Photo

 
 

ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    ระหว่าง  10/8/2563 - 16/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:5019:00-19:50
จันทร์       305222-4
(2) 3, EE 106 EE
 305222-4
(2) 1, LAB 9 Shop EE
 
อังคาร         305222-4
(2) 3, EE 106 EE
พุธ 303532-2
(3) 1, EN 511 EN
   305222-4
(2) 2, EN 314 EN
 303532-2
(3) 1, EE 606 EE
 303389-2
(3) 1, EE 606 EE
 
     305222-4
(2) 1, EN 314 EN
      
พฤหัสบดี  300301-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 63 ปราบไตรจักร
  303342-5
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
    305222-4
(2) 2, LAB 9 Shop EE
     303241-5
(3) 1, EN 511 EN
      
ศุกร์ 303342-5
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
         
 303241-5
(3) 1, EN 511 EN
         
เสาร์  300301-1
(3) 1, EN 617 EN
        
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์:
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)