ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  1    {2}    3    ระหว่าง  21/9/2563 - 27/9/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
 
จันทร์
 
      
 
อังคาร
 
      
 
พุธ
 
      
พฤหัสบดี 303306-3
(1) 1, LAB 1 Shop EE
  303221-2
(3) 1, EN 516 EN
ศุกร์ 303306-3
(1) 2, LAB 1 Shop EE
    
เสาร์  303522-3
(3) 1, EE 606 EE
  303522-3
(3) 1, EE 606 EE
 
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: