Photo

 
 

ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2559     /  {1}    2    3    ระหว่าง  10/8/2563 - 16/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:5019:00-19:50
จันทร์   001221-2
(3) 1, QS 4401 QS
     303444-3
(3) 1, EE 604 EE
 
   303213-1
(3) 1, EN 310 EN
        
อังคาร 001225-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 22 ปราบไตรจักร
 001221-2
(3) 2, QS 4401 QS
     303615-1
(3) 1, EE 606 EE
 303615-1
(3) 1, EE 606 EE
พุธ 001221-2
(3) 1, QS 4401 QS
       303512-3
(3) 1, EE 606 EE
 
พฤหัสบดี 001221-2
(3) 2, QS 4401 QS
 001225-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 22 ปราบไตรจักร
  303213-1
(3) 1, LAB 2 EE
    
ศุกร์      303613-1
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 303613-1
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
   
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์:
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)