ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2566     /  1    {2}    3    ระหว่าง  12/8/2562 - 18/8/2562 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์     208541-3
(3) 1, HU 6101 HU 6
 
อังคาร
 
      
 
พุธ
 
      
 
พฤหัสบดี
 
      
 
ศุกร์
 
      
เสาร์ 208541-3
(3) 1, HU 1201 HU 1
    
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: