ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  {1}    2    3    ระหว่าง  19/8/2562 - 25/8/2562 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์   208201-4
(3) 2, QS 4111 QS
    208201-4
(3) 1, QS 2112 QS
อังคาร 208201-4
(3) 2, QS 4111 QS
      001201-1
(3) 23, ปราบไตรจักร 23 ปราบไตรจักร
พุธ   208201-4
(3) 1, QS 4107 QS
  001201-1
(3) 23, ปราบไตรจักร 23 ปราบไตรจักร
  
พฤหัสบดี 208501-1
(3) 1, HU 2307 HU 2
      
 
ศุกร์
 
        
อาทิตย์  208501-1
(3) 1, HUSO 6109 HUSO 6
     
  208501-1
(3) 1, HUSO 6109 HUSO 6
     
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: