ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2560     /  1    {2}    3    ระหว่าง  16/12/2562 - 22/12/2562 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์ 206398-1
(3) 1, QS 4102 QS
      206201-2
(3) 1, QS 4110 QS
 
อังคาร
 
        
พุธ   206201-2
(3) 1, QS 4101 QS
     
 
พฤหัสบดี
 
        
ศุกร์        206398-1
(3) 1, HUSO 6110 HUSO 6
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: