ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2560     /  {1}    2    3    ระหว่าง  16/12/2562 - 22/12/2562 
 
Day/Time
 
10:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์    206121-3
(3) 3, QS 3104 QS
  
อังคาร 206311-3
(3) 1, QS 3112 QS
     
พุธ      206121-3
(3) 3, QS 3106 QS
 
พฤหัสบดี
 
      
ศุกร์    206311-3
(3) 1, QS 3112 QS
  
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: