ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2560     /  {1}    2    3    ระหว่าง  2/12/2562 - 8/12/2562 
 
Day/Time
 
10:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์    206121-3
(3) 3, QS 3104 QS
  
อังคาร 206311-3
(3) 1, QS 3112 QS
     
พุธ      206121-3
(3) 3, QS 3106 QS
 
พฤหัสบดี
 
      
ศุกร์    206311-3
(3) 1, QS 3112 QS
  
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  206111-6  Chinese I
ภาษาจีน 1
2-(C) 13 ธ.ค. 2560
เวลา 12:00-14:00
QS 2302 [1/2]
  206121-3  Chinese Listening and Speaking I
การฟัง-การพูดภาษาจีน 1
1(C) 4 ต.ค. 2560
เวลา 12:00-14:00
QS 2206
-
  206121-3  Chinese Listening and Speaking I
การฟัง-การพูดภาษาจีน 1
2(C) 4 ต.ค. 2560
เวลา 12:00-14:00
QS 2206
-
  206121-3  Chinese Listening and Speaking I
การฟัง-การพูดภาษาจีน 1
3-(C) 15 ธ.ค. 2560
เวลา 12:00-15:00
QS 2105
  206123-1  Chinese Phonological System
ระบบเสียงภาษาจีน
1-(C) 12 ธ.ค. 2560
เวลา 09:00-11:00
QS 2204
  206311-3  Chinese Translation I
การแปลภาษาจีน 1
1-(C) 8 ธ.ค. 2560
เวลา 14:00-17:00
QS 2108
  206412-3  Hanyu Shuiping Kaoshi(HSK) training
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)
1(C) 2 ต.ค. 2560
เวลา 09:00-11:00
QS 2109
-
  229101-2  Indonesian I
ภาษาอินโดนีเซีย 1
1-(C) 13 ธ.ค. 2560
เวลา 15:00-17:00
QS 2105
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: