ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  {1}    2    3    ระหว่าง  26/8/2562 - 1/9/2562 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์ 208201-4
(3) 1, QS 4205 QS
 208201-4
(3) 4, QS 2101 QS
     
อังคาร        208201-4
(3) 2, QS 3201 QS
พุธ 208201-4
(3) 3, QS 3105 QS
    208201-4
(3) 1, QS 4206 QS
 208201-4
(3) 4, QS 2110 QS
 
พฤหัสบดี
 
        
ศุกร์ 208201-4
(3) 3, QS 3105 QS
 208201-4
(3) 2, QS 4206 QS
  208501-1
(3) 1, HU 1208 HU 1
 
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: