ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  1    {2}    3    ระหว่าง  23/12/2562 - 29/12/2562 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:50
 
จันทร์
 
      
อังคาร   206212-4
(3) 2, QS 4206 QS
  206212-4
(3) 1, QS 4203 QS
 
พุธ
 
      
 
พฤหัสบดี
 
      
ศุกร์ 206212-4
(3) 2, QS 4203 QS
 206212-4
(3) 1, QS 4206 QS
   
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  205202-1  Communicative English for Research Presentation
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน
11(C) 16 ม.ค. 2563
เวลา 12:00-14:00
ปราบไตรจักร 43
-
  205202-1  Communicative English for Research Presentation
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน
13(C) 16 ม.ค. 2563
เวลา 12:00-14:00
ปราบไตรจักร 43
-
  205202-1  Communicative English for Research Presentation
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน
21(C) 16 ม.ค. 2563
เวลา 12:00-14:00
ปราบไตรจักร 43
-
  205202-1  Communicative English for Research Presentation
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน
33(C) 16 ม.ค. 2563
เวลา 12:00-14:00
ปราบไตรจักร 43
-
  206112-6  Chinese II
ภาษาจีน 2
1(C) 17 ม.ค. 2563
เวลา 09:00-11:00
ปราบไตรจักร 33
-
  206112-6  Chinese II
ภาษาจีน 2
2(C) 17 ม.ค. 2563
เวลา 09:00-11:00
ปราบไตรจักร 33
-
  206112-6  Chinese II
ภาษาจีน 2
3(C) 17 ม.ค. 2563
เวลา 09:00-11:00
ปราบไตรจักร 33
-
  206123-2  Chinese Songs and Media
เพลงภาษาจีนและสื่อบันเทิง
1-(C) 19 มี.ค. 2563
เวลา 12:00-14:00
ปราบไตรจักร 43
  206123-2  Chinese Songs and Media
เพลงภาษาจีนและสื่อบันเทิง
2-(C) 19 มี.ค. 2563
เวลา 12:00-14:00
ปราบไตรจักร 43
  206123-2  Chinese Songs and Media
เพลงภาษาจีนและสื่อบันเทิง
3-(C) 19 มี.ค. 2563
เวลา 12:00-14:00
ปราบไตรจักร 43
  206212-4  Chinese IV
ภาษาจีน 4
1-(C) 18 มี.ค. 2563
เวลา 09:00-11:00
ปราบไตรจักร 23
  206212-4  Chinese IV
ภาษาจีน 4
2-(C) 18 มี.ค. 2563
เวลา 09:00-11:00
ปราบไตรจักร 23
  206215-1  Basic Chinese II
ภาษาจีนพื้นฐาน 2
1-(C) 17 มี.ค. 2563
เวลา 12:00-14:00
QS 2201
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: