Photo

 
 

ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  {1}    2    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
จันทร์     303534-2
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 305221-4
(2) 1, Online NU
   
       305221-4
(2) 2, Online NU
   
 
อังคาร
 
         
พุธ 303530-1
(3) 1, EE 606 EE
       
พฤหัสบดี  300301-1
(3) 1, EN 207 EN
       
  300301-1
(3) 1, EN 617 EN
       
ศุกร์ 305221-4
(2) 1, LAB 9 Shop EE
  303534-2
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  305221-4
(2) 2, LAB 9 Shop EE
เสาร์  300301-1
(3) 1, EN 617 EN
       
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์:
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)