ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  1    {2}    3    ระหว่าง  12/8/2562 - 18/8/2562 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์ 208114-1
(3) 5, QS 3104 QS
 208202-4
(3) 2, HU 1103 HU 1
     
อังคาร   208202-4
(3) 1, QS 2205 QS
  208541-3
(3) 1, HU 5101 HU 5
 
พุธ        208114-1
(3) 5, QS 3104 QS
พฤหัสบดี 208202-4
(3) 2, QS 2203 QS
       
ศุกร์   208202-4
(3) 1, QS 4209 QS
  208502-3
(3) 1, HU 5101 HU 5
 208502-3
(3) 1, HU 5101 HU 5
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: