ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  1    {2}    3    ระหว่าง  26/8/2562 - 1/9/2562 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์ 208114-1
(3) 5, QS 3104 QS
       
อังคาร  208541-3
(3) 1, HU 5101 HU 5
     
พุธ        208114-1
(3) 5, QS 3104 QS
 
พฤหัสบดี
 
        
 
ศุกร์
 
        
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: