ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  {1}    2    3    ระหว่าง  23/12/2562 - 29/12/2562 
 
Day/Time
 
10:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์ 206311-3
(3) 1, HU 4307 HU 4
  206111-6
(3) 3, QS 4206 QS
  
 
อังคาร
 
      
พุธ    206111-6
(3) 3, QS 2109 QS
 206111-6
(3) 6, QS 4204 QS
 
พฤหัสบดี
 
      
ศุกร์    206311-3
(3) 1, QS 4111 QS
 206111-6
(3) 6, QS 4204 QS
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: