Photo

 
 

ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  1    {2}    3    ระหว่าง  24/1/2565 - 30/1/2565 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:5019:00-19:50
จันทร์  307322-1
(3) 1, CE 521 CE
 307442-2
(3) 1, CE 521 CE
      307391-3
(6) 1, ติดต่อผู้สอน NU
อังคาร      307201-3
(3) 1, EN 516 EN
    307391-3
(6) 1, ติดต่อผู้สอน NU
      307201-3
(3) 2, EN 516 EN
     
พุธ  307442-2
(3) 1, CE 511 CE
 307322-1
(3) 1, CE 521 CE
  307201-3
(3) 1, Shop CE CE
  307391-3
(6) 1, ติดต่อผู้สอน NU
พฤหัสบดี  307201-3
(3) 2, Shop CE CE
  300301-1
(3) 1, EN 207 EN
     
      300301-1
(3) 1, EN 617 EN
     
ศุกร์          307391-3
(6) 1, ติดต่อผู้สอน NU
เสาร์ 307391-3
(6) 1, ติดต่อผู้สอน NU
   
      300301-1
(3) 1, EN 617 EN
     
อาทิตย์ 307391-3
(6) 1, ติดต่อผู้สอน NU
   
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์:
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)