Photo

 
 

ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  1    {2}    3    ระหว่าง  22/11/2564 - 28/11/2564 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:5019:00-19:50
จันทร์ 301202-2
(3) 1, EN 212 EN
      309391-3
(6) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 309200-1
(3) 1, EN 212 EN
        
อังคาร     309317-1
(3) 1, EN 509 EN
 309317-1
(3) 1, EN 509 EN
 309391-3
(6) 1, ติดต่อผู้สอน NU
พุธ     301202-2
(3) 2, EN 207 EN
  309391-3
(6) 1, ติดต่อผู้สอน NU
     309200-1
(3) 2, EN 207 EN
    
พฤหัสบดี         309391-3
(6) 1, ติดต่อผู้สอน NU
ศุกร์ 309318-1
(1) 1, Shop IE IE
  309495-3
(2) 1, EN 307 EN
  309391-3
(6) 1, ติดต่อผู้สอน NU
เสาร์ 309495-3
(2) 1, EN 307 EN
  309391-3
(6) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 309391-3
(6) 1, ติดต่อผู้สอน NU
อาทิตย์ 309391-3
(6) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  309391-3
(6) 1, ติดต่อผู้สอน NU
   
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์:
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)