ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2560     /  {1}    2    3    ระหว่าง  26/8/2562 - 1/9/2562 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์ 001201-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 13 ปราบไตรจักร
 001201-1
(3) 15, ปราบไตรจักร 42 ปราบไตรจักร
  208201-4
(3) 2, QS 2112 QS
 208201-4
(3) 1, QS 3101 QS
 
อังคาร
 
        
พุธ 208201-4
(3) 2, QS 2109 QS
 001201-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 13 ปราบไตรจักร
  001201-1
(3) 15, ปราบไตรจักร 62 ปราบไตรจักร
 208201-4
(3) 1, QS 3102 QS
 
พฤหัสบดี
 
        
 
ศุกร์
 
        
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: