ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2559     /  {1}    2    3    ระหว่าง  9/12/2562 - 15/12/2562 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์      206311-3
(3) 1, QS 4110 QS
  
อังคาร      206211-5
(3) 1, QS 3212 QS
 206211-5
(3) 2, QS 3109 QS
พุธ   206311-3
(3) 1, HUSO 1103 HUSO 1
     
พฤหัสบดี 206211-5
(3) 1, QS 3212 QS
       
ศุกร์ 206211-5
(3) 2, QS 4112 QS
       
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: