ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  {1}    2    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
 
จันทร์
 
       
อังคาร       303491-4
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
พุธ  303491-4
(3) 1, EN 309 EN
     
พฤหัสบดี 303322-4
(3) 1, EN 507 EN
     
ศุกร์ 303592-2
(3) 1, EN 507 EN
     
เสาร์     303513-2
(3) 1, EE 606 EE
 
อาทิตย์     303617-1
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 303617-1
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: