ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  {1}    2    3    ระหว่าง  17/8/2563 - 23/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์     118521-1
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 
อังคาร     118521-1
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 
พุธ
 
      
พฤหัสบดี 304537-3
(3) 1, CE 314 CE
   304537-3
(3) 1, CE 314 CE
 314503-1
(3) 1, CE 314 CE
   314503-1
(3) 1, CE 314 CE
ศุกร์     304445-2
(3) 1, EN 505 EN
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: