ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2559     /  1    {2}    3    ระหว่าง  26/8/2562 - 1/9/2562 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์  208541-2
(3) 1, HUSO 1310 HUSO 1
    208202-4
(3) 2, QS 4205 QS
อังคาร   208202-4
(3) 1, QS 3101 QS
     
พุธ 208202-4
(3) 2, QS 4205 QS
 208623-2
(3) 1, HUSO 6202 HUSO 6
    
พฤหัสบดี   208202-4
(3) 1, QS 3101 QS
     
 
ศุกร์
 
        
เสาร์  208541-2
(3) 1, HUSO 1310 HUSO 1
     
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: