ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    ระหว่าง  10/8/2563 - 16/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์  301682-2
(1) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  301596-3
(1) 1, ติดต่อผู้สอน NU
อังคาร 301447-2
(3) 1, EN 307 EN
  301600-1
(3) 1, IE 316 IE
 
พุธ
 
      
พฤหัสบดี  301684-2
(1) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  301441-1
(3) 1, EN 507 EN
 
ศุกร์
 
      
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: