ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  {1}    2    3    ระหว่าง  9/12/2562 - 15/12/2562 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์   206211-5
(3) 1, QS 4212 QS
     
อังคาร 206311-3
(3) 1, HU 4309 HU 4
       
พุธ   206211-5
(3) 1, QS 3107 QS
  206211-5
(3) 2, QS 3205 QS
  
 
พฤหัสบดี
 
        
ศุกร์   206311-3
(3) 1, HU 4308 HU 4
    206211-5
(3) 2, QS 2104 QS
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  206211-5  Chinese III
ภาษาจีน 3
1-(C) 22 ต.ค. 2562
เวลา 12:00-15:00
ปราบไตรจักร 22
  206211-5  Chinese III
ภาษาจีน 3
2-(C) 22 ต.ค. 2562
เวลา 12:00-15:00
ปราบไตรจักร 22
  206213-1  Chinese Grammar I
ไวยากรณ์จีน 1
1-(C) 21 ต.ค. 2562
เวลา 12:00-14:00
ปราบไตรจักร 12
  206213-1  Chinese Grammar I
ไวยากรณ์จีน 1
2-(C) 21 ต.ค. 2562
เวลา 12:00-14:00
ปราบไตรจักร 12
  206213-1  Chinese Grammar I
ไวยากรณ์จีน 1
3-(C) 21 ต.ค. 2562
เวลา 12:00-14:00
ปราบไตรจักร 12
  206221-5  Chinese Listening and Speaking III
การฟัง-การพูดภาษาจีน 3
1(C) 16 ส.ค. 2562
เวลา 08:00-11:00
HUSO 1103
(C) 16 ต.ค. 2562
เวลา 14:00-17:00
ปราบไตรจักร 22
  206221-5  Chinese Listening and Speaking III
การฟัง-การพูดภาษาจีน 3
2(C) 16 ส.ค. 2562
เวลา 08:00-11:00
HUSO 1103
(C) 16 ต.ค. 2562
เวลา 14:00-17:00
ปราบไตรจักร 22
  206221-5  Chinese Listening and Speaking III
การฟัง-การพูดภาษาจีน 3
3(C) 16 ส.ค. 2562
เวลา 08:00-11:00
HUSO 1103
(C) 16 ต.ค. 2562
เวลา 14:00-17:00
ปราบไตรจักร 22
  206311-3  Chinese Translation I
การแปลภาษาจีน 1
1-(C) 18 ต.ค. 2562
เวลา 14:00-17:00
QS 2101
  207461-3  Japanese Translation
การแปลภาษาญี่ปุ่น
1(C) 15 ส.ค. 2562
เวลา 12:00-15:00
HUSO 5114
-
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: