ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2565     /  {1}    2    3    ระหว่าง  29/7/2562 - 4/8/2562 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์ 208201-4
(3) 1, QS 4201 QS
      208201-4
(3) 3, QS 2210 QS
อังคาร        208201-4
(3) 2, QS 2102 QS
พุธ 208201-4
(3) 3, QS 3209 QS
    208201-4
(3) 1, QS 3110 QS
  
 
พฤหัสบดี
 
        
ศุกร์      208201-4
(3) 2, QS 3105 QS
  
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: