ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  {1}    2    3    ระหว่าง  17/8/2563 - 23/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 301303-2
(3) 2, EN 207 EN
  301303-2
(3) 1, EN 305 EN
อังคาร 301303-2
(3) 4, EN 212 EN
  301303-2
(3) 3, EN 212 EN
 
พุธ
 
      
 
พฤหัสบดี
 
      
ศุกร์ 301496-4
(3) 3, ติดต่อผู้สอน NU
  301491-3
(1) 1, Shop IE IE
     301491-3
(1) 1, EN 205 EN
เสาร์ 301491-3
(1) 2, ติดต่อผู้สอน NU
    
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: