ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  {1}    2    3    ระหว่าง  20/7/2563 - 26/7/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
จันทร์       305511-1
(3) 1, EE 606 EE
 305513-1
(3) 1, EE 606 EE
อังคาร 305434-4
(3) 1, EN 609 EN
  305572-1
(1) 1, EE 604 EE
 305214-3
(3) 1, Online NU
 
     305572-1
(1) 2, EE 604 EE
    
พุธ  305214-3
(3) 1, Online NU
  305434-4
(3) 1, EN 516 EN
 305511-1
(3) 1, EE 606 EE
 305513-1
(3) 1, EE 606 EE
พฤหัสบดี  300301-1
(3) 1, EN 617 EN
       
  300301-1
(3) 1, EN 207 EN
       
ศุกร์ 305570-1
(3) 1, EN 505 EN
       
เสาร์  300301-1
(3) 1, EN 617 EN
       
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: