ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2559     /  {1}    2    3    ระหว่าง  19/8/2562 - 25/8/2562 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์ 208451-2
(3) 1, QS 4207 QS
 208201-4
(3) 2, QS 4106 QS
  208201-4
(3) 1, QS 4106 QS
  
อังคาร      208201-4
(3) 2, QS 4106 QS
  
พุธ 208451-2
(3) 1, QS 4207 QS
 208201-4
(3) 3, QS 4208 QS
    208201-4
(3) 1, QS 4106 QS
พฤหัสบดี  208543-2
(3) 1, HUSO 6302 HUSO 6
     
ศุกร์        208201-4
(3) 3, QS 2105 QS
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: