ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2558     /  {1}    2    3    ระหว่าง  26/8/2562 - 1/9/2562 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์ 208201-4
(3) 2, ED 1104 ED 1
 208201-4
(3) 1, HUSO 6303 HUSO 6
    208332-4
(3) 1, QS 2110 QS
 
อังคาร   208332-4
(3) 1, HUSO 6303 HUSO 6
  208201-4
(3) 2, QS 2204 QS
  
พุธ   208201-4
(3) 1, HUSO 6109 HUSO 6
  208691-2
(8) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 
พฤหัสบดี 208202-4
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  208202-4
(3) 2, ติดต่อผู้สอน NU
ศุกร์ 208202-4
(3) 2, ติดต่อผู้สอน NU
  208202-4
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: