ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    ระหว่าง  20/7/2563 - 26/7/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:50
จันทร์      301448-4
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 301448-4
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
      301448-5
(3) 1, EN 310 EN
   
อังคาร 001331-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 33 ปราบไตรจักร
 301448-5
(3) 1, EN 310 EN
  301600-1
(3) 1, IE 316 IE
  
 
พุธ
 
         
พฤหัสบดี   001331-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 33 ปราบไตรจักร
      
 
ศุกร์
 
         
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: