ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2566     /  {1}    2    3    ระหว่าง  16/9/2562 - 22/9/2562 
 
Day/Time
 
10:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์    208201-4
(3) 3, QS 3110 QS
  
อังคาร      208201-4
(3) 2, QS 3111 QS
พุธ 208201-4
(3) 1, QS 3110 QS
  208201-4
(3) 3, QS 3110 QS
  
 
พฤหัสบดี
 
      
ศุกร์ 208201-4
(3) 2, QS 3111 QS
  208201-4
(3) 1, QS 3111 QS
  
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: