Photo

 
 

ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2566     /  1    {2}    3    ระหว่าง  10/8/2563 - 16/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:50
จันทร์ 303525-2
(3) 1, EE 606 EE
  303522-3
(3) 1, EE 606 EE
  303522-3
(3) 1, EE 606 EE
อังคาร 303306-3
(1) 2, LAB 1 Shop EE
      
 
พุธ
 
        
พฤหัสบดี 303306-3
(1) 1, LAB 1 Shop EE
  303221-2
(3) 1, EE 606 EE
 303591-3
(1) 1, EE 604 EE
 
ศุกร์
 
        
เสาร์  303492-4
(3) 2, ติดต่อผู้สอน NU
  303492-4
(3) 2, ติดต่อผู้สอน NU
   
อาทิตย์ 303592-2
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
      
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์:
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)