Photo

 
 

ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  {1}    2    3    ระหว่าง  28/9/2563 - 4/10/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 304419-2
(3) 1, CE 513 CE
    304315-2
(4) 1, CE 521 CE
 
อังคาร
 
       
 
พุธ
 
       
พฤหัสบดี   304419-2
(3) 1, CE 513 CE
  304315-2
(4) 1, EN 307 EN
 
ศุกร์
 
       
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  304315-2  Reinforced Concrete Design
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
1(C) 16 ส.ค. 2562
เวลา 08:00-11:00
EN 311
(C) 15 ต.ค. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 305
  304419-2  Building Design
การออกแบบอาคาร
1(C) 16 ส.ค. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 309
(C) 18 ต.ค. 2562
เวลา 09:00-12:00
EN 309
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์:
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)