ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  {1}    2    3    ระหว่าง  23/12/2562 - 29/12/2562 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์ 206131-2
(3) 1, QS 2105 QS
       
อังคาร   206131-2
(3) 2, QS 3202 QS
  206302-3
(3) 1, QS 2209 QS
 206302-3
(3) 2, QS 2202 QS
พุธ 206302-3
(3) 1, QS 4210 QS
    206131-2
(3) 1, QS 2105 QS
  
พฤหัสบดี 206131-2
(3) 2, QS 2109 QS
       
ศุกร์ 206302-3
(3) 2, QS 4202 QS
       
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: