ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  1    {2}    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 302399-2
(1) 1, EN 212 EN
       
 
อังคาร
 
       
พุธ      302369-2
(1) 1, Shop ME IE
พฤหัสบดี   302477-1
(3) 1, EN 310 EN
  302477-1
(3) 1, EN 310 EN
 
ศุกร์  302111-2
(3) 6, EN 309 EN
    
เสาร์   302399-2
(1) 1, ติดต่อผู้สอน NU
    
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: