ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  {1}    2    3    ระหว่าง  10/8/2563 - 16/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 304344-3
(3) 1, EN 309 EN
  304547-2
(3) 1, CE 314 CE
อังคาร 304541-2
(3) 1, CE 314 CE
  304582-2
(1) 1, CE 314 CE
พุธ 304445-2
(3) 1, EN 516 EN
  304537-3
(3) 1, CE 314 CE
 
     314503-1
(3) 1, CE 314 CE
 
พฤหัสบดี     304537-3
(3) 1, CE 314 CE
     314503-1
(3) 1, CE 314 CE
 
ศุกร์
 
      
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  304344-3  Principle of Hydrology
หลักอุทกวิทยา
1-(C) 15 ต.ค. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 314
  304445-2  Hydraulic Engineering
วิศวกรรมชลศาสตร์
1(C) 15 ส.ค. 2562
เวลา 16:00-19:00
EN 207
(C) 15 ต.ค. 2562
เวลา 17:00-20:00
EN 314
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: