ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2560     /  1    {2}    3    ระหว่าง  12/8/2562 - 18/8/2562 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:50
จันทร์ 001201-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 12 ปราบไตรจักร
    208202-4
(3) 1, QS 4102 QS
อังคาร      208271-1
(3) 1, QS 4105 QS
พุธ   001201-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 12 ปราบไตรจักร
  208202-4
(3) 1, QS 3107 QS
พฤหัสบดี   208271-1
(3) 1, QS 3107 QS
   
 
ศุกร์
 
      
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: