-2
 261351-4 Nuclear Physics 1 : 3 (2-2-5) 1
 261496-3 Special Topic in Physics : 3 (3-0-6) 1
 262001-1 Communicative English for Specific Purposes in Applied Physics : 1 (0-2-1) 1
 262252-2 Energy Technology : 3 (3-0-6) 1
 262425-2 Introduction to Machine Learning for applied physics : 3 (2-2-5) 1
 273111-1 Fundamentals of Information Technology : 3 (2-2-5) 1
 273382-3 Multimedia and Web Technology : 3 (2-2-5) 1
 273488-1 Digital Image Processing : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00201111-4 Development of Thai Music Notation : 3 (3-0-6) 1
 207101-4 Japanese 1 : 3 (2-2-5) 2
 208113-1 The Art of Creative Writing : 3 (2-2-5) 4
 208231-3 Literature and Society : 3 (2-2-5) 1-2
 213202-2 Business Law : 3 (3-0-6) 1-2
 219452-3 French Drama : 2 (1-2-3) 1
 808303-1 Principles of Investment : 3 (2-2-5) 1-2
 814100-1 Concept and Theory of communication : 3 (2-2-5) 1
 814201-1 Ethics and Legal for Communication : 3 (2-2-5) 1-3
12:00 - 15:00205131-4 Basic Listening and Speaking : 3 (2-2-5) 4
 222203-2 Taxation I : 3 (2-2-5) 1-2
 302111-2 Engineering Mechanics I : 3 (3-0-6) 1-2
 302313-2 Mechanics of Machinery : 3 (3-0-6) 1
 302402-1 Economics for Engineers : 3 (3-0-6) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 2
 303388-3 Digital Communications : 3 (3-0-6) 1
 303429-4 Illumination Engineering : 3 (3-0-6) 1
 304344-3 Principle of Hydrology : 3 (3-0-6) 2
 305453-4 Artificial Intelligence : 3 (2-3-5) 1
 312303-2 Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design : 3 (3-0-6) 1
 312405-1 Chemical Engineering Plant Design I : 3 (3-0-6) 1
 551316-3 Basic Epidemiology : 3 (2-2-5) 3
13:00 - 14:30402325-1 Autopsy Pathology Techniques : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 15:00213330-1 Consumer Behavior : 3 (3-0-6) 1
 266203-1 Basic Python Programming for Health Science : 3 (2-3-5) 1
 366410-1 Quality Assurance : 3 (2-2-5) 2
 413200-3 Basic Physiology : 3 (2-3-5) 1-3
 701123-2 Architectural Drawing : 3 (1-4-4) 1
 701446-1 Urban Planning and Design : 4 (2-4-6) 1
13:00 - 16:00107326-1 Economic Fruit Crop Production : 3 (2-3-5) 1
 123141-1 Principles of Agricultural Production : 3 (2-3-5) 1
 199301-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-3
 214310-2 Introduction to Game Theory : 3 (3-0-6) 1
 214345-3 Personal Finance : 3 (2-2-5) 1
 222402-3 Financial Reporting And Statement Analysis : 3 (3-0-6) 1-2
 401316-1 Human Identification from Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 411100-1 Medical Biochemistry : 4 (3-3-7) 1
 551212-2 Health Education and Behavioral Sciences : 3 (2-2-5) 1-4
 551436-1 Planning and Public Health Project Evaluation : 3 (2-2-5) 1-2
 554433-3 Principle of Noise Pollution and Vibration Control : 3 (2-2-5) 1
 557421-3 Occupational Health and Safety Management : 2 (1-2-3) 1
 833211-3 Comparative Politics : 3 (3-0-6) 1
 833326-3 Ethnicity and Nationalism in International Relations : 3 (3-0-6) 1
 833334-3 Thai Local Administration : 3 (3-0-6) 1
 834327-1 Thai Economic and Social History : 3 (2-2-5) 1
 835251-1 Introduction to Clinical Psychology : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 17:00107302-1 Introduction to Weed Science : 3 (2-3-5) 1-2
 108314-1 Food Engineering II : 2 (2-0-4) 1-2
 108345-1 Bakery Technology : 3 (2-3-5) 1
 205242-3 Introduction to British and American Literature : 3 (3-0-6) 4-5
 207231-3 Japanese Reading and Writing 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 207432-3 Japanese Conversation for Business : 3 (2-2-5) 1
 219131-1 French Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1
 219211-1 French Reading and Writing II : 3 (2-2-5) 1-2
 219331-1 Conversation and Discussion II : 2 (1-2-3) 3
 234141-2 History and Development of Music : 3 (3-0-6) 1
 814333-1 Film Study : 3 (2-2-5) 1
 814336-1 Digital Media Archive Management : 3 (2-2-5) 1
 814340-1 Mass Media Management in Digital Age : 3 (2-2-5) 1
 814345-1 Stakeholder Relationship Management : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00201241-3 Thai Music Skills (String) III : 3 (2-2-5) 2
 205111-4 Basic Reading : 3 (2-2-5) 1
 205121-5 Non-Fiction Reading : 3 (3-0-6) 1-2,4-5
 205371-3 Business English I : 3 (3-0-6) 1-3
 205371-4 Business English : 3 (3-0-6) 1-2
 205371-6 English for Business : 3 (3-0-6) 1-2
 205476-2 English for Journalism : 3 (2-2-5) 1
 206111-6 Chinese I : 3 (2-2-5) 1-3
 208331-3 Folklore in Thai language and Literature : 3 (2-2-5) 1
 208431-3 Folklore in Thai Language and Literature : 3 (2-2-5) 1-2
 213102-2 Principles of Management and Organizational Behavior : 3 (3-0-6) 1-4
 213303-4 Business Law : 3 (3-0-6) 1
 221201-5 Korean Language III : 3 (2-2-5) 1
 252113-1 Mathematics for Science : 3 (3-0-6) 1-6
 256253-2 Chemical Safety and Hazardous Waste Management : 2 (2-0-4) 1
 776371-2 Follklore and Beauty : 3 (3-0-6) 1
 808201-2 Information Technology for Finance : 2 (1-2-3) 1-2
15:00 - 18:00107342-1 Medicinal and Drug Plants : 3 (2-3-5) 1
 252112-3 Calculus : 4 (4-0-8) 1
 256327-1 Organic Compounds and Real-Life Applications : 3 (3-0-6) 1
 256447-3 Polymer Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256453-3 Application of Analytical Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 258343-1 Principles of Genetics : 3 (3-0-6) 1
 262314-2 Optoelectronics : 3 (3-0-6) 1
 273276-1 Discrete Mathematics for Information Technology : 3 (2-2-5) 1-3
15:01 - 17:00369481-2 Science Teaching : 3 (2-2-5) 2
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 8-15
 วันที่  19 สิงหาคม 2563
08:00 - 10:00213371-5 Total Quality Management : 3 (3-0-6) 1
 366409-1 Research for Learning Development : 3 (2-2-5) 2
 369481-2 Science Teaching : 3 (2-2-5) 3
08:00 - 11:00108321-1 Chemistry of Food and Agricultural Products : 3 (2-3-5) 1-2
 118312-3 Geographic Information System for Environment : 3 (2-3-5) 1
 121361-1 Drug and Feed Supplement : 3 (2-3-5) 1
 213130-1 Principles of Marketing : 3 (3-0-6) 1-5
 214332-3 Business Economics : 3 (3-0-6) 1
 219101-3 Elementary French I : 3 (2-2-5) 1
 219373-3 French for Hotel : 3 (2-2-5) 1
 222103-2 Financial Accounting : 3 (2-2-5) 1-1,4-4
 222302-4 Internal Audit and Internal Control : 3 (3-0-6) 1
 231100-4 Statistics for Decision Making in Business : 3 (2-2-5) 1
 252221-1 Linear Algebra I : 3 (2-2-5) 1-3
 252272-1 Linear Algebra and Applications : 3 (2-2-5) 1
 252281-1 Introduction to Financial Mathematics : 3 (2-2-5) 1
 254261-5 Computer Architecture : 3 (2-2-5) 1-2
 254374-5 System Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1
 255112-1 Principles of Statistics : 3 (2-2-5) 1
 255329-1 Statistical Quality Control : 3 (2-2-5) 1
 256232-3 Inorganic Chemistry II : 3 (3-0-6) 1-2
 258211-2 Cell and Molecular Biology : 3 (3-0-6) 1
 258365-1 Introductory Biotechnology : 3 (2-3-5) 1
 261101-3 Physics I : 4 (3-2-7) 1-22
 261101-4 Physics 1 : 4 (3-2-7) 1
 261211-4 Mechanics I : 3 (3-0-6) 1
 261211-5 Mechanics 1 : 3 (3-0-6) 1
 261357-1 Computer Simulation in Biophysics : 3 (3-0-6) 1
 262201-2 Methods of Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 262253-2 Coal Technology : 3 (3-0-6) 1
 273453-3 Decision Support Systems : 3 (2-2-5) 1
 302344-1 Power Plant Engineering : 3 (3-0-6) 1
 304315-2 Reinforced Concrete Design : 4 (3-3-7) 1
 307422-3 Wastewater Treatment Engineering and Design : 4 (4-0-8) 1
 307422-4 Wastewater Treatment Engineering : 3 (3-0-6) 1
 312303-2 Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design : 3 (3-0-6) 2
 411211-2 Basic Medical Biochemistry I : 3 (2-3-5) 1
 411222-2 Basic Biochemistry : 3 (2-3-5) 1-2
 551318-1 Occupational Health and Safety : 3 (2-2-5) 1
 814320-1 Corporate Content Communication : 3 (2-2-5) 1-2
09:00 - 10:00154225-3 Basic Pharmacology : 4 (3-2-7) 1
09:00 - 11:00199542-2 Social and Behavioral Aspects in Pharmacy : 2 (2-0-4) 1
 201312-4 Aesthetics of Music : 3 (3-0-6) 1
 201421-1 Thai Music Skill (Voice) VII : 3 (2-2-5) 1
 205361-2 Basic Translation : 3 (3-0-6) 1-5
 207281-2 Japanese Skills I : 3 (2-2-5) 1
 208113-1 The Art of Creative Writing : 3 (2-2-5) 3
 208301-4 Thai Linguistics : 3 (2-2-5) 1-2
 209111-2 Foundations of Linguistics : 3 (2-2-5) 1
 224111-2 Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 2
 401311-3 Basic laboratory techniques in Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 551114-1 Demography : 2 (1-2-3) 1-3
 785101-1 Elementary Spanish I : 3 (2-2-5) 1
 787101-1 Hindi I : 3 (2-2-5) 2
 835111-3 Physiological Psychology : 3 (3-0-6) 1
 835231-3 Introduction to Counseling Psychology : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:50701438-1 Environmental Engineering and Ecological System : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 12:00107328-1 Quality of Agricultural Produces : 3 (2-3-5) 1
 108101-2 General Food Science : 1 (0-2-1) 1
 122346-2 Algae and Aquatic Plant in Fishery : 3 (2-3-5) 1
 157203-3 Cosmetics and Natural Product Formulation I : 3 (2-3-5) 1
 157303-3 Cosmetics and Natural Products Formulation III : 3 (2-3-5) 1
 199321-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-2
 199451-2 Pharmacoinformatics for Doctor of Pharmacy : 3 (2-3-5) 1
 214131-1 Fundamental to Economic Business and Accounting : 2 (2-0-4) 1
 234223-3 Developmental Keyboard for Applied Music : 3 (2-2-5) 1
 234371-1 Western Music Pedagogy : 3 (3-0-6) 1
 554431-4 Environmental Health Sampling and Monitoring : 3 (2-2-5) 1
 557321-3 Industrial Process and Hazards : 2 (1-2-3) 1
 557461-1 Industrial Psychology for Occupational Health and Safety : 2 (1-2-3) 1
 833104-1 Introduction to Public Administration : 3 (3-0-6) 1
 833425-2 Seminar in Contemporary Issues of International Relations : 3 (2-2-5) 1
 901344-2 Logistics for Tourism Industry : 3 (2-2-5) 901
 909261-1 Introduction to Intercultural Communication : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00208231-4 Social Literature : 3 (2-2-5) 2
 224111-2 Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 1
 231433-1 Enterprise Systems : 3 (2-2-5) 1
 266402-2 Introduction to Bioinformatics : 2 (1-3-3) 1
 402322-1 Surgical Pathology Techniques : 2 (1-2-3) 1
 407312-4 Medical Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 808327-1 Value Investing : 3 (3-0-6) 1
10:01 - 12:00366202-2 Psychology for Teachers : 3 (2-2-5) 10-11
11:30 - 13:30261331-4 Optics : 3 (2-2-5) 1-2
11:30 - 14:30104214-3 Field Techniques and Surveying : 3 (2-2-5) 1
 252361-1 Introduction to Topology : 3 (2-2-5) 1
 252373-1 Introduction to Mathematical Modeling : 3 (2-2-5) 1
 252401-1 Fundamental Mathematics for Teacher : 3 (2-2-5) 1
 258344-2 Evolution : 3 (3-0-6) 1
 258345-1 Evolution : 3 (3-0-6) 1
 262210-2 Electric Circuit Analysis : 3 (2-2-5) 1
 262251-2 Introductory Heat Transfer : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:00201112-3 History of Thai Music : 3 (3-0-6) 1
 201261-1 Thai Music Skill (Piphat) III : 3 (2-2-5) 1
 205141-2 English Grammar : 3 (3-0-6) 1-3
 205372-1 English for Tourism : 3 (3-0-6) 1-2
 206131-2 Chinese Reading I : 3 (2-2-5) 1-2
 206214-1 Basic Chinese I : 3 (2-2-5) 2
 207101-3 Japanese I : 3 (2-2-5) 1
 207333-1 Business Japanese 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 218111-2 Basic Burmese I : 3 (2-2-5) 1-2
 219371-2 Introduction to French Linguistics : 3 (2-2-5) 1
 221101-4 Korean Language I : 3 (2-2-5) 2
 221281-1 Beginning Korean Language I : 3 (2-2-5) 1-2
 221341-4 Introduction to Korean Literature : 3 (3-0-6) 1
 221481-1 Korean Translation II : 3 (2-2-5) 1
 229101-2 Indonesian I : 3 (2-2-5) 1-2
 814110-1 Identities of Language and Communications for Communicators : 3 (2-2-5) 1
 830213-1 The Evolution of Development Studies : 3 (3-0-6) 1
 830214-2 Public Consciousness for Social Development : 3 (2-2-5) 1
 835221-2 Psychology of Learning and Behavior Modfiication : 3 (2-2-5) 1
 835442-2 Software Packages for Organizational Psychology : 1 (0-2-1) 1
12:00 - 15:00256103-3 Introductory Chemistry : 4 (3-3-7) 1-5,9-29
 301332-2 Operations Research : 3 (3-0-6) 2
 302212-2 Engineering Mechanics II : 3 (3-0-6) 1-2
 302476-1 Energy Conservation and Management : 3 (3-0-6) 1
 303425-3 Electrical Power Plants and Substations : 3 (3-0-6) 1
 303425-4 Power Plants and Substations : 3 (3-0-6) 1
 303475-4 Optical Communications : 3 (3-0-6) 1
 312203-2 Chemical Engineering Thermodynamics I : 3 (3-0-6) 1
 312403-3 Numerical Methods and Computer Programming for Chemical Processes : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 15:00199341-2 Principle of Public Health : 2 (1-2-3) 1
 199541-2 Professional Communication : 2 (1-3-3) 1
 205232-4 Introduction to English Linguistics : 3 (3-0-6) 4-5
 208231-4 Social Literature : 3 (2-2-5) 1
 224212-3 Cross Cultural Communication in Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 701234-1 Construction and Building System II : 3 (2-3-5) 1
 701464-2 Real Estate Development : 3 (1-4-4) 1
 808331-2 Fundamental Principles of Insurance : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 15:30413101-1 Human Medical Physiology II : 4 (3-3-7) 1
13:00 - 16:00107304-1 Principles of Plant Propagation and Tissue Culture : 3 (2-3-5) 1
 107330-1 Economic Orchid Production : 3 (2-3-5) 1
 122111-2 General Fishery : 3 (2-3-5) 1
 123181-1 Training on Agricultural Production : 1 (0-6-3) 1
 157203-3 Cosmetics and Natural Product Formulation I : 3 (2-3-5) 1
 214251-3 Thai Economy, Local Economy and Current Economic Issue : 3 (3-0-6) 1
 214255-1 Thai Economy and Rural Economy : 3 (3-0-6) 1
 214371-4 Introduction to International Economics : 3 (3-0-6) 1
 214484-2 Operation Research : 3 (2-2-5) 1
 222412-2 Profit Planning and Control : 3 (3-0-6) 1
 224122-1 Introduction to Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 266351-2 Immunology : 3 (2-3-5) 1
 266353-3 Medical Bacteriology : 3 (2-3-5) 1
 402212-2 Human Gross Anatomy : 4 (3-3-7) 1-2
 402212-3 Human Gross Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 551456-1 Community Health Systems Development : 2 (1-2-3) 1
 551471-3 Public Health Research : 3 (2-2-5) 1-2
 554372-1 Environmental Health Research : 2 (1-2-3) 1
 557431-1 Industrial Safety Engineering : 2 (1-2-3) 1
 707366-1 Art Criticism : 3 (1-4-4) 1
 815320-1 Quality Management and Innovation : 3 (2-2-5) 1
 833330-1 Thai Public Sector Administration : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 17:00108346-1 Fat and Oil Technology : 3 (2-3-5) 1
 108349-1 Nut Technology : 3 (2-3-5) 1
 118325-3 Environmental Promotion and Monitoring : 3 (2-2-5) 1
 207471-3 Teaching Japanese as a Foreign Language : 3 (2-2-5) 1
 219101-3 Elementary French I : 3 (2-2-5) 2
 219101-4 French I : 3 (2-2-5) 1-3
 231100-4 Statistics for Decision Making in Business : 3 (2-2-5) 2
 234331-3 Jazz Music : 3 (2-2-5) 1
 814200-1 Audio and Visual Production : 3 (2-2-5) 1-3
15:00 - 17:00201321-3 Thai Music Skills (Voice) 5 : 3 (2-2-5) 1
 201341-3 Thai Music Skills (String) 5 : 3 (2-2-5) 1
 201361-3 Thai Music Skills (Piphat) 5 : 3 (2-2-5) 1-2
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 1-19
 206301-3 Introduction to China : 3 (2-2-5) 1-2
 218362-2 Myanmar Society, Culture and Environment : 3 (2-2-5) 1
 219301-2 French V : 3 (2-2-5) 1
 231355-1 Business Analysis : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00121221-1 Animal Nutrition : 3 (3-0-6) 1
 255121-1 Statistical Analysis : 3 (2-2-5) 1-4
 256361-3 Industrial Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256423-5 Organic Synthesis : 3 (2-2-5) 1
 256433-2 Inorganic Material Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 258221-1 Principles of Taxonomy : 3 (3-0-6) 1-2
 261301-4 Methods of Physics I : 3 (3-0-6) 1
 262428-2 Digital Signal Processing : 3 (2-2-5) 1
 273482-2 Human-Computer Interaction : 3 (2-2-5) 1
15:01 - 16:50701344-2 Architecture and Sustainable Development : 2 (2-0-4) 1
15:01 - 17:00366410-1 Quality Assurance : 3 (2-2-5) 4
16:00 - 19:00300302-1 Communicative English for Professional Purposes : 3 (2-2-5) 3-4
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 16-23
 วันที่  20 สิงหาคม 2563
08:00 - 10:00231130-3 Business Computing Fundamentals : 3 (2-2-5) 1-2
 231410-2 Academic English in Business Computing : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:00107323-2 New Technology in Crop Production : 3 (2-3-5) 1
 108401-2 LogisticsandSupply ChainManagement : 3 (3-0-6) 1
 118322-3 Groundwater Resources : 3 (3-0-6) 1
 121323-1 Forage Crops and Management : 3 (2-3-5) 1
 205121-2 Basic Writing : 3 (3-0-6) 1-13
 207122-1 Japanese Speaking and Listening II : 3 (2-2-5) 1
 208341-4 Developmental Thai Language Textbook : 3 (2-2-5) 1
 213331-3 Service Marketing Management : 3 (3-0-6) 1
 214110-3 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 2
 222102-4 Business and Professional Law : 3 (3-0-6) 1
 222401-3 Advanced Accounting II : 3 (2-2-5) 1-2
 252223-2 Theory of Numbers I : 3 (2-2-5) 1-3
 254484-2 Functional Programming : 3 (2-2-5) 1
 255231-1 Statistical Theory I : 3 (2-2-5) 1
 255351-3 Sampling Techniques : 3 (2-2-5) 1
 256221-5 Organic Chemistry 1 : 4 (3-3-7) 1-9
 256326-4 Organic Chemistry III : 2 (2-0-4) 1
 258122-1 Botany : 3 (2-3-5) 1-5
 258222-1 Laboratory in Taxonomy : 1 (0-3-1) 1-3
 261001-1 Communicative English for Specific Purposes in Physics : 1 (0-2-1) 1
 261107-1 Principle of Physics I : 4 (3-2-7) 1-2
 261371-2 Astronomy I : 3 (2-2-5) 1
 262206-1 Electromagnetism for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 262211-3 Analog Electronic Circuits : 3 (2-2-5) 1
 273386-2 Internet Geographic Information Systems : 3 (2-2-5) 1
 303251-3 Electrical Instruments and Measurements : 3 (3-0-6) 1
 303433-3 Power System Stability : 3 (3-0-6) 1
 307331-2 Solid Waste Engineering and Management : 3 (3-0-6) 1
 309312-3 Mechanical Behavior of Materials : 3 (3-0-6) 1
 312454-1 Petroleum and Natural Gas Technology : 3 (3-0-6) 1
 551253-1 Family and Reproductive Health : 3 (2-2-5) 1-3
 551316-3 Basic Epidemiology : 3 (2-2-5) 1-2
 551418-3 Public Health Law and Ethics : 3 (2-2-5) 1-2
 808304-2 Financial Risk Analysis and Risk Management : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 11:00199543-2 Basic Pharmacoeconomics : 2 (2-0-4) 1
 201261-1 Thai Music Skill (Piphat) III : 3 (2-2-5) 2
 205121-3 Basic Writing : 3 (2-2-5) 1-3
 205121-4 Basic Writing : 3 (2-2-5) 1-6
 205373-4 English for Hotel Business : 3 (3-0-6) 1-2
 206321-4 Basic Chinese Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1
 207461-3 Japanese Translation : 3 (2-2-5) 1
 208252-2 Problems of Thai Language Usage : 3 (2-2-5) 1
 208252-3 Problems of Thai Usage : 3 (2-2-5) 1
 218141-2 Myanmar Reading I : 3 (2-2-5) 1
 219131-1 French Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 3
 221381-2 Intermediate Korean Language I : 3 (2-2-5) 1
 224232-2 Principles of Hotel Management : 3 (2-2-5) 2
 229202-1 Indonesian Reading I : 3 (2-2-5) 1
 234335-3 Tonal Counterpoint : 3 (2-2-5) 1
 255114-1 History and Development of Statistics : 1 (1-0-2) 1
 778321-2 Vietnamese Reading : 3 (2-2-5) 1
 784104-2 Reasoning : 3 (3-0-6) 1
 785201-1 Intermediate Spanish I : 3 (2-2-5) 1
 814202-1 Communication for Persuasion : 3 (2-2-5) 1
 833200-2 Introduction to Political Science : 3 (3-0-6) 1
 833310-1 Civil Law and Commercial Law for Political Scientists : 3 (3-0-6) 1
 835321-2 Social Psychology : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 12:00001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 901
 104335-2 Map Visualization : 3 (2-2-5) 1
 107100-2 Principles of Crop Production : 3 (3-0-6) 1
 157202-3 Physical Chemistry for Application in Cosmetic Sciences and Natural Products : 3 (3-0-6) 1
 157321-2 Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences II : 3 (2-3-5) 1
 157321-3 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products II : 3 (2-3-5) 1
 199411-2 Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy II : 3 (2-3-5) 1-2
 219231-5 Conversation and Discussion I : 2 (1-2-3) 1
 221482-1 Korean Interpretation : 3 (2-2-5) 1
 222103-2 Financial Accounting : 3 (2-2-5) 2-3
 231352-3 Innovation Management : 3 (2-2-5) 1
 234121-2 Sight – Singing and Aural Skills 1 : 3 (2-2-5) 1
 234323-3 Rhythm Section : 3 (2-2-5) 1
 266301-3 Mycology : 3 (2-3-5) 1
 302232-2 Thermodynamics I : 3 (3-0-6) 2
 305214-3 Data Structures : 3 (2-3-5) 1-2
 402341-1 Gynecologic Cytology : 4 (2-6-7) 1
 413332-2 Physiology of Exercise and Sport : 3 (3-0-6) 1
 554441-3 Environmental Management System : 3 (2-2-5) 1
 557322-3 Industrial Safety : 2 (1-2-3) 1
 557453-2 Industrial Hygiene Practice : 2 (0-6-3) 1
 701418-1 Architectural Design for Sustainability III : 4 (1-6-5) 1
 830101-3 Sociological and Anthropological Theories and Concepts : 3 (3-0-6) 1
 834366-1 History of Russia : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00224231-2 Art of Communications and Services : 3 (2-2-5) 2
 412316-3 General Medical Parasitology : 2 (2-0-4) 1
 808403-1 Financial Statement Analysis : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 14:30254276-2 Discrete Mathematics for Computer Science : 3 (2-2-5) 1-2
 254383-2 Algorithm Design and Analysis : 3 (2-2-5) 1
 254451-2 Software Engineering : 3 (2-2-5) 1
 256121-4 Organic Chemistry : 5 (4-3-9) 1-4
 258341-4 Genetics and Evolution : 3 (2-3-5) 1-2
 261343-1 Electricity and Electronic Devices : 3 (2-2-5) 1-2
 262202-3 Mechanics for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 262254-2 Building Energy Physics : 3 (3-0-6) 1
 273251-2 Data Structures and Algorithms for Information Technology : 3 (2-2-5) 1-2
 273372-2 Server Side Web Programming : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00201141-3 Thai Music Skills (String) 1 : 3 (2-2-5) 1
 201331-3 Fieldwork of Music : 3 (2-2-5) 1
 205242-3 Introduction to British and American Literature : 3 (3-0-6) 1-3
 205243-1 Background to American Literature : 3 (3-0-6) 1
 205344-3 Modern Short Stories : 3 (3-0-6) 1
 206121-3 Chinese Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1-3
 208112-2 Academic Reading : 3 (2-2-5) 1
 208201-4 Thai Grammar : 3 (2-2-5) 1-4
 209114-1 Meaning System : 3 (2-2-5) 1
 221101-4 Korean Language I : 3 (2-2-5) 1
 300302-1 Communicative English for Professional Purposes : 3 (2-2-5) 2-2,5-5
 304438-3 Traffic Engineering : 3 (2-2-5) 1
 312373-1 Unit Operation Laboratory I : 1 (0-3-1) 1-2
 833101-2 Introduction to Politics and Government : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00301436-2 Industrial Cost Analysis : 3 (3-0-6) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 1-3
 302331-1 Air-Conditioning and Ventilation Engineering : 3 (3-0-6) 1
 304419-2 Building Design : 3 (2-2-5) 1
 551113-1 Introduction to Public Health : 3 (2-2-5) 1-5
 551343-2 Prevention and Disease Control : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 17:00401218-3 Basic Anatomy : 3 (2-3-5) 1-3
12:30 - 14:30104333-3 Geographic Information Systems : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00104456-1 Geography of Agriculture : 3 (2-2-5) 1
 157321-2 Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences II : 3 (2-3-5) 1
 157321-3 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products II : 3 (2-3-5) 1
 207101-3 Japanese I : 3 (2-2-5) 2
 366306-1 Learning Management and Classroom Management : 3 (2-2-5) 10
 904363-2 English for Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00107303-1 Cropping System : 3 (2-3-5) 1
 122343-1 Diseases and Parasites of Aquatic Animals : 3 (2-3-5) 1
 199321-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-2
 207221-1 Japanese Speaking and Listening III : 3 (2-2-5) 2
 214351-2 Economic Development : 3 (3-0-6) 1
 221482-1 Korean Interpretation : 3 (2-2-5) 2
 222306-2 Accounting Information Systems : 3 (2-2-5) 1-2
 266471-4 Industrial Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 411351-1 Medical Molecular Biology : 3 (2-3-5) 1
 554311-2 Food Sanitation, Food Safety and Quality Control : 3 (2-2-5) 1
 557422-3 Fire and Chemical Emergency Management : 2 (1-2-3) 1
 833210-1 Introduction to Political Philosophy : 3 (3-0-6) 1
 833300-2 Research Methodology in Political Science : 3 (2-2-5) 2
 835121-1 General Psychology : 3 (3-0-6) 1
 901340-3 Research Methodology in Hospitality and Tourism : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:50704122-3 Composition of Arts : 3 (2-2-5) 4
13:00 - 17:00701418-1 Architectural Design for Sustainability III : 4 (1-6-5) 1
14:00 - 16:00224261-1 Logistics for Tourism : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00107353-1 Philosophy of Sufficiency Economy; Agricultural Wisdom and their Culture : 3 (2-3-5) 1
 108371-2 Food Standards Sanitation and Environment : 3 (2-3-5) 1-2
 108402-2 Agro-Industrial Entrepreneurship : 2 (2-0-4) 1
 207121-1 Japanese Speaking and Listening 1 : 3 (2-2-5) 1-3
 208371-2 Literature and Film : 3 (2-2-5) 1
 213201-3 Digital Business Management : 3 (2-2-5) 1
 219151-1 French Songs : 3 (3-0-6) 1
 231271-1 Data Structures and Algorithms : 3 (2-2-5) 1-2
 231380-1 Business Software Package : 3 (2-2-5) 1
 776261-1 ASEAN Languages, Culture and Folklore : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 17:00201441-2 Thai Music Skill (String) VII : 3 (2-2-5) 1
 208001-3 Thai Language Writing for Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 234482-3 Introduction to Music Research : 3 (2-2-5) 1
 252300-1 Communicative English for Academic Analysis in Mathematics : 1 (0-2-1) 1
 273100-1 History and Development of Computer Technology : 1 (1-0-2) 1-2
 784201-1 Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century : 3 (3-0-6) 1
 787102-1 Hindi II : 3 (2-2-5) 1
 808203-2 Financial Markets and Financial Institutions : 3 (3-0-6) 1
 814321-1 Management and Planning for Organization : 3 (2-2-5) 1
 830361-2 Meditation for Life Development : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 18:00121352-1 Feed Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 255372-1 Decision Theory and Applications : 3 (2-2-5) 1
 256463-4 Ceramic Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 273362-2 Multimedia Application Development : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:30258252-1 Principles of Ecology : 3 (3-0-6) 1
 258253-1 Laboratory in Ecology : 1 (0-3-1) 1-3
15:00 - 19:00261221-5 Thermal Physics : 3 (3-0-6) 1
15:01 - 17:00383200-1 English for 21st Century Communication (Daily Life) : 1 (0-2-1) 3-4
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 24-25
 วันที่  21 สิงหาคม 2563
08:00 - 10:00001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 2
 001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1-1,4-4
08:00 - 11:00107400-1 Techniques in Value Chain Creation of Agricultural Products : 3 (2-3-5) 1
 121321-1 Feedstuffs and Feed Formulation : 3 (2-3-5) 1
 205251-3 Introduction to Translation : 3 (3-0-6) 1-5
 206311-3 Chinese Translation I : 3 (2-2-5) 1-3
 207331-4 Japanese Reading and Writing 3 : 3 (2-2-5) 1-2
 208241-5 Thai Dialect : 3 (2-2-5) 1
 214282-2 Statistics for Economists : 3 (2-2-5) 1-2
 214328-1 Public Economics : 3 (3-0-6) 1
 218363-2 Myanmar Buddhism, Beliefs and Worldview : 3 (2-2-5) 1
 219331-1 Conversation and Discussion II : 2 (1-2-3) 1
 252311-4 Advanced Calculus : 3 (2-2-5) 1
 255282-1 Statistical Programming : 3 (2-2-5) 1
 256201-1 Communicative English for Academic Analysis in Chemistry : 1 (0-2-1) 1-2
 261452-2 Nuclear and Particle Physics : 3 (3-0-6) 1
 262207-1 Modern Physics for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 273387-1 Mobile Application Development : 3 (2-2-5) 1
 303305-5 Applied Electrical Engineering Mathematics : 3 (3-0-6) 1
 307442-2 Environmental Management Systems : 3 (3-0-6) 1
 312309-1 Transport Phenomena : 3 (3-0-6) 1
 551326-1 Health Assessment and Basic Therapy : 3 (2-2-5) 1-2
 551432-2 Environmental Health : 3 (2-2-5) 1
 814322-1 Media Production for Corporate communication : 3 (2-2-5) 1-2
09:00 - 11:00154306-3 Pharmacology for Dentistry I : 2 (2-0-4) 1
 180221-1 Principles of Pharmacology : 2 (1-2-3) 1
 205355-1 Greek and Roman Mythology : 3 (3-0-6) 1-2
 205361-2 Basic Translation : 3 (3-0-6) 6-7
 206333-2 Chinese for Business : 3 (2-2-5) 1
 224472-1 English for Tourism Personnel : 3 (2-2-5) 1
 830218-1 Process and Techniques for Developmental Work : 3 (2-2-5) 1
 835241-2 Industrial Psychology : 3 (3-0-6) 1
 835341-3 Training Psychology : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00104452-2 Land Use and Development : 3 (2-2-5) 1
 108381-1 Principles of Food Microbiology : 4 (3-3-7) 1-2
 108431-2 Human Nutrition and Health : 3 (3-0-6) 1
 157352-1 Law and Ethics in Cosmetic Sciences : 2 (2-0-4) 1
 157352-2 Law and Ethics Related to Cosmetic Sciences and Natural Products : 2 (2-0-4) 1
 157418-1 Production Management : 3 (3-0-6) 1
 199421-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy IV : 3 (2-3-5) 1-2
 219231-5 Conversation and Discussion I : 2 (1-2-3) 2
 222301-4 Cost Accounting II : 3 (2-2-5) 1
 222301-5 Cost Management : 3 (2-2-5) 1-2
 231353-1 Digital Marketing : 3 (2-2-5) 1
 411202-1 Metabolism of Biomolecules : 3 (2-3-5) 1
 551325-1 Public Health Administration : 3 (2-2-5) 1
 554434-2 Industrial Pollution Management : 3 (2-2-5) 1
 557351-1 Industrial Hygiene : 3 (2-2-5) 1
 557411-1 Occupational Medicine : 2 (1-2-3) 1
 654111-2 Introduction to Physical Therapy and Health Promotion : 2 (1-2-3) 1
 834263-1 History of the United States of America : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 11:50701326-3 Communicative English for Architects : 1 (0-2-1) 1
10:00 - 12:00001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1-2
 001352-1 Peace and Religion for Human Kinds : 3 (2-2-5) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 50-51
 205251-3 Introduction to Translation : 3 (3-0-6) 6
 213333-2 Retailing Management : 3 (3-0-6) 1
 366304-2 Curriculum Development : 3 (2-2-5) 14
 701241-2 Tropical Architecture : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30219331-1 Conversation and Discussion II : 2 (1-2-3) 2
 252326-1 Introduction to Polynomials over Fields : 3 (2-2-5) 1
 252400-1 Mathematics Project : 3 (2-2-5) 1
 255321-2 Regression Analysis : 3 (2-2-5) 1
 256324-4 Chemistry of Natural Products : 3 (3-0-6) 1
 256435-2 Chemistry of Supramolecules and Sensors : 3 (3-0-6) 1
 256462-4 Petrochemical Industry : 3 (3-0-6) 1
 261342-4 Electromagnetism II : 3 (3-0-6) 1
 262204-1 Quantum Mechanics for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 273361-2 Network Management : 3 (2-2-5) 1
 273361-3 Network Management and Wireless Technology : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 14:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 1
 201161-2 Thai Music Skills (Piphat) 1 : 3 (2-2-5) 1
 201256-2 Maintenance of Thai Musical Instruments : 3 (2-2-5) 1
 201313-1 Introduction to Music Research Methodology : 3 (2-2-5) 1
 205373-3 English for Tourism : 3 (2-2-5) 1-2
 205374-3 English for Airline Business : 3 (3-0-6) 1-2
 205493-3 English Language, Society and Culture : 3 (3-0-6) 1
 208111-3 Public Speaking : 3 (2-2-5) 1-2
 208352-3 Writing Official Documents : 3 (2-2-5) 1
 208353-1 Writing Official Documents : 3 (2-2-5) 1-2
 218461-3 Myanmar Folklore : 3 (2-2-5) 1
 218462-2 Myanmar Law : 3 (2-2-5) 1
 234337-2 Acoustics of Western Music : 3 (3-0-6) 1
 301424-3 Automated Manufacturing Systems : 3 (2-3-5) 1
 781101-1 ASEAN Cultural Studies : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00207463-1 Japanese Interpretation II : 3 (2-2-5) 1
 219443-4 French for Secretarial Science : 3 (2-2-5) 1
 221311-3 Korean Reading and Writing II : 3 (2-2-5) 1-2
 302311-2 Numerical Methods for Mechanical Engineers : 3 (2-3-5) 2
 302419-3 Mechanical System Simulation : 3 (3-0-6) 1
 305385-3 Embedded System I : 3 (2-3-5) 1-2
 309437-3 Solidification and Casting : 3 (2-2-5) 1
 312402-3 Process Dynamics and Control : 3 (3-0-6) 1
 554211-3 Environmental Health Community Sanitation and Appropriate Technology : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 14:00701345-3 Advance Computer in Architecture : 3 (1-4-4) 1
13:00 - 15:00213378-1 Occupational Safety and Health Management : 3 (3-0-6) 1
 366203-3 Being Professional Teachers : 3 (2-2-5) 3
 415300-1 Basic Forensic Science : 3 (2-3-5) 1-2
13:00 - 16:00118327-2 Environmental Microbial Technology : 3 (2-3-5) 1
 214283-1 Introduction to Applied Econometrics : 3 (2-2-5) 1
 214381-5 Introduction to Econometrics : 3 (2-2-5) 1
 222403-2 Seminar in Financial Accounting : 3 (3-0-6) 1
 222431-2 Seminar in Financial Accounting : 3 (3-0-6) 1
 266382-3 Microbiological Laboratory Quality Assurance : 3 (2-3-5) 1
 266411-4 Microbial Genetic Engineering : 3 (1-6-5) 1
 402324-2 Histopathological Techniques : 2 (1-2-3) 1
 551452-2 Aging Health Care : 3 (2-2-5) 1-2
 652471-1 Heart health promotion : 3 (3-0-6) 1
 830100-2 Basic Concepts on Society and Culture : 3 (3-0-6) 3
14:00 - 16:00224215-2 Principle of Modern Management in Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 231390-2 Project in Business Computer I : 2 (0-4-2) 1
14:00 - 17:00108471-1 Quality Assurance and Safety System in Food Industry : 2 (1-2-3) 1-2
 207221-1 Japanese Speaking and Listening III : 3 (2-2-5) 1
 219151-1 French Songs : 3 (3-0-6) 2
 234363-1 Music Arrangement : 3 (2-2-5) 1
14:01 - 15:00701345-3 Advance Computer in Architecture : 3 (1-4-4) 2
15:00 - 16:50701462-2 Advance Computer in Architecture : 3 (1-4-4) 1
15:00 - 17:00201106-3 Thai Music Foundation I : 3 (2-2-5) 1
 205131-5 English Grammar for Communication : 3 (3-0-6) 1-2,5-6
 205141-2 English Grammar : 3 (3-0-6) 4
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 1-35,38-45,47-48,53-55,57-58
 206211-5 Chinese III : 3 (2-2-5) 1-3
 213322-1 Small Business Management : 3 (2-2-5) 1
 258344-1 Laboratory in Genetics : 1 (0-3-1) 1-2
15:00 - 18:00254271-3 Fundamentals of Programming : 3 (2-2-5) 1-6
 วันที่  22 สิงหาคม 2563
09:00 - 11:00001213-2 English Writing for Effective Communication : 3 (2-2-5) 1-4,6-28,30-59
 001315-1 French for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001317-1 Lao for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001318-1 Indonesian for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001320-1 Hindi for Communication : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00157302-2 Stability and Stablilzation of Cosmetic Products : 3 (3-0-6) 1
 157302-3 Stability and Stabilization of Cosmetic and Natural Products : 3 (3-0-6) 1
 199303-1 Introduction to Pharmaceutical Chemistry : 2 (2-0-4) 1
 199333-2 Biopharmaceutics and Pharmacokinetics : 3 (3-0-6) 1
 199552-2 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6-9) 1
 554331-3 Water and Wastewater Analysis : 3 (1-4-4) 1
12:00 - 14:00001211-2 English Listening and Speaking for Communication : 3 (2-2-5) 1-10,12-21,23-42,45-53,56-65,67-69,71-76,78-87,89-98,100-109
 001212-2 English Critical Reading for Effective Communication : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 16
 001252-4 Naresuan Studies : 3 (2-2-5) 1
 001301-1 Thai Language for Academic Communication : 3 (2-2-5) 2-5,18-18
 001302-1 Thai Language for Communication in the 21st Century : 3 (2-2-5) 6-10,19-19,21-21
 001303-1 Reading in the Digital Age Century : 3 (2-2-5) 11-13,22-24
 001319-1 Vietnamese for Communication : 3 (2-2-5) 1
 830390-1 Borderland Studies : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  23 สิงหาคม 2563
09:00 - 11:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 1
 001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 1
 001228-1 Happiness with Hobbies : 3 (2-2-5) 1
 830389-1 Ethnicity and Development : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 12:00199331-4 Pharmacology I : 4 (3-3-7) 1
12:00 - 14:00001233-2 Thai State and the World Community : 3 (2-2-5) 1
 001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1
 001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1
 001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1-3
 001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1
 001253-4 Entrepreneurship : 3 (2-2-5) 1
 001254-4 The King''s Philosophy for Living : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1-8
 001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-2
 001274-2 Drugs and Chemicals in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1
 001276-2 Energy and Technology Around Us : 3 (2-2-5) 1
 001277-2 Human Behavior : 3 (2-2-5) 1
 001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-9
 001291-1 Consumption in Dailylife : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  30 สิงหาคม 2563
13:00 - 16:00199421-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy IV : 3 (2-3-5) 1-2
 วันที่  19 กันยายน 2563
13:00 - 16:00157303-3 Cosmetics and Natural Products Formulation III : 3 (2-3-5) 1
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?